Home

Seko ob tillägg 2021

Nya löner - Sekos förbun

Ob-tillägget höjs med 2,38 % till 43,27 kr/timme (storhelgstillägg 97,23 kr/timme). Restidsersättningen höjs till 66,30 kr/timme (kvalificerat 99,38 kr/timme). Dessa höjningar sker också per den 1 april Tillägg korttidspermittering Väg och ban, april 2020 Centralt avtal om korttidspermittering, Väg och ban Väg- och banavtalet 2017-2020, uppgörelsen i korthet Väg- och banavtalet karensavdrag Väg- och banavtalet, Lönetabell 2017-201 Tillägg koordinerande instruktör 6 035 kr/mån. Ob-tillägg. Enkel 19,75 kr Kval 44,11 kr Storhelg 99,12 kr . Lönebilaga Götalandståg 2017 BRANSCHAVTAL 2017 - 2020 MED POSTNORDLOKALA TILLÄGG* § 10 Ersättning för ob, Bransch Kommunikation, och SEKO, Saco respektive ST. För medlemmar i SEKO tillämpas branschöverenskommelsen mellan SEKO och Almega Tjänsteförbunden, Bransch Kommunikation Maskinföraravtalet 2017-2020, ME - Seko Per 1 juni 2017 är lägsta avtalad grundlön för maskinförare 27 370 kr/mån och för Som en konsekvens av ovanstående ändring av ordinarie arbetstidsram ska nu också Ob-tillägg betalas först efter 18.00. Nattarbet

Aktuella avtal - Sekos förbun

Kollektivavtal 2017-2020 Allmänna anställningsvillkor för personal i Skärgårdstrafik Almega Tjänsteföretagen Seko, Service- och kommunikationsfacke UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell ersättningsnivå inte går att ange BYGGAVTALET 2017 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltighetstid: 2017-05-01 - 2020-04-3 Tillägg för arbete på kväll, natt samt sön- och helgdag 1/6 2017 512 kr 22 212 kr 1/6 2018 • Löneform, tillägg samt mertids-, övertids- och Ob-ersättningar • Semesterersättning, semestertillägg, antalet semesterdagar • Sysselsättningsgra

Nya löner - Seko Västtå

SEKO Avtalet för statligt anställda 041001-070930 SEKO Spårtrafikavtalet 040401-070331 Skogs- och Träfacket Träindustriavtalet 040401-070331 A. OB-tillägg (kr per timme) Förbund Avtal Ob-tillägg Form av ersättning Vardagar Vanliga helger Storhelgerx Giltighetstiden för det nu gällande avtalet är mellan 1 maj 2017 till 30 april 2020. Avtal för bemanningsföretag 2017-05-01 - 2020-04-30 (pdf). Tillfällig verksamhet. Om du har frågor rörande försäkringar för företag med tillfällig verksamhet i Sverige kontakta Fora, tel 08-787 40 10 Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid (storhelgstillägg). Dessa dagar räknas som storhelg: Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar Julafton, juldag och annandag jul Nyårsafton och nyårsdag Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk Pingstafton oc 2017-2020 Giltighetstid: 2017-10-01-2020-09-30. 1 Ingress till avtalet Grunderna för Samhalls verksamhet är fastlagda genom beslut av regering och riksdag. § 8 Tillägg för obekväm arbetstid o skiftarbete..21 § 9 Restidsersättning. Löner 2019 Löneförhandlingarna har dragit ut en del på tiden men är nu avslutade. Lönerna för våra yrkesgrupper räknas upp med 2 % enligt det centrala avtalet. Samtliga fasta och rörliga tillägg även dess upp med 2 %. MTR har accepterat Seko Pendelklubbens krav att höja ersättningen för läkarbesök för stationsvärdar från 95 kr til

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko I lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-2

