Home

Skolverket lärportalen

Gå direkt till Lärportalen. Du hittar Lärportalen på följande adress: larportalen.skolverket.se. Om Lärportalen. På Lärportalen finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Där kan ni läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig . Jag förstår. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för Om Skolverket Kontakt.

Lärportalen - kollegialt arbete i moduler - Skolverket

Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig . Jag förstår Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Just nu har vi problem med flera moduler Om Skolverket Kontakt.

Lärportalen - Skolverket

Läslyftet i förskolan - Skolverket

 1. https://larportalen.skolverket.se 1 (12) Modul: Att främja elevers lärande i SO Del 2: SO-ämnenas språkliga karaktär SO-ämnenas språkliga karaktär Martin Stolare, Karlstads universitet SO består av fyra ämnen med olika bakgrund Temat för modulen Främja elevers lärande i SO är elevers språkutveckling i SO-ämnena
 2. Skolverket. (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2016. Hur refererar jag i referenslistan från lärportalen ( skolverket) när det finns en författare till det som skrivits. Kerstin Margaretha Lundborg. 8 Feb Rapportera olämpligt innehål
 3. Lärportalen kommer inte vara tillgänglig under den tiden. Stäng. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig . Jag förstår. Gå direkt till Om Skolverket Kontakt.
 4. Skolverket. Skolverket har hand om alla utbildningar i Sverige och kommer troligvis behöva viss infomation. One.com. All data lagras på servar tillhandahållna av One.com. Ansvar för data lagrad av tredje part. Hänvisa till ovanstående parter då vi inte.
 5. SKolverket Lärportalen ulrikalinnea; 10 videos; 39 views; Last updated on Nov 29, 2018; Play all Share. Loading... Save. Sign in to YouTube. Sign in. Arbeta med ordmedvetenhet by Skolverket
 6. Dalabergsskolan medverkar i Skolverkets Lärportal. 7 september 2018, kl. 10.37. Skolverket har besökt Dalabergsskolan för att ta del av deras arbete med flerspråkighet och inkludering. Resultatet av besöket har blivit en film som alla Sveriges lärare kan lära av
 7. Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Få möjlighet att utveckl

Lärportalen Start - Skolverket

Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Mobilt BankID. För att logga in med Mobilt BankID behöver du ha appen för bank-id installerat på din mobiltelefon eller surfplatta Under en femårsperiod ska ca 40 000 matematiklärare i Sverige fortbildas i något som kallas Matematiklyftet. För att underlätta utbildningen har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram en lärportal för matematik. Portalen ska bland annat tjäna som diskussionsforum för lärare och tillhandahålla övningar och stödmaterial Skolverket har fattat beslut om ytterligare statsbidrag för Läslyftet. Rektorer som är intresserade av att delta med sina skolor meddelar respektive grundskolechef senast den 7 december. Utifrån skolornas önskemål ansöker utbildningsförvaltningen om statsbidraget i januari vilket innebär att de skolor som beviljats bidrag kommer att informeras omkring mars månad På Lärportalen erbjuder Skolverket en modell för kompetensutveckling för lärare, som bygger på att deltagarna genom strukturerat samarbete, fördjupar och utvecklar kunskaper i nära anslutning till sin dagliga praktik. Maria Lim Falk och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har varit vetenskapliga ledare för utformandet av en modul med fokus på.

Lärportalen - Skolverket. Datum: 12 april, 2018 Författare: Sara Hjelm. https://larportalen.skolverket.se/#/ Skolverkets samling av material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik Återaktivering av lärarnas konton En lärares behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Rektorn behöver återaktivera lärarnas konton efter den 1 augusti varje år Unikum används av 4000+ förskolor och skolor. Smidig och modern lärportal för dialog, planering, kvalitetsarbete och dokumentation - från förskola till vux/YH

Skolverket, formellt Statens skolverk, är svensk central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. [1]Skolverket bildades 1991 och ersatte Skolöverstyrelsen (SÖ). Skolverket har sitt säte i Stockholm. Verket är en enrådighetsmyndighet och leds av en generaldirektör Steg 3 - för den undervisande ämnesläraren. Det tredje steget i kartläggningen är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne

Kartläggning. Kartläggning i förskoleklass. Vi erbjuder kartläggningsmaterial för förskoleklass i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass Tillsammans med XLENT har Skolverket skapat en väl fungerande och effektiv lärportal dit matematiklärare bland annat kan vända sig för att hämta stödmaterial, diskutera med andra lärare, eller ställa frågor till matematikexperter runt om i landet Bygga svenska för årskurs 4-6. Ladda ner bedömningsstödet Bygga svenska under fliken Material. Längst bak i häftet finns blanketter för att följa elevernas språkutveckling

Skolverket 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Teknisk support: validering.administration@skolverket.se Den här webbplatsen använder cookies för att hålla dig inloggad och komma ihåg dina inställningar Dessutom finns sju moduler som handlar om digital kompetens, och flera av dessa har koppling till läs-, skriv- och språkutveckling. Alla modulerna finns på lärportalen. Skolverket har ännu inte publicerat datum för vårens inledande konferenser för handledare respektive rektorer, men vi försöker hålla koll på det och återkommer https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanland Webbinarium från Skolverket i samverkan med Högskolan Väst ges både den den 6 och 7 april. See More. Skolverket. March 27 at 11:22 AM. Från den 29 mars gäller ett förbud om allmänna sammankomster med öve Nu är det premiär för Lärportalen för naturvetenskap och teknik Lärportal är en typ av fokuserad och modulär webbportal som är inriktad på lärande. Lärportaler började etableras kring 2005 i t.ex. skolor eller i globala företag med stora behov av flexibelt lärande. Lärportalen är en startpunkt där elever och lärare kan nå flera olika typer av verktyg och resurser för lärande

