Home

Arkivarie arbetsuppgifter

Arkivarie - information om lön, utbildning

Arkivarien bevarar och vårdar arkiv och har såväl vetenskapliga som administrativa arbetsuppgifter, vissa arbetar även med pedagogisk verksamhet. I det pedagogiska arbetet ingår att ta emot skolbesök eller att anordna programverksamhet riktad till allmänheten. Som arkivarie kan du välja att specialisera dig på olika områden En arkivarie arbetar med att utreda, vårda, ordna och förteckna arkivbestånd samt att ge råd och service till arkivets användare och besökare. En arkivassistent är en person som arbetar med olika förekommande arbetsuppgifter i ett arkiv.Det kan handla om inventering, förteckning och fysiskt vårdande av arkivmaterial, service åt arkivets besökare, diverse administrativa göromål etc

Arkivarier vid Språk- och folkminnesinstitutet samlar in, bevarar, bearbetar och ger ut material om dialekter, ortsnamn, folkminnen och folkmusik. Arbetsuppgifter Arkivariens främsta uppgift är att bevara och tillgängliggöra material.Arkivarien tar fram texter, bilder och datafiler utifrån förfrågningar ARBETSUPPGIFTER Som arkivarie kommer du att tillsammans med nuvarande kommunarkivarie ansvara för kommunens centralarkiv samt stötta våra övriga verksamheter inom arkivområdet. Funktionen ska driva samt utveckla processer inom arkivmyndighetens uppdrag

Arkivarie - Wikipedi

 1. Arkivarie - Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Arkivarie samt relaterad information om hur mycket Arkivarie tjänar i lön, hur det är att jobba som Arkivarie, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Arkivarie utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för.
 2. dre viktig information och kan gallras
 3. Arbetsuppgifter: Vi söker en arkivarie/förste arkivarie till avdelningen för tillhandahållande och tillgängliggörande (TT-avdelningen) med forskarservice som huvudsaklig inriktning. Förutom sedvanliga arkivarieuppgifter, är tjänsten mer inriktad på forskning och utveckling
 4. Arbetsuppgifter Som e-arkivarie arbetar du med digitala dokumenthanteringsfrågor och elektronisk arkivering inom kommunen. Du kommer att ha en drivande och samordnande roll i arbetet med att bygga upp e-arkivet. Du kommer bland annat att bevak
 5. Arbetsuppgifter Vi söker nu dig som vill ta dig an uppdraget som vikarierande arkivarie på grundskoleförvaltningen!Som arkivarie ansvarar du för att förvalta grundskolenämndens information och samordnar förvaltningens arkivhantering

Ref: 20202505 Arbetsuppgifter Vi söker nu dig som vill ta dig an uppdraget som vikarierande arkivarie på grundskoleförvaltningen! Som arkivarie ansvarar du för att förvalta grundskolenämndens info Dina arbetsuppgifter. Som arkivarie på Sörmlands museum arbetar du med samlingarna vilka inkluderar både föremål, arkivmaterial och fotografier. Fokus ligger på berättelser och människor. Vi söker dig som antingen är färdigutbildad arkivarie eller som genomgår relevant högskoleutbildning,. För oss arkivarier tror jag att detta kommer att betyda att vi får en mer utåtriktad yrkesroll då man kommer att vara ute i verksamheten mer och göra processkartläggningar. En annan viktig arbetsuppgift kommer även att vara att finna lösningar för långsiktigt hållbara digitala arkiv

Video: Arkivarie Lön 2020 - Lönestatistik & Lediga Job

En anledning till möjligheterna, men också begränsningarna, ligger i att mycket av arbetsuppgifterna kring hanteringen av handlingar ute i organisationer inte finns reglerat professionsmässigt. Av tradition har arkivarier tagit en större del av kedjan och har inte sällan också haft det övergripande ansvaret för diarieföringen på myndigheter medan registratorer har utfört det. Vi får ofta in både korta och långa uppdrag där våra kunder söker en registrator eller en arkivarie i Stockholm med omnejd, med start omgående. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag men brukar bestå av posthantering, diarieföring, handläggning av ärenden, aktläggning och gallring av handlingar