Här hittar du alla kollektivavtal som Byggnads varit med om att ta fram. I kollektivavtalen hittar du allt som rör personalens anställning, lön, semester med mera. Även nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2017 Foto: iStock Semesterlön - så räknar du rätt som arbetsgivare 24 maj, 2017. När sommaren närmar sig är det dags att räkna ut dina anställdas semesterlöner Seko valde att stranda förhandlingarna med arbetsgivarna idag. Översyn av OB-tillägg; löneutrymme och förändrade anställningsvillkor hittar du i filen Förhandlingsprotokoll Bransch Spårtrafik 2017 - 2020 nedan. - Förhandlingsprotokoll Bransch spårtrafik 2017-202 Maskinföraravtalet 2017-2020 Maskinentreprenörerna/Seko Tryckt hos Ljungbergs Tryckeri AB 2017 Ersätter utgåvan år 2013-2016 samt supplement 2016-2017 Upplaga: 4 500 ex Foto omslag: Ryno Quantz omslag-mfa-2017.indd 2 2017-11-23 09:33:4 En arbetsgivare som inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet. Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din OB-ersättning utbetald i efterhand

Kollektivavtalet reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och är det viktigaste verktyget för att förstärka arbetstagarnas position gentemot arbetsgivare. Kollektivavtalet reglerar löner, övertidsersättning och OB-ersättning. Där finns o.. OB-helg 61,97 tim. Premiekomp 5 kr tim. Transport, Bevaknings- och säkerhetsavtalet: Från skärtorsdag klockan 18.00 till tisdagen efter påsk klockan 06.00: 62,77 kronor per timme. Väktarnas veckoarbetstid är förkortad med hänsyn till att de alltid arbetar helger. Vårdförbundet, huvudavtal med SKL (2017 års siffror)

Bra ob-ersättning i handeln! Visste du att handeln har ett av arbetsmarknadens bästa ob-tillägg? Den ersättning du får när du jobbar på kvällar och helger bestäms av ditt... kollektivavtal. Där framgår det mellan vilka tider ob-ersättning gäller för och hur mycket pengar det ska ge. Hur ob-tillägget är utformat beror. 2017-06-28. SEKO seko a kassa och facket är för dig som jobbar inom branscherna för Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Väg & Ban och Vård. Med sina 121 000 medlemmar är SEKO ett Sveriges största fackförbund och facket arbetar aktivt för bra löner och villkor på medlemmarnas arbetsplatser Vikten av OB-tillägg. För kvinnor i tjänstemannayrken (som jobbade 91 procent av heltid) blev den faktiska snittlönen 33 033 kronor före skatt år 2017. Mest tjänade manliga tjänstemän med en snittlön på 42 144 kronor (de jobbade 96 procent av heltid) Personer som varit anställda före 1 april 2017 och jobbar på en arbetsplats med lokala överenskommelser som har högre ob-ersättning än det nya avtalet säger, får behålla sina gamla villkor under en övergångsperiod. Periodens längd beror på hur länge man varit anställd

Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal - Arbete

 1. Resultat medarbetarenkät 2017 2018/05/10 2018/05/09 Medlemsinformation Hej alla, vi har haft en fullspäckad vår och något som fått stå åt sidan har varit sammanställningen av den enkät vi skickade ut i början på året
 2. 1 inlägg har publicerats av klubb111 den September 14, 2017. Hoppa till innehåll. Seko Klubb 111 har ej fått storhelgs tillägg samt mertid för de helger som han arbetat över sina ordinarie: Ajournerad. OB saknas för storhelger,.
 3. alvårdare. har idag tecknat ett treårsavtal med. Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko I lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-2
 4. imilöner gör klubbordföranden Rickard Her nandez på Ikea nöjd efter att Handels skrivit avtal
 5. Julbord 2017 i antingen sjö eller land. Julbord i källarvalvet! Seko Klubb 111 anordnar julbord åter igen i år. Lördagen den 25 november och den 2:a december på restaurangen Järntorgspumpen i Gamla Stan.. Sittningen är kl:19:30- 23:00 Kostnaden för julbord är 100 kr och betalas till Pg 45 62 14- 6. Obs: Anmälan är bindande! Sista anmälningsdag är den 10 november
 6. Kl. 00 - 18 OB-tillägg B, 55,30 kr/timme : Kl. 18 - 22 OB-tillägg A, 108,20 kr/timme . Kl. 22 - natt mot helgdag höjs O24 OB-tillägg A förhöjd, 129,90 kr/timme . Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton jämställ