Lärportalen Start - lasochskrivportalen

Lärportalen - Skolverket. 2018-04-12. Translate. About the Google translate handle. English title= link to English content Svenska som andraspråk. I ämnet svenska som andraspråk finns bedömningsstöd för kurserna 1 och 3. Åtkomst till skyddat material kräver lösenord

Skolverkets lärportal - moduler för kompetensutveckling

 1. Nytt år, nya moduler på lärportalen! · Läs nyskrivna artiklar · Se undervisningsfilmer · Lyssna på intervjuer med forskare . Du hittar moduler inom områdena delaktighet, inflytande i undervisningen och likabehandling, digitalisering, matematik, naturvetenskap och teknik samt specialpedagogik. Hoppas att ni hittar något för er skola
 2. Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor
 3. Du har väl inte missat Lärportalen för matematik? Här finns mängder av didaktiskt material, både texter och filmer, utformat för att du och dina kollegor..
 4. Lärportalen. Den här modulen syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt. Skolverket. Start - Bedömningsportalen. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - naturvetenskap och teknik.
 5. Nytt år, nya moduler på lärportalen! · Läs nyskrivna artiklar · Se undervisningsfilmer · Lyssna på intervjuer med forskare . Du hittar moduler inom områdena delaktighet, inflytande i undervisningen och likabehandling, digitalisering, matematik, naturvetenskap och teknik samt specialpedagogik
 6. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 . Innehåll •En historisk tillbakablick och organisatorisk Skolverket: Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 2008

Specialpedagogik för lärande - för alla - Skolverket

 1. Skolverket har fattat beslut om ytterligare statsbidrag för Läslyftet. Rektorer som är intresserade av att delta med sina skolor meddelar respektive grundskolechef senast den 7 december. Utifrån skolornas önskemål ansöker utbildningsförvaltningen om statsbidraget i januari vilket innebär att de skolor som beviljats bidrag kommer att informeras omkring mars månad
 2. LIBRIS cite citations export. Välj intervall och format Referenser. Skapa referens av den valda posten. Välj forma
 3. - utbildning genom Skolverket Matematikhandledare - utsedd av huvudmannen - utbildning genom Skolverket Matematikhandledare Rektorer - utsedd av huvudmannen - utbildning genom Skolverket Skolverket (i samverkan med NCM) - fortbildning genom Skolverket Lärportalen för matematik Forskare Lärosäten Matematikdidaktike
 4. Nu är det premiär för Lärportalen för naturvetenskap och teknik! Här finns material för kollegialt lärande i de naturvetenskapliga ämnenas och teknikämnets didaktik
 5. Nu har Skolverket sjösatt den nya Lärportalen. Där finns just nu en modul vardera inom digitalisering och specialpedagogik, snart även värdegrund. På sikt kommer även moduler som idag finns på Lärportalen för matematik, Läs- och skrivportalen samt Lärportalen för naturvetenskap och teknik att flyttas hit. Dessa portaler kommer sedan att stängas ner.Den första modulen ino
 6. Skolverket har kompletterat sin Lärportal med kompetensutveckling om digitalisering för grund- och gymnasieskolan. De fyra moduler som ingår - Leda och lära i tekniktäta klassrum, Digitalt berättande, Kritisk användning av nätet samt Säker användning av nätet - är summan av konkreta önskemål
 7. I någa av modulerna i Skolverkets lärportal består innehållet av texter som bearbetats och förkortats av andra än de ursrungliga författarna. APA-manaulen saknar regler för hur man ska skriva referenser till dessa texter. Vi har utgått från andra regler i APA-manualen och kommit fram till följande förslag

På Lärportalen hittar du verktyg för din undervisning och nu finns det även material för lärare i matematik och teknik. Länk: https://larportalen.skolverket.se/ Related Video Avseende språkutvecklande arbete i SO-ämnen har Skolverket en lärportal som heter Främja elevers lärande i SO med flera filmer och exempel. Modulerna är framtagna av Skolverket i samarbete med Malmö högskola. I denna film (6,55 min) resonerar lärare och forskare om SO-ämnenas språkliga särdrag Skolverket-Lärportalen. (2015). Bedömning som en del av undervisningen (Modul: Bedömning för lärande och undervisning i matematik. Del 4: Bedömning som en del av undervisningen). Stockholm. Myndighetspublikation. Skolverket-Lärportalen. (2015)..

Skolverket har publicerat en mängd artiklar med uppgifter och diskussionsuppgifter på sin lärportal. Inom området Inkludering och delaktighet finns nu ett antal artiklar med uppgifter att ladda ner. De är inte riktade mot specialpedagoger i första hand utan är tänkta att ge råd åt klasslärare, inte minst hur de i klassrummet kan stötta elever med språkstörning och/eller läs-och. Lärportalen - Skolverket Material för utveckla undervisning. Lärmoduler: Digitalisering, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Specialpedagogik och Skolans värdegrund. Materialet är indelat i så kallade moduler. Modulerna är framtagna i samarbete med forskare runt om i landet Text: Katarina Rehder, CETIS Foto: Skolverket Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 4, december 2017. För lite drygt ett år sedan började arbetet med att ta fram en undervisningsmodul kring Teknikens förändring och dess konsekvenser. Nu börjar modulens olika delar presenteras på Lärportalen på Skolverkets hemsida