Arkivarie. Publiceringsdatum: 2020-09-22. Är du noggrann, kunnig, självständig och intresserad av att utveckla Läkemedelsverkets informationshantering? Vi kan erbjuda dig intressanta och varierade arbetsuppgifter som arkivarie i en myndighet med ett viktigt uppdrag Arbetsuppgifter I rollen som arkivarie ingår att arbeta med Läkemedelsverkets övergripande arkiv- och informationshantering, som exempelvis utformande av klassificeringsstruktur, dokumentplaner och arkivredovisning, samt långsiktigt bevarande av Läkemedelsverkets allmänna handlingar, oavsett om dessa är i digital eller analog form Beskrivning av arbetsuppgifter. Arbetar inom råd och stödfunktionen på Sydarkivera. Utför tillsyn hos medlemskommunerna. Ansvarig för området Skola. Arbetar halvtid som arkivarie på kommunarkivet i Östra Göinge, där jag tar emot leveranser av bevarandehandlingar samt förfrågningar Arbetsuppgifter Vi söker nu en arkivarie med kompetens inom digital arkivering, registratur och studieadministration. Du kommer att vara institutionens arkivarie, registrator och arkivvårdare med ansvarar för vårt närarkiv Arbetsuppgifter I tjänsten som arkivarie kommer du att hantera leveransärenden, ordna och förteckna arkiv, tillhandahålla handlingar och hantera menprövningar. Du ger råd och information till förvaltningarna i arkivfrågor och medverkar i framställning av styrande dokument såsom informationshanteringsplaner

Som arkivarie deltar du i övergripande projekt inom området arkiv- och registratur och arbete med informationsförvaltning generellt ur ett strategiskt perspektiv. I arbetet ingår även andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett arkiv, som till exempel service till allmänhet, förtecknade och dokumentation Som arkivarie på tekniska serviceförvaltningen kommer du arbeta med två nämnder och tillhörande arbetsutskott: tekniska servicenämnden samt Motala-Vadstena vatten och avfallsnämnd, som är ett samarbete med Vadstena kommun. I tjänsten som arkivarie ingår rollen som arkivansvarig på förvaltningen Dagens topp-54 Arkivarie-jobb i Sverige. Dra nytta av ditt nätverk och ro hem ditt nya jobb. Det läggs upp nya jobb som matchar 'Arkivarie' varje dag

Dina arbetsuppgifter. Som arkivarie på Äldreförvaltningen får du möjlighet att arbeta i en bred roll som innefattar att du stöder verksamheten för en god informationshantering. Du utvecklar och effektiviserar processer och rutiner inom förvaltningens arbete med arkivfrågor En arkivassistent är en person som arbetar med olika förekommande arbetsuppgifter i ett arkiv. Till skillnad från arkivarien så krävs oftast inte lika hög utbildningsnivå för att arbeta som arkivassistent. Arbetsuppgifterna och ansvaret skiljer sig dessutom Arkivarie . Ref PAR 2020/996. med användaren i fokus och det innebär att det finns stora möjligheter till kompetensutveckling genom att ändra arbetsuppgifter eller att arbeta på andra bibliotek inom vår organisation. Det är därför viktigt att du är en person som vill utvecklas i takt med verksamheten

Avdelningen präglas av en stark teamkänsla där registratorer, arkivarier och nämndsekreterare tillsammans arbetar för utvecklingen av den administrativa processen. Arbetsuppgifter. Som registrator i Vallentuna arbetar du huvudsakligen med diarieföring av allmänna handlingar i vårt ärendehanteringssystem ARBETSUPPGIFTER Som arkivarie hos oss arbetar du i en liten flexibel arbetsgrupp med förekommande arbetsuppgifter i både dokumentarkiv och bildarkiv. Du kommer att vara en viktig komponent i att utforma den digitala informationsförsörjningen i ett längre perspektiv. För närvarande arbetar vi bland annat med införande av ett e-arkiv

Tjänsten som IT-arkivarie är ny i verksamheten och du kommer att få vara med att forma denna tjänst. Arbetsuppgifter och utmaningar Din utmaning blir att tillsammans med kollegor och chef driva utveckling av hanteringen av verksamhetsinformation i bolaget, samtidigt som ni upprätthåller ordinarie rutiner och tillhandahåller stöd till verksamheten Arbetsuppgifter. Förbereda inför digitalisering av arkiv, ta fram texter på förfrågningar och göra bedömningar av vad som ska arkiveras och inte. En arkivarie har en rad olika arbetsuppgifter under dagen. Nedan kan du läsa mer om dem. Digitalisering av arkiv Arbetsuppgifter. Som arkivarie/registrator vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap tillhör du enheten för verksamhetsstöd. I rollen arkivarie/registrator arbetar du som ett verksamhetsnära stöd för myndighetens ärende och dokumenthantering. Du ansvarar för kvalitetskontroll av register och avslut av diarieförda handlingar