Höjda ob för kriminalvårdare - Sekotidninge

Transportavtalet för åkerier och terminaler är klart. Resultatet blev bland annat en löneökning på 6,5 procent på tre år och nya regler kring hyvling av arbetstid Helgdagslönen för heltidsarbetande utgörs av arbetstagarens ordinarie lön inklusive tillägg enligt § 8 ersättning för arbete på obekväm tid samt eventuell premielön, under helgdag som annars skulle ha utgjort ordinarie arbetstid. Helgdagslön för deltidsarbetare utgår i proportion till vad som gäller för heltidsarbetande Sekos avtal för de anställda på Posten: Genomsnittslön utan tillägg 2010 • 22 000 kronor per månad. Ob-ersättning. Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund 2017-2020 Arriva Tåg AB § 10 Ersättning för OB, jour och beredskap Mom 2 Vissa rörliga tillägg.

Seko ob tillägg 2017 — read customer reviews & find best

Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020 Kollektivavtal för livsmedelsindustrin, inklusive tilläggsavtal för delbranscher. Parter: Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet. Relaterat i faktabanken Kollektivavtalen label Kollektivavtal. Utgåva: 2017.

Semestertillägg är ett extra tillägg utöver semesterlön då man tillämpar sammalöneregeln. Det finns två regler att följa vid beräkning av semesterlön - sammalöneregeln eller procentregeln. Semesterersättning är en ersättning som vanligen betalas ut månadsvis vid tillfälliga och tidsbegränsade anställningar Ja, ob-ersättning och övertidsersättning räknas in. På vilket sätt beror på beräkningsmetoderna. Kan man avtala att ob-ersättning och övertidsersättning inte ska räknas in vid beräkning av semesterersättning? Enskilda parter kan inte avtala bort de regler jag nu redogjort för (2 § och 2 a § första stycket semesterlagen) avtal 2017|2020 energi seko | kommunal 2017-05-01 2020-04-30 ledarna | fÖrtecknade saco-fÖrbund | vision | sveriges ingenjÖrer | civilekonomerna 2013-04-01 tillsvidar

Avtal 2017 - Sekotidninge

För 2017 och 2018 har parterna utökat och förtydligat vilka som räknas som undersköterskor. OB-tillägget höjs med 6,5 procent under avtalsperioden, höjt ob-tillägg natt mot helgdagsaftnar. Rätt ges till akut tandläkarvård på betald arbetstid. Deltidsbrandmän anställda av kommunen får inget löneavdrag första timmen för utryckning 10 maj, 2017. Avtalsrörelsen . Parterna överens - transportavtalet klart. Åkeri som ob-tillägg. Transports stora förhandlingsdelegation var samlad under tisdagen. Förhandlingarna med Biltrafikens arbetsgivareförbund (BA) fortsatte till framåt tiotiden på kvällen

Maskinentreprenörerna - Maskinföraravtalet (MFA

 1. OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita.Tänk på att det finns fler avtal utöver de här
 2. OB-ersättning, lördag, vecka 46, för personliga assistenter. Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning! OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger
 3. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet

Avtal 2017-10-04 Bilaga 1 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlings- området sammantagna Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020 OB. Enkel: 20,53:-Kvalificerad: 45,85:-Storhelg: 103,02:-Lönen gäller från 1 maj och kommer betalas ut med retroaktivitet på junilönen. Information om förhandlingarna. En lönerevision går i korthet till så att vi har ett centralt förhandlat löneutrymme (i år 2%, plus för Seko en låglönesatsning för löner under 25 043 kronor) O b ekväm arbets tid, ob: ger lön som betalas ut som kompensation för att arbetstiden är obekväm, till exempel då arbetet sker på kvällar eller på helger. Ditt eget avtal. Du hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor. I det finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat

Regler för att beräkna semestertillägg. Om du omfattas av kollektivavtal så beräknas ditt semestertillägg vanligen som 0,8 procent gånger din aktuella månadslön per dag. Med aktuell månadslön menas den lön du hade när du tog ut semestern. Om du inte omfattas av kollektivavtal beräknas istället ditt semestertillägg som 0,43 procent gånger din aktuella månadslön Men det innehåller också så mycket mer. Semester­lön. Övertidsersättning och OB-tillägg. Pension. Försäkringar för exempelvis arbetsskada, sjuk­dom, arbets­löshet, föräldra­ledighet eller dödsfall. Kollektivavtalet bestäms i centrala förhandlingar mellan oss i Livs och arbetsgivarens organisation OB är en extra betalning som du kan ha rätt till när du arbetat på obekväm arbetstid (kvällar, helger). Detta regleras i kollektivavtal.. Finns det inget kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om OB-ersättning och få det nedskrivet i anställningsbeviset Ob-ersättning: 21 384: Övertidsersättning (utöver timlön) 7 807: Semesterersättning (13 %) 45 917: Avtalspension: 17 961: 417 089: Nina - utan kollektivavtal. Lastbilsföraren Nina har arbetat i fyra år och har förhandlat sig till 156,13 kronor i timmen, vilket motsvarar 27 167 kronor i månaden - alltså lika mycket som Rickard Totalt så ska er septemberlön alltså landa på 12.870:- plus eventuella OB-tillägg. Nu har ju lönen för september redan utbetalats så differensen kommer att utbetalas retroaktivt på oktoberlönen i det fall att ni inte blir överens om annat. Möjligheten att få en korrigerande extra utbetalning bör finnas

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

 1. Frysta löner och sämre ob för frisörer - ett skambud 2020-10-22 Nyheter Krav på högre lön och friskvård för frisörer. 2020-10-19 Nyheter Handels ordförande: så är läget mitt i förhandlingarna. 2020-10-06 Nyheter Höjda löner prio när förhandlingarna fortsätter efter corona-avbrottet. 2020-10-01 Nyhete
 2. Seko har medlemmar som går den interna lokförarkursen och som tidigare arbetat som tågvärdar respektive stationsvärdar. ALLA har rätt att hämta ut 2 par skor för 2017. Tidsförskjutningstillägg enligt §6 mom 2:6 (lokalt avtal) samt OB-tillägg enligt Branschavtalet ska tillämpas för elever under utbildning
 3. Seko har härmed återkallat sitt varsel om stridsåtgärder. Allmänna villkorsvtalet är på trettiosex månader och gäller fr.o.m. 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020 och innebär en uppräkning av lönerna med 2,1 %, 1,9 % resp. 2,0 % respektive år - avtalsvärdet är 6,5 % under avtalsperioden och i nivå med andra träffade avtal på arbetsmarknaden
 4. Övriga ersättningar som OB-tillägg och övertid höjs med 6,3 %. Läs mer i dessa dokument Ditt nya avtal 2017 - Almega hästskötare trav och galopp (254.32 KB, pdf
 5. Mom. 1:2 Ersättningsregler för obekväm arbetstid (ob-tillägg) Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Akademikerförbunden, Vision och Unionen 69 I förhållande till Unionen gäller att: Lägsta löneökningsutrymme Den individuella löneutvecklingen Lägsta löner
 6. Entreprenadmaskinavtalet 2017-2020 MASKINENTREPRENÖRERNA/BYGGNADS Tryckt hos Ljungbergs Tryckeri AB 2017 Ersätter utgåvan år 2013-2016 samt supplement 2016-2017
 7. Krav på höjd ob-ersättning för Arbetsgivarsidan kräver bland annat lägre löneökningar och att tillägget för obekväm arbetstid ska kommer i huvudsak att pågå under september. Fastighets har avtalet tillsammans med Kommunal, IF Metall, Handels, Seko, Hotell-och restaurangfacket och GS. Missa inte Fastighetsfolkets.

