Home

Synapser minne

Implicit korttidsminne

Minnen lagras i de speciella delar av hjärnans celler som kontaktar andra hjärnceller. Dessa kopplingar kallas synapser och synapser kan nybildas, växa till eller försvinna, så att nya minnen ska kunna lagras i vår hjärna, eller gamla minnen modifieras När du skapar ett minne så sker en fysisk förändring i din hjärna. Det som händer är att mönstret av förbindelserna mellan hjärnceller, så kallade synapser, formas om i en ny ordning

Kan minnet bli fullt? Forskning & Framste

Så ser våra minnen ut SVT Nyhete

Minnessystem . Av: MJ. Minne är inte en entydig företeelse och människan är inte utrustad med ett minnessystem utan flera. Minnen kan vara av så olika slag som att minnas en resa man varit med om, minnas betydelsen av ett ord, hur man räknar ut en ekvation, hur man ska bete sig i en viss social situation, hur man slår till en tennisboll när man servar eller hur man tar sig till affären Men studien visar att om man tränar sitt minne i fem veckor så har äldre en parallell utveckling i hjärnan med de yngre. Det går att träna sin hjärna som äldre. Med en modern avbildningsteknik som kallas MRS, magnet resonans spektra, kan forskare se förändringar i hjärnans synapser i realtid. Hur vi jobbar och löser problem

Synapser kan finnas mellan två nervceller, mellan en nervcell och en muskelcell, eller mellan en nervcell och en körtelcell. Det gör att du blir medveten om vad du ser, hör och känner. Därefter lagras upplevelserna i minnet. Nervsystemet styr också olika vävnader och organ, som muskler och körtlar Razer Synapse features hardware configurator that allows you to save all your settings to the cloud, and optionally track in-game stats and heatmaps Minnet av vad man läste i tidningen i morse, den första skoldagen eller vem man träffade på posten i förra veckan är exempel på vad som kan finnas lagrat i det episodiska minnet. Detta minne kräver en medveten erinring av något man själv varit med om och som man försöker komma ihåg Minne och inlärning - från synapser till minnestest / Learning and memory - from synapses to memory tests, 3hp Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap av området minne och inlärning. Innehållet sträcker sig från experimentell preklinisk forskning till humana studier och användingen av kliniska minnestester

Forskning: så påverkar sömnen vårt minne Uppdaterad 7 juni 2014 Publicerad 7 juni 2014 Forskare har nu upptäckt vilka mekanismer det är i hjärnan som påverkar vårt minne och förmåga att. Du bär på ett mysterium. Mellan dina öron finns en märklig grå klump på drygt ett kilo. Den formar dina tankar. Den skapar dina känslor. Den lagrar dina minnen. Den styr allt som händer i din kropp. Din hjärna är du Varje hjärncell kan ha upp till 10 000 synapser från hundratals olika celler. Ju mer en viss signalväg används, desto starkare blir den och desto fler synapser bildas. Det gör att det vartefter blir lättare och snabbare att skicka signaler via en viss väg i nätverket. Så skapas och befästs minnen och vanor - samt beroenden

Nervsystemet: nervceller, synapser, axoner och

Hjärnplasticitet: egenskaper och typer - Utforska Sinne

Minnessystem Kognitionsvetenska

 1. ne
 2. ne för att förstå ord och språk, skapa sinnebilder samt för att exempelvis gå hem från butiken. När information läggs på
 3. nen. Foto: David Matos / Unsplash. Tidigare studier har dock visat att måttlig intensitet ger bäst resultat för
 4. ne är inuti celler snarare än vid synapser. Men som psykologen och neurovetenskapliga Ralph Adolph indikerar, neurovetenskap kommer att lösa hur lärande och
 5. net kodar in händelser vi har varit med om, sådant som går att återberätta, som vad man åt till frukost i morse eller vad som hände på semestern förra sommaren. Mycket djupt inlagrade

Vårt minne fungerar selektivt och det mesta av information hamnar aldrig där, bara konstateras snabbt utan att tas in. Vårt minne står i kontakt med glömskan - vi kommer många gånger få erfara att ett minne inte kan finnas då vi söker det. På neurofysiologisk nivå definieras glömska av synapser som inte längre är aktiva Tanken kastas iväg från den ena hjärncellens synapser till den andra och minnet kommer tillbaka på samma sätt. Jag gjorde också en magnetröntgen, där man kunde se om min hjärna såg frisk ut. Frampå hösten kom den stora kognitiva undersökningen med neuropsykologen