Arkivarie >> Lediga jobb >> Framtid

Arbetsuppgifter. Arkivarien ansvarar huvudsakligen för att samordna myndighetens arkiv-, informations- och dokumenthanteringsfrågor och för att utveckla rutiner så att hanteringen av allmänna handlingar svarar mot myndighetens behov av information Riksrevisionen · Arkivarie Arkivarie Arkivarie Vill du bidra till utvecklingen av den statliga verksamheten? Just nu söker Riksrevisionen evisionen en arkivarie. Arbetsuppgifter Som arkivarie på Riksrevisionen kommer du att arbeta med informations- och dokumenthantering så att den tillgodoser både lagstiftningens krav och.. Occident växer och söker nu engagerade arkivarier för området digital arkivering inom vårt affärsområde Bevara. Vi söker en arkivarie med högskoleutbildning med minst 60 poäng i arkivvetenskap och erfarenhet av projektledning av digitalt bevarande

Arkivarie, med placering vid avdelningen Bibliotek och arkiv Arbetsuppgifter. Som arkivarie ansvarar du för GIH:s arkivredovisning. Du arbetar med tillämpningen av regelverk inom arkivområdet, och ansvarar för arbetet med att utveckla myndighetens processorienterade arkivredovisning VI SÖKER EN ARKIVARIE MED IT-INRIKTNING Arbetsuppgifter Med 2017 års ingång börjar TAM-Arkiv att bygga upp digitala plattformar som skall klara framtida informationssystem och system för digital arkivering. Du får möjlighet att vara delaktig i den utvecklingen, i samarbete med andra både internt och externt GIH söker arkivarie Arbetsuppgifter. Arkivering och stöd i arkivfrågor i samband med flytt till nya lokaler. Bygga upp arkiv i nya lokaler. Utveckling av högskolans processorienterade arkivredovisning. Se över rutiner och riktlinjer gällande arkivering samt uppdatera dokumenthanteringsplaner Arbetsuppgifter. Vi söker nu dig som vill ta dig an uppdraget som vikarierande arkivarie på grundskoleförvaltningen! Som arkivarie ansvarar du för att förvalta grundskolenämndens information och samordnar förvaltningens arkivhantering. Du blir även en viktig länk mellan förvaltningen och Malmö stadsarkiv

Arkivarie - Utbildning, behörighet, lön, arbetsmarknad

Arbetsuppgifter Arbetet som arkivarie består i huvudsak av att förvalta, vårda och tillhandahålla arkivbestånden i fysiska arkiv och e-arkiv. I arbetet ingår bland annat att utföra ordnings- och förteckningsarbeten, gallring, delta i leveranser och omflyttningar av material,. Som arkivarie/dataskyddsombud kommer du att ingå i enheten för Förvaltning och verksamhetsutveckling. Enheten ansvarar för uppgifter inom ekonomi, IT, dokumenthantering, upphandling, lokaler och inventarier. Till enhetens ansvar hör även arbete med informationssäkerhet och digital verksamhetsutveckling. Arbetsuppgifter Arkivarie sökes. 19 maj, 2020 av Bjerne Clavensjö Vår nuvarande arkivarie vill få lite hjälp och någon som kan ta över Wasakårens arkiv den dagen han lägger av. Är du rätt person eller känner någon som är intresserad, tveka inte att svara på annonsen. För att. Arbetsuppgifter Västerbottens museum söker en driftig och erfaren arkivarie till museets arkivverksamhet. Dina huvudsakliga uppgifter är att upprätta och uppdatera plandokument som t ex dokumenthanteringsplan och förteckning både gällande de skriftliga handlingarna och det digitala arkivet

Personal | Arkiv Västmanland

Vi söker nu en arkivarie till ett kort uppdrag hos vår kund, en myndighet med vård- och omsorgsansvar. Tjänsten är placerad i centrala Stockholm men det finns möjlighet att arbeta på distans i och med den rådande situationen gällande Covid-19. Dina arbetsuppgifter Dokumenthanteringsenhetens funktion för digitalt bevarande har därför ett behov av att förstärka organisationen med ytterligare it-arkivarier. Huvudsakliga arbetsuppgifter: I befattningen kommer följande arbetsuppgifter att bli aktuella: Kravställning rörande arkivkrav vid nyutveckling, förändring och avveckling av it-system 4.1.3 Arkivarie Arbetsuppgifter kan bl.a. avse: - ta fram texter, bilder och datafiler utifrån förfrågningar (allmänna handlingar). - framtagning och utlämnande av information från fysiska arkiv, historiska samlingar eller databaser. - ordna och förteckna arkiv. - framställa arkivredovisning