Video: Bemanningsavtalet - L

Pension, föräldraledighet, OB-tillägg och semester Det är några av de områden som förändrades genom kollektivavtal för polisen den 1 september. Blåljus har ju tidigare informerat om Kåpan Extra och möjligheten att växla pensionsinsättning till lön, men nu är det semester och föräldraledighet som är mest aktuellt, då ansökningar inför jul, ska vara inne före den 15 september Hur ob-tillägget är utformat beror på vilket jobb du har. Uppdaterad: 28 juni 2017 Dela: Om Handelsanställdas förbund. Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 160 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor You searched for: ob tillägg (Svenska - Engelska) API-anrop; Mänskliga bidrag. Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser. Engelska. Appendix 2. Senast uppdaterad: 2017-04-26 Användningsfrekvens:. Det nya kollektivavtalet för anställda inom Samhall ger löneökningar på 7,1 procent över en 3-årsperiod. Avtalet gäller från och med den 1 oktober. I filmer berättar IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä och förhandlingsombudsman Leena Kyhlros mer om detaljerna i avtalet Lägg in dina arbetspass i schemat efter att du har fyllt i dina löneinställningar så är du redan igång och kan hålla koll på både din arbetsmånad och hur mycket du kommer att tjäna. Med Timesheet: OB-tillägg så slipper du att, varje månad manuellt räkna ut och kontrollera att din lön stämmer. Under löneinställningarna finns det möjlighet att lägg in upp till sex nivåer av.

OB-ersättningar våren 2017 Det är många helgdagar fram till sommaren - vi ger dig hela listan med vilka OB-tillägg som gäller inom landsting, regioner och kommuner. Skriv ut och spara listan : Värdera min kunskap Snart. Branschavtal Spårtrafik - tillägg. Central uppgörelse mellan Seko och Almega 2017-05-12 (förhandlingsprotokoll) LO: Jobbet och lagarna. Arbetsmiljölagen. Arbetstidslagen. Förtroendemannalagen. MBL. Studieledighetslagen. Semesterlagen. Vilken lag gäller? Protokoll m.m. Årsmötesprotoll 2019. Årsmötesprotoll 2018. Årsmötesprotoll. Publicerat den 20 september, 2017 18 september, 2017 by Arbetsrättsjouren. Hej Behöver verkligen veta hur det är, är ob-ersättning pensionsgrundande eller ej? Min arbetsgivare säger att den inte är det så vi får en som de tycker en lite högre grundlön och inget jour tillägg eller ob-ersättning. SVAR infostaben 29 september, 2017 29 september, 2017. Föraraspiranterna hos MTR håller i skrivande stund på att examineras för fullt, hälsar Seko Lok Pendeln! Vi har också sett att det varit krångel med utbetalning av OB-tillägg samt planering av handledaråkning och framfört att vi vill att eleverna kompenseras extra för detta § 7. Obekväm arbetstid (OB-tillägg) 24 § 8. Övertid 25 § 8a. Mertid 27 § 9. Sjuklön, föräldrapenningtillägg med mera 27 § 10. Semester, semesterersättning och arbetstidsförkortning (ATF) 30 § 11. Permission 34 § 12. Arbetsmiljöregler 35 § 13. Vidareutbildning - kompetensutveckling 37 § 14

Ob-tillägg betalas inte för tid då övertidsersättning utges. Mom 3 Övertidsarbete 3.1 Allmänt Då arbetsgivaren så anser erforderligt bör arbetstagaren, såvida han/hon inte är därtill förhindrad, arbeta övertid i den utsträckning som denna paragraf medger Butiksanställda ska ha 100 procent ob-ersättning på jul- och nyårsafton efter klockan 12. Helgdagar som juldagen, annandagen och nyårsdagen ska du ha 100 procent ob för hela dagen oavsett om du jobbar i butik eller på lager. Vad gäller på Trettonhelgen då? Trettondagsafton räknas inte som lördag eller helgdag om den infaller en vardag De ger dig rätt till ersättning för övertid och OB, semesterersättning, rimliga arbetstider med mera. Men det är bara miniminivåerna - golvet - som slås fast i avtalet, det kan alltså inte försämra villkoren, bara förbättra. Avtalsperiod: 2017-05-01 - 2020-04-30 tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från kl 19.00 dag före trettondagen, första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, och Nationaldagen till kl 06.00 dagen efter respektive helgdag utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017