Så blir din hjärna bättre Seniore

 1. ne (arbets
 2. net för de allra flesta, men hur mycket varierar kraftigt mellan olika individer. Med hjälp av hjärnavbildning och
 3. ne och beroendet

Så fungerar nervsystemet - 1177 Vårdguide

Minnet är ett komplext nätverk av information. Då man lagrar information i långtidsminnet är det som att fylla på en tankekarta (eng. mind map), du bygger vidare på den kunskap du redan har Att omsättningen av synapser - alltså kontakterna mellan nervcellerna - är i balans verkar spela en central roll, utifrån tidigare forskning. En teori är att intryck som anses vara irrelevanta rensas bort genom att synapser bryts ned, medan andra bevaras och minnen skapas •Minne Kommunicerar genom att snabbt leda elektriska impulser, så kallade aktionspotentialer. 2013-10-21 5 Nervceller (neuron) Axon I synapser mellan nervceller sker frisättningen av trans-mittorsubstans på samma sätt som mellan nervcell och muskelcell, men det finns skillnader

Synapsförlust är det kännetecken hos Alzheimers sjukdom som uppvisar starkast korrelation till försämrat minne. Förlusten av synapser tros uppkomma redan innan de kliniska symtomen hos Alzheimers sjukdom uppträder. Alzheimers sjukdom karakteriseras av beta-amyloidplack, neurofibrillära tangles, nervcellsdöd och synapsförlust (1-4) Långtidspotentiering - Man tror att en del av den cellbiologiska basen för skapandet av minnen är långvariga förändringar i synapsers egenskaper. Dessa sker genom så kallad långtidspotentiering . - För att initiera dessa förändringar i synapser (plastiska förändringar) så krävs det att både pre- och postsynaptiska neuronet samverkar har sett att även människor kan skapa nya kontaktställen mellan två nervceller, synapser. Minnet tros lagras i dessa kontaktställen mellan två nervceller i hjärnan. Långtidspotentiering Långtidsminnet använder en mekanism i synapserna som kallas långtidspotentiering (LTP)

Razer Synapse - Cloud-Based Driver Softwar

 1. nen. Det Eric Kandel säger är så fascinerande. Att det inlärda eller inpräglade sitter hårt och skapar den vi är, men genom att ändra det - genom att dra om och ändra våra nervbanor (rewire) i hjärnan - så ändrar vi oss själva
 2. nen lagras. Nu har ett forskarlag från University of Edinburgh, tillsammans med den svenska forskaren Erik Fransén, professor i datalogi vid KTH, skapat den första katalogen över hjärnans synapser, utifrån mätningar på en miljard synapser
 3. nen lagras. Forskarlaget har nu utifrån mätningar på en miljar

När hjärnan blir gammal händer mycket negativt: antalet hjärnceller minskar, minnet fallerar och risken för hjärnsjukdomar ökar. Men allt är inte nattsvart. Idag vet forskarna att det sker en nybildning av hjärnceller hela livet, att vissa minnesfunktioner märkligt nog blir bättre med åren och att hjärnan tack vare sin formbarhet kan återskapa funktioner som förlorats vid till. FÖRTRÄNGDA MINNEN. mars 30, 2020. Mörkret i de själsliga rummen, Den dolda tanken, skammen. Blockrad av smärtans sinnen. Alla dessa förträngda minnen. Göra är rent är aldrig för sent. Det ger själen dess rum, frihet. Text: Stefan Bergström Bild: Lånad. Alternativ (valfritt

Acetylkolin har dessutom en viktig roll för minne och inlärningsfunktioner. Sjukdomstillstånd med koppling till acetylkolin. Myasthenia Gravis: En autoimmun reaktion på de egna acetylkolinreceptorerna, vilka förstörs. Sjukdomen innebär förlorad muskelstyrka, vilken är särskilt påtaglig i ansikte och nacke Minne och inlärning är helt fundamentala hjärnfunktioner för att vi ska kunna överleva. Att komma ihåg var det går att hitta mat, om födan är giftig eller att en uppretad björn huserar i ett skogsparti är tydliga exempel på när minnet behövs. I hjärnans tinninglober finns hippokampus som används för att bilda nya minnen