Arkivarie - Sydarkiveras Wik

yrket arkivarie har förändrats till exempel genom ändrade arbetsuppgifter. Även Grönros (2012) skriver om detta. En utvecklingstendens är också att arkivverksamheten har sökt sig in på nya områden. Ett exempel på det är arkivpedagogik som Ulfner (2001) skriver om. Arkivpedagogik är en verksamhet, dä Se lediga jobb som Arkivarie i Sundbyberg. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sundbyberg som finns hos arbetsgivaren Se lediga jobb som Bibliotekarier och arkivarier i Järfälla. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Järfälla som finns hos arbetsgivaren 21 Lediga Arkivarie Arkivarie jobb på Indeed.com. en sökning. alla jobb

Arkivarie/förste arkivarie

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för enheten, utöver arkivfrågor, består i administration av och för fastighetsnämnden vilken är förvaltningens politiska nämnd, och juridisk rådgivning. I övrigt de arbetsuppgifter som tillhör en offentlig förvaltnings kanslifunktion. Som Arkivarie hos oss Vi söker just nu en arkivarie som vill vara med och göra skillnad så om du drivs av att vara spindeln i nätet så är det ditt CV vi vill läsa idag! Om tjänsten Ditt dagliga arbete som Arkivarie/ Dokumentations-koordinator sker i huvudsak i projektgrupper i kundens lokaler, tillsammans med både kollegor och kunders personal (så som projektledare, drift- och underhållspersonal osv.) Alla Registrator Arkivarie jobb i Sverige. Sök och hitta lediga tjänster och arbete med Careerjet.se jobbsökmotor för Sverige arbetsbeskrivning. Är du en engagerad arkivarie som vill arbeta på en myndighet med ett aktuellt samhällsuppdrag? Vi söker dig som vill vara med o.. ARBETSUPPGIFTER Som arkivarie i Bodens kommun arbetar du med: • Utveckla kommunens arkivverksamhet - digitalisering • Rådgivande och support i arkivfrågor inom kommunens förvaltningar • Utbilda och stötta handläggare och övrig personal inom kompetensområdet • Utarbeta riktlinjer och vägledninga

SiS söker IT-arkivarie med erfarenhet av systeminförande - Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor - Stockhol Arkivarie sökes till spännande institut i Uppsala! Arkivarie sökes till spännande institut i Uppsala! Perido AB - Uppsala. Publicerad 13/11 (Slutdatum okänt) Ansök jobbet. Om.

Arkivarien bevarar och vårdar arkiv och har såväl vetenskapliga som administrativa arbetsuppgifter. Arkivariens kompetens behövs inom alla sektorer i samhället, på arkivinstitutioner, i kommuner och landsting, på myndigheter, museer, företag, ideella organisationer och som egna företagare Trafikverket har en mängd olika handlingar som kommer från hela verksamheten, och det är viktigt att allt arkiveras och sparas på rätt sätt enligt gällande rutiner och lagstiftning. Som arkivarie är du här en viktig medarbetare på Trafikverket Som bilden humoristiskt illustrerar har arkivarier en koppling till historia, men en arkivarie kan arbeta med en stor variation av arbetsuppgifter. Det kan vara allt ifrån att jobba med historiska handlingar som är flera hundra år gamla till att planera och styra information inför att den ska levereras till ett e-arkiv Arkivarien är självskriven ledamot av biblioteksutskottet och representerar nationen i arkivariekonventet. Befattningens målsättning Arkivariens arbete ska främja bevarande av för nationen viktiga dokument samt tillse att god ordning och lättillgänglighet råder i nationens arkiv. Arbetsuppgifter Arkivarien åligger att: 1