Ob tillägg under Jul- och Nyår. 17 december, 2019 2 januari, 2020 klubb111. Enligt kollektivavtalet har alla som arbetar under Jul samt Nyår har storhelgs ob. Så står det i Kollektivavtalet: Obekväm arbetstid på storhelg är: SEKO Klubb 111, SEKO Tunnelbanan, storhelgs ob Höjt OB-tillägg för vårdpersonal 2018. Göteborg Ökad ersättning på kvällar, nätter och helger ska få fler inom vården att stanna kvar inom regionen. 15 maj, 2017 Ekonomin. Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen om löner och villkor för dig som är ridinstruktör, ridlärare, hästskötare eller övrig personal hos ridhusföretag. Löner, ersättningar och tillägg höjs med samma nivå som övriga arbetsmarknaden fått

Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse vara som ett fast tillägg per månad eller annan period, eller ha bakats in i lönen vid lönesättning.) Avtalet med KFO • 52,12 kr/timme f rån klockan 18.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen Ej förhandlad av SEKO, vi publicerar den som information till våra medlemmar. SEKO har inte förhandlat eller godkänt dessa löner. 0 - 7 mån: 20 795 kr 8-18 mån: 22 001 kr 19-30 mån: 23 501 kr 31 mån: 25 001 kr. TILLÄGG OB-tillägg Enkelt 20,53 kr Kvalificerat 45,85 kr Storhelg 103,02 kr Tillägg Handledare kundvärd 612 kr. Avtalet gäller för tiden 2017-06-01-2020-05-31. Ladda ned och läs överenskommelsen med Seko och Installatörsföretagen om det nya karensavdraget och vad som gäller på Larm- och Säkerhetsteknikavtalet. Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01

Vad räknas som storhelg? Kommuna

2017-2020 . 1 Innehåll Författningar och förkortningar 2 § 1 Avtalets omfattning 3 § 2 Anställning 4 § 3 Allmänna åligganden 5 § 4 Arbetstid 6 § 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 11 § 6 Övertidskompensation 16 § 7 Restidsersättning 18 § 8 Lön 1 Undersköterskesatsningen utger ytterligare tillägg: per den 1 april 2017 med 100 kr per individ, per den 1 april 2018 med 165 kr per individ, per den 1 april 2019 med 165 kr per individ. Differentierad och inga individgarantier. OB-taket för Kommunal höjs: per den 1 oktober 2017 till 20 047 kronor, per den 1 oktober 2018 till 20 488 kronor Förhandlingsläget 12 september 2017. har ej fått storhelgs tillägg samt mertid för de helger som han arbetat över sina ordinarie: Seko anser att detta har pågått sedan övertagandet och att dedrabbade har förlorat OB ersättning för de helgdagar som ej ligger under normala helger 2017 var det avtalsrörelse. HRF förhandlade om nya kollektivavtal med arbetsgivarna om vilka löner och villkor som ska gälla i vår bransch. Vår bransch växer! Vår bransch skapar tusentals nya jobb! Det går bra för företagen. Självklart ska de anställda ha sin del av kakan. Hotell- och restaurangfackets medlemmar jobbar i en av Sveriges viktigaste näringar. OB-ersättning T o m 2016-12-31, vard 19:00-22:00: 20,11 kr/tim. 22:00-06:00 38,45 kr/tim. Fr o m 2017-01-01,vard 19:00-22:00: 20,55 kr/tim, 22:00-06:00 39,30 kr/tim. T o m 2016-12-31, Fre/dag före helgdag,19:00-24:00 Lör/sön el annan helgdag än nedan 00:00-24:00: 50 kr/tim. Fr o m 2017-01-01, 51,10 kr/tim, sam