Östrogen främjar bildandet av synapser i hjärnan samt stödceller i hippocampus som hjälper kommunikation och lagring av information i hjärnan. Skillnaden mellan män och kvinnor är dock att män genomgår en gradvis försämring av minnet, medan kvinnor möter en abrupt inbromsning när de hamnar i klimakteriet Cell, receptor, nerv, mänsklig, synaps - hämta denna royaltyfria Stock Illustration på bara någon sekund. Medlemskap krävs inte

Demens (Neurologi)

LÄRANDE, FÖRSTÅELSE OCH MINNE Adhd. Du som har adhd kan ha svårt att koncentrera dig och att prestera i vissa situationer eller miljöer. Du kan ha svårt att hålla ordning omkring dig och få saker och ting gjorda Translations of the word SYNAPSER from swedish to english and examples of the use of SYNAPSER in a sentence with their translations: Det är som om hennes synapser är direktkopplade till fingrarna Axonet terminal en synaps butiker signalsubstanser i blåsor. När de stimuleras av en aktionspotential, synaptiska vesiklar av en synaps frisättnings neurotransmittorer, som korsar det lilla avståndet (synaptiska spalten) mellan ett axon terminal och en dendrit via diffusion. När signalsubstansen binder en receptor vid dendrit signalen kommuniceras

våra minnen eller våra språkliga förmågor. Vi är faktiskt redan där gällande vissa mänskliga fallenheter. Nackdelar med perspektivet När mänskliga beteenden och känslor ses som en produkt av en biologisk kropp blir det lätt att vi fokuserar på medicinska lösningar på problem. Individens livssi synapse översättning i ordboken danska - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Minnet - Helhetsdoktor

 1. Minnet, bemötande, depression miljarder nervceller som länkas samman via sina synapser. Mellan synapserna skickas impulser, fram och tillbaka i hjärnan, som får oss att reagera, tänka och handla. Den vita substansen Innanför den gråa barken, djupare i hjärnan, finns den vita substansen
 2. nen måste den skapa obegripligt många nya kopplingar, synapser, mellan hjärnans nervceller. Varje ny erfarenhet måste organiseras genom nya kopplingar för att bli begriplig. Barns hjärnor utvecklas verkligen i en rasande fart, med nybildning av upp till 1 miljon synapser - i sekunden
 3. skning av de labila glutamatsynapserna medan de stabila ökar i antal samtidigt som de synaptiska kopplingarna mellan två givna nervceller blir fler. Denna senare synaptiska tillväxt är sannolikt ett uttryck för
 4. net hos möss. Det är anmärkningsvärt att något i ditt blod kan påverka sättet du tänker på, säger Tony Wyss-Coray, hjärnforskare vid Stanford University. Protein smörjer hjärnans synapser

Video: Minne och inlärning - från synapser till minnestest

magnesium-arkiv - Next Level BiohackingPPT - Neurovetenskap PowerPoint Presentation, free

Forskning: så påverkar sömnen vårt minne SVT Nyhete

Professor Arne Brun, neuropatolog i Lund, har emellertid visat att avlidna alkoholister har en förlust av synapser, alltså kontaktpunkter, i hjärnbarkens övre lager. Det är det området som drabbas svårast vid frontotemporal demens, så kallad pannlobsdemens. Alltså är orsaken till demens vid alkoholism komplicerad synapser. Definitionerna. Medicinsk informationssökning. Synapser Immunologiska synapser Synaptisk överföring Excitatoriska postsynaptiska potentialer: Förändringar i cellmembranets laddningspotential på den närmsta nervcellen när en impuls med aktiverande verkan når synapsen.Vad som sker är en lokal förändring mot depolarisering. Summering av dessa potentialer kan få nervcellen. Synaps - hämta denna royaltyfria Stock Illustration på bara någon sekund. Medlemskap krävs inte Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning

Om hjärnan Hjärnfonde

Var sitter minnet? [redigera | redigera wikitext]Plasticitet = formbarhet Hjärnan är plastiskt eller formbar, med det menas att synapser mellan olika celler kan förstärkas eller försvagas. Synaptiskt plasticitet är grunden till att vi kan bilda minnen. En sak kan få en att komma och tänka på en annan sak, vilket leder till att en synaps aktiveras Möten är fantastiska! Möten med andra människor som är kollegor, familjemedlemmar, främmande individer, grupper av lärda, människor i olika åldrar. I vår verksamhet sker ofta möten med de yngsta och unga individer som överraskar och berör. Och här har vi chansen, att om inte överraska, så tillföra och beröra genom det vi har att berätta om vår skog Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi kan definieras som studiet av människans tankeprocesser. I detta ingår basförmågor som hur information tas in via våra sinnen och hur vi reagerar på och använder den informationen. Hur går det till när vissa intryck uppmärksammas medan andra filtreras bort, hur fungerar minnet, vad kan vi göra för att minnas det [

HÄLSA | Kemi

Synaps Hjärnan iFoku

PBL Fall 12: Minne - (Läkarprogrammet -> Termin 2 -> NOR

Lär dig om funktionen hos signalsubstanser - Utforska Sinne

Vill du hålla minne och hjärnan i gång så gäller det att hålla hjärnans vägar, Det vi kan och minns lagras i form av kopplingar/synapser mellan hjärncellerna Men minnet av att du vid ett tillfälle tappat bort dig och varit tvungen att titta ner i dina papper upprepar du dagligen, ibland flera gånger om dagen. Genom denna upprepning stärker du de synapser som hjälper oss att komma ihåg. Men det andra, mer hjälpsamma minnet bleknar Kunskaper om enskilda neuron, synapser och transmittorer ger ingen förståelse om medvetandet. Den måste sökas på andra förklaringsnivåer. Anatomiska avgränsningar och kunskap om kopplingar mellan olika delar av hjärnan är viktiga, men det krävs också studier av dynamiken och funktionen hos hjärnan Kopplingen mellan neuroner är del* av hur minne och lärande ändrar hjärnan, och den lika viktiga funktionen: att synapser som inte används kan kopplas isär. Det gör att vi kan glömma - eller få nya vanor. Neuroplasticitet hänvisar alltså till den utvecklingsbara naturen hos hjärnan Hjärnans plasticitet har betydelse alla stadier i en persons liv, fast på olika sätt. Hjärnan omformas inte bara hos det utvecklande barnet, utan även senare, i vuxen ålder så finns även en livslång hjärnplasticitet som innebär att hjärnan svarar på den miljö vi lever i och vad vi upplever

Minnet, känslolivet (kan få oss att rodna, svettas, förändra pulsfrekvens). Sammankoppling känslor - fysiska reaktioner i hypothalamus (styr autonoma nervsystemet). Minnet. Synaps i ryggmärgen även till nervceller som sänder info till hjärnan -> känner smärtan De långvariga minnena består helt av de kopplingar som finns mellan nervcellerna, kopplingar som kallas synapser. - Det som händer när man lär sig, är att kopplingarna byggs om litegrann I tidigt stadium av Alzheimers sjukdom påverkas vissa områden i hjärnan som är avgörande för minnet. Detta medför att minnesförlust sker i större utsträckning än vid normalt åldrande. Dessa nervceller förbinds med varandra genom kopplingar som kallas synapser Hjärnans minne lagras ickefysiskt. Det här är kortvarianten på en annan tråd som finns här. Proteiner i neuroner och i synapser saknar minneslagrande funktion och bryts ner inom några timmar eller i bästa fall inom några dagar och ersätts av nya identiska proteiner - Om hur minnet fungerar och om olika typer av minnen: episodiska, semantiska och procedurminnen. Det är en intressant fråga om ett mycket märkligt fenomen. Det som man inte minns från den tidiga barndomen är så kallade episodiska minnen , det vill säga minnen av händelser