Arbetsuppgift som arkivarie eller arkivassistent: att ansvara för alla, inom arkivet, förekommande uppgifter såsom ordna och förteckna, upprätthålla arkivets samtliga rutindokument; att tillsammans med övrig personal på arkivet driva vårt arkivarbete framåt och följa med i den tekniska utvecklingen Hur ska man tänka när man anställa en modern arkivarie. Och en genomgång av termarna e-arkivarie, records manager och document controller Keywords: Archive, arkiv, webb, webbarkiv, webbarkivering, arkivera webb, wayback machine, wayback machine download, ladda ner hemsida, ladda ner webbsida, backup webbsida, recovery webbsida Som arkivarie arbetar du i nära samarbete med vår sälj- och projektorganisation samt produktägare för att styra och vägleda hur vi med kvalitet levererar våra arkivlösningar. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara: Kundnära verksamhetsstöd, något som innefattar att ge processtöd,. Vi är den myndighet som arbetar för din arbetsmiljö och ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på jobbet Arkivarie Arbetsuppgifter kan bl.a. avse: - ta fram texter, bilder och datafiler utifrån förfrågningar (allmänna handlingar). - framtagning och utlämnande av information från fysiska arkiv, historiska samlingar eller databaser. - ordna och förteckna arkiv. - framställa arkivredovisning. - bedömningar avseende innehåll i handlinga

Arbetsuppgifter. n nVi söker nu dig som vill ta dig an uppdraget som vikarierande arkivarie på grundskoleförvaltningen! n nSom arkivarie ansvarar du för att förvalta grundskolenämndens.. Vi söker en arkivarie som representerar Sydarkivera på plats hos Region Blekinge. Du kommer att ingå enheten för Centralarkiv och Digitisering som ansvarar för depåverksamheten ute hos Region Blekinge. I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom ARBETSUPPGIFTER Tjänsten som arkivarie innebär att du arbetar 60% inom Ulricehamns kommun och 40% inom Tranemos kommun där Ulricehamn är din anställningsort. I uppdraget säkerställer du att arkivverksamheten fungerar enligt gällande lagstiftning och reglementen samt utövar tillsyn för så väl förvaltning som för de kommunala bolagen Sök efter nya Arkivarie-jobb i Stockholm. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 43.000+ annonser i Stockholm och andra stora städer i Sverige

Kalle Wadin Wesslén, 880319 Datoriseringen och användandet av IT blir mer och mer omfattande i arkivverksamheten allteftersom tekniken utvecklas, vilket den gör i snabbare och snabbare takt.1 Detta påverkar arkivarbetet och denna studie syftar till att se hur det har påverkat arkivariers arbetsuppgifter och om arbetet har förändrats till följd av det ARKIVARIE: till Västergötlands museum Västergötlands museum i Skara är ett av Sveriges föremålsrikaste museer med fantastiska samlingar. Museet ligger vackert beläget i Skaras stadsträdgård direkt angränsande till friluftmuseet Fornbyn, Kråks Herrgård och endast ett stenkast från Skara domkyrka och centrum Som arkivarie kommer arbetsuppgifterna i första hand att bestå av jourtjänstgöring, dvs att besvara frågor från allmänheten och medarbetare inom kommunen via mail och telefon. Arbetet innebär att genomföra sökningar i kommunens analoga och digitala arkiv och att lämna ut handlingar, inklusive menprövning Arbetsuppgifter Vi har nyligen påbörjat ett utvecklingsarbete gällande registraturen i kyrkokansliet, där du kommer att ha en viktig roll som huvudregistrator för rättsavdelningen. Införandet av ärende- och dokumenthanteringssystem Public360 pågår för hela Svenska kyrkan och din roll är att fortsätta arbetet med detta införande genom att till exempel hålla i utbildningar.

Arkivarie jobb - 34 aktuella lediga Arkivarie jobb - Joobl

I månadens På jobbet har vi besökt Socialarkivet i Karlstad (socialförvaltningens arkiv), där arkivarien Thomas Forsman huserar. Han berättar här om sitt yrke och vad en arkivarie egentligen sysslar med. Kan du berätta om din bakgrund? Jag har en humanistisk bakgrund med universitetsstudier i filosofi, idéhistoria, religionsvetenskap och lingvistik Arkivarie. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik I befattningen som IT-arkivarie kommer följande arbetsuppgifter att bli aktuella: Leda leveransprojekt till Försvarsmaktens e-arkiv. Genomföra bevarande- och gallringsutredningar av IT-system. Kravställning rörande arkivkrav vid nyutveckling, förändring eller vid avveckling av IT-system Arbetsuppgifter Du ger råd och stöd samt utbildar i arkiv- och diarieföringsfrågor. Du besvarar forskarförfrågningar, tjänstgör i forskarexpedition samt tar emot studiebesök. Du kommer också att tillsammans med enhetschef, gruppledare och övriga arkivarier planera, prioritera och bli tilldelad arbetsuppgifter kopplade till. Arbetsuppgifter Nu har du chansen att få vara med och bidra i den snabbväxande fas som Nacka kommun befinner sig i. Du kommer att ingå i ett team på tre arkivarier som arbetar i kommunens när- och mellanarkiv där ni tar stort eget och gemensamt ansvar för verksamheten samtidigt som ni har ett nära samarbete med ansvarig chef