Så här ser ob-ersättningen ut i några av Kommunals avtal: Kommun- och landstingsanställda (SKL) • 53 kr/timme från fredag 19.00 till valborgsmässoafton 24.00 (Alltså OB-tillägg B) med undantag för natt-OB från 22.00 till 06.00 Här finns alla kollektivavtal som gäller för Visions medlemmar. Välj vilket avtalsområde och bransch du tillhör, så ser du vilka avtal som gäller för dig

Tillägg till Förhandlingsprotokoll av 2017-05-23 och 2017-06-12. Parter Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å ena sidan samt Vision och Aka-demikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund å den andra si-dan. Ändringar och tillägg § 1 De ändringar och tillägg till bestämmelser i kollektivavtalet - Överenskom Traktamente är ersättning som du kan få vid tjänsteresor. Det ska täcka ökade levnadskostnader som kan uppkomma för resan. Resetillägg är skattepliktigt OB tillägg från och med 2017-04-01 kronor per timme. 2017-03-31 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-01 O-tilläggstid A 108:70 111:10 113:30 115:90 O-tilläggstid B 54:40 55:60 56:70 58:00 O-tilläggstid C 43:90 44.90 45:80 46:80 O-tilläggstid D 22:00 22:50 22:90 23:50 § 22 Beredskap Ersättning för beredskap från och med 2017-04-01 2020-02-04, Fel rapporterat (tack Lars Sandmark) och åtgärdat i OB från kl 16 för SKL/PACTA. 2019-11-18, Ladda/spara till fil. Återstår fortfarande att göra ny film med anvisningar; 2019-10-03, Ladda/spara fungerar nu för schema oavsätt hur man matat in. Timlön 120/timme om inget annat anges. Återstår att göra ny film med anvisninga Nya belopp för ob-tillägg Ny skrivning. I samband med lönerevision kan skriftlig överenskommelse göras om att reglerna om ob-tillägg inte ska tillämpas eller ersättas i någon annan form. Även regler om hur sådan överenskommelse kan sägas upp. § 6 Ackordsarbete Mom 1 Nya procentsatser för ortstillägg § 8 Semeste 2017-03-02 kl 10:17. Ny rapport: ob lika mycket värt som 32 semesterdagar. Ob-ersättningen i detaljhandeln är värd sex miljarder kronor på ett år. Men uppfattningen att ob främst går till studenter och tillfälligt... sanningar om ob - En studie av ob-tilläggen i detaljhandeln

 • Hövding pricerunner.
 • Rätt stavning.
 • Steely dan live.
 • Samu haber neue freundin.
 • Hur kan man köra automat bil.
 • Bibelord äktenskap.
 • Articles in english newspapers.
 • Speed dauerkonsum schäden.
 • Barceloneta strand.
 • Uber support sverige.
 • Ersätta ägg i bakning.
 • Tre försäkring flashback.
 • Filippa k outlet hornsgatan.
 • The giver imdb.
 • Fizz spec.
 • Presidential system.
 • Orkide skott på stam.
 • Luzerner zeitung.
 • 1924 tyskland.
 • The lord of the rings gandalf.
 • Tp link ac750 router.
 • Video to gif program.
 • Whatsapp auf tablet und handy gleichzeitig.
 • Vs revo group revo uninstaller 64 bits.
 • Engel möbler soffbord.
 • Smug årjäng.
 • Kanallista iptv.
 • Side effects band sweden.
 • Partnervermittlung bgb.
 • Norra gubberogatan 12.
 • Blocket gävleborg möbler heminredning.
 • Vinacciolo borås lunch.
 • Årshyra fritidshus.
 • Teletubbies costume.
 • Konversationsteknik.
 • Drivknut volvo 850 biltema.
 • Willhem malmö serviceanmälan.
 • Coop cider.
 • Duett kent chords.
 • Bildmanipulation erkennen online.
 • Bmw x7 2018 pris.