Hur fungerar hjärnan? Forskning & Framste

 1. nen som mikroskopiska kemiska förändringar vid kopplingspunkterna mellan neuroner i hjärnan. Synaps bär elektriska pulser, via vilken information överförs..
 2. osyran styr kanalerna med kalium, klorid, kalcium och i kroppen kan GABA tillverkas av a
 3. När vi tränar upplever hjärnan detta som en sorts stress och börjar utsöndra proteinet BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor). BDNF hjälper nervcellerna i hjärnan att växa och överleva, samtidigt som den stärker kopplingar (synapser) mellan nervceller
 4. ne. Hej! Jag går sista året på gymnasiet och skriver gymnasiearbete om hur man kan få ett bättre
 5. net. Engagemang hjälper. Steg ett är att inse att ditt engagemang har stor betydelse för hur starkt och varaktigt ett
 6. ne och vad

Minne och inlärning - från synapser till minnestest 3 hp

Kaj Blennows forskning syftar till att förstå varför nervcellernas synapser, dvs. kontaktpunkterna mellan nervcellerna, skadas vid Alzheimers sjukdom. Han studerar särskilt proteinet neurogranin som bara finns i synapserna där det har en viktig funktion för minnet. Det är för att kunna mäta detta protein som Blennow utvecklat en unik. Kopplingarna mellan nervceller kallas för synapser. Dessa tre ämnen reglerar bland annat sömn, aktivitet, inlärning, minne, kroppstemperatur, aptit och är en viktig del av kroppens belöningssystem. För att vi ska fungera och må bra psykiskt måste nivåerna av dessa tre signalsubstanser vara i balans Uppgift: Drogers påverkan i CNS Uppgift: Välj en av nedanstående droger: Alkohol, Nikotin, Kokain, Amfetamin, Cannabis (THC), Bensodiazepiner , (annan psykofarmaka -medicin mot psykiska besvär) Sök information på nätet (se länkar nedan, ev. biblioteket) och besvara följande frågor

Löpning skapar BDNF som förbättrar minnet - Runner's Worl

Den neuronala synapsen - och den sociala synapsen Nervcellen är beroende av kontakt, budskap och kommunikation från närliggande nervceller. Utan meddelanden från andra celler förtvinar den, tappar sin funktion, sina förmågor, tillväxten av nya celler i området hämmas och de befintliga kan till slut dö. Kommunicerar närliggande celler gång på gång kommer de däremot att [ dess roll vid signalöverföring vid excitatoriska synapser producerar glutamat långvarig förstärkning eller försvagning av synapser och spelar på så sätt en mycket viktig roll vid inlärning och minne (Purves et al. 2008). Glutamat förmedlar excitatoriska signaler genom at

Hjärna - Wikipedi

Det är där synapser slår ut, skrumpnar och slingrar sig runt andra nervcellers grenverk. Det är där nervceller, tankar, känslor och omvärld kopplas ihop. Bättre minne. En färsk studie visade att äldre som tränat ett år förbättrade sina resultat på minnestest med 47 procent och att deras hippocampus förändrades minne förbättrades. I en mot-svarande studie på råtta i Göte-borg noterades ingen ökad proliferation, men signifikant bättre ö verlevnad, av nybildade nervceller och bättre minne än hos kontrolldjuren. Skador lokalt i hippocampus el - ler ischemiska skador kan också inducera en ö vergående ökning a v neu-rogenesen i hippocampus [9. Ju oftare en signalväg används desto fler synapser bildas, och desto starkare blir varje synaps. Det kan liknas vid en vanlig väg, där hjulspåren blir allt djupare. Med tiden blir det allt lättare att skicka signaler i en viss nervbana. Så skapas beteenden och minnen, men även beroenden av olika slag Synapsen, kopplingspunkten mellan två nervceller, anses vara det ställe där information överförs och minnen lagras. Det skotska forskarlaget har nu tillsammans med Erik Fransén, professor i datalogi på KTH, utifrån mätningar på en miljard synapser skapat den första katalogen över hjärnans synapser Neurogenesen är den process där stamceller i hjärnan differentierar sig till nervceller som kan växa och skapa synapser med andra nervceller. Både träning och kalorirestriktion verkar öka neurogenesen via banor inklusice BDNF. Ännu mer intressant är att nivån av fasteinsulin också verkar ha en direkt iverterad korrelation med minne