arkivarie - lediga jobb - Jobbsafar

Arbetsuppgifter. För närvarande samverkar kommunerna Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsberg samt kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen kring sina arkivverksamheter och du kommer att jobba mot samtliga av dessa. I rollen som arkivarie med samordningsansvar ansvarar du för att leda det dagliga arbetet inom teamet Till innehåll på sidan. KTH Intranät. Krisinformation; www.kth.se; KTH Intranet in Englis Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Arkivarie. Utreder, granskar och bedömer vilka fysiska och digitala handlingar som ska bevaras för framtiden Registrator / Arkivarie - Under tillsättning eller tillsatt, ej sökbar. Du kommer löpande att hantera förfrågningar, begäran om och utlämnande av allmän handling. I dina arbetsuppgifter ingår att ge råd och stöd inom området till universitetets anställda 39 lediga jobb tillgängliga för Arkivarie för att hitta jobberbjudandet du letar efter. De bästa lediga jobben i Trovit

Arkivarie till Sörmlands museum - Sörmlands museu

Genom ditt uppdrag och dina insatser som Greta Renborg-bibliotekarie/arkivarie kommer du att bidra till kunskapsutvecklingen och informationsspridningen kring personarkiv till gagn för bibliotek i hela Sverige. Dina arbetsuppgifter innefattar bl.a.: Ordnande och förtecknande av personarkiv vid UUB Arkivarie. MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter Arbetsuppgifter I rollen som arkivarie ingår att arbeta med Läkemedelsverkets övergripande arkiv- och informationshantering, som exempelvis utformande av klassificeringsstruktur, dokumentplaner och arkivredovisning, samt långsiktigt bevarande av Läkemedelsverkets allmänna handlingar, oavsett om dessa är i digital eller analog form Som arkivarie på serviceförvaltningen kommer du att vara vår specialist kring arkivfrågor. Du ska vara ett stöd för hela förvaltningen för att säkerställa att arkiven är i ordning och godkända. En viktig arbetsuppgift är att se till att arkivredovisning och rutiner/styrdokument följs och är uppdaterade

Arbetsuppgifter Som arkivarie / utredare blir det din uppgift att utreda förutsättningarna och behoven för e-arkiv för den enskilda regionala arkivsektorn. I utredandet ingår att inventera vilka olika initiativ länsarkiv redan har företagit, att analysera olika typer av arkivbildare inom den enskilda sektorn (företag Arkivarie Tidsbegränsad anställning, arbete på flera orter SLU söker en arkivarie för att under hösten/vintern 2015/2016 utföra och arbetsuppgifterna ingår även att ordna och företeckna äldre delar av oförtecknat material tillhörande Skogsmästarskolan Som den enda arkivarien har jag alla tänkbara arkivrelaterade arbetsuppgifter. Som den enda arkivarien har jag alla tänkbara arkivrelaterade arbetsuppgifter

 • Grammatik granskning online.
 • Tanner scale photos.
 • Farligt att äta krita.
 • Bjj gi storlekar.
 • Skoda official website.
 • Man pronomen ursprung.
 • Write meta description.
 • Amerikanska chokladkakor.
 • Billiga tallrikar rusta.
 • Hbo wiki.
 • Längsta floden i usa.
 • Hva betyr blå orber.
 • Släktträd.
 • Lchfingenjören skilsmässa.
 • Kan få oss att rodna webbkryss.
 • Gmail incident.
 • Pokerstars betrugsverdacht.
 • F1 2017 ps3 game.
 • Münzen sammeln beginnen.
 • Svenska nyhetssidor.
 • Olovligt förfogande straff.
 • Håkan carla carlqvist mästarnas mästare.
 • Weleda baby calendula wind & weather cream.
 • Rensa snapchat minne.
 • Einde vruchtbaarheid vrouw leeftijd.
 • Låsa upp samsung galaxy s6.
 • Neodymmagnet biltema.
 • Jaguar xkr.
 • Charter korsika.
 • Dra fram jord.
 • Rapunzel helsingborg teater.
 • Yogamatta rusta.
 • När kommer draktränaren 3 ut.
 • Kylcertifikat företag.
 • Bron till terabitia rollista.
 • Celebrimbor.
 • Hackad facebook.
 • Vita pioner.
 • Elitfönster afh.
 • Christopher paolini.
 • Djuret tweed.