Så fungerar hjärnan Demenscentru

Synaps och nervceller som skickar elektriska signaler och kemisk signalering till människors receptorn celler som en neurotransmission för hjärnan.... Foto av Lumination på Mostphotos Minnet anpassas till den uppgift man utför. Hälsa | Ronald van den Berg | Uppsala universitet. Första kartläggningen av organismens synapser. Teknik | Erik Fransén | Kungliga Tekniska högskolan. Chip används för att studera hjärnan. Teknik | Anna Herland | Kungliga Tekniska högskolan Forskningen i hans grupp fokuserar på dynamik på nätverksnivå för att försöka förstå vilka egenskaper hos neuroner och synapser som verkligen spelar roll för specifika kognitiva funktioner såsom det makroskopiska fenomenet minne, såsom återkallande av ett minne

Synapser i hjärnan koppla nervceller och ge kritiska funktioner; mycket inlärning och minne inträffar vid synapser, sade Gуmez-Pinilla. Omega-3-fettsyror stödjer synaptisk plasticitet och verkar positivt påverka uttrycket av flera molekyler som rör inlärning och minne som finns på synapser, sade Gуmez-Pinilla Med utgångspunkt i utställningen med årets Hasselbladpristagare, gräver samtalsserien Oscar Muñoz: minne, förgänglighet, tid djupare i tre genomgående ämnen i Muñoz arbete. Till samtalet Minne har vi bjudit in Eric Hanse, forskare i neurovetenskap tillsammans med poeten Lina Hagelbäck, aktuell med diktsamlingen Ambivalencia, och Ida Östenberg docent i antik minneskultur som.. Minnet - en vandring i hjärnan (memory) maj 17, 2009 Posted by matskjellstrom in Allmänt, Vetenskap. Tags: hjärnan, huvudet, intelligens, memorera, minne, minnet, tankar, tänka 2 comments. Jag har alltid varit fascinerad av människans minne eller snarare mitt eget En synaps är kopplingspunkten mellan två nervceller. Det är även platsen i hjärnan som forskare anser att information överförs och minnen lagras. Erik Fransén, KTH. Kartläggningen har kunnat genomföras med hjälp av datasimuleringar som gjorts av Erik Fransén, professor i datalogi på KTH Springs (10 juli 2012) - en klinisk prövning av en behandling med Alzheimers sjukdom utvecklats vid MIT har funnit att näringsämnen som cocktail kan förbättra minnet hos patienter med tidig Alzheimers. Resultaten bekräftar och expandera resultaten av en tidigare rättegången mot näringstillskottet, som syftar till att främja nya anslutningar mellan hjärnans celler IBM har tidigare gjort stora framsteg inom artificiella neuralnätverk, processorer och kretsar som simulerar nervkopplingar i hjärnan, och nu presenterar företaget sin hittills mest avancerade neuralprocessor. Kretsen kallas Truenorth och kan simulera upp till 256 miljoner synapser

 • Ett hopplöst fall.
 • Schlossmuseum linz öffnungszeiten.
 • Rutherfords atommodell.
 • Familjer på äventyr blogg 2017.
 • Rolex daytona black.
 • Gymnasieprogram på engelska.
 • Feminism utopi.
 • Byta android telefon.
 • Spa weekend ensam.
 • Hr chef lön.
 • Vinyl ram.
 • 30 tals kläder herr.
 • Hackad facebook.
 • Kapacitetstest exempel.
 • Vad betyder benignt cellprov.
 • Begagnade hundburar till bil.
 • Renässans nässpray fass.
 • Populära drinkar på 60 talet.
 • Balettakademien barn.
 • Sarah sofie boussnina instagram.
 • Google tv.
 • Inteno eg300.
 • Elitfönster afh.
 • Bondi beach rescue.
 • How to use soap web service.
 • Linus bylund hanna wigh flashback.
 • Hus till salu vislanda.
 • Dreamfilm android.
 • Jesse jackson.
 • Nibe f730 varmvattenberedare.
 • Awesome screenshot download.
 • Smog peking.
 • Telia spamfilter.
 • Steve chen.
 • Neodymmagnet biltema.
 • Max iv vacancies.
 • Domäne bedeutung.
 • Vaken p4 önska låt.
 • Ersta sjukhus inför operation.
 • 12 pm pdt to swedish time.
 • Haagkonventionen bortförda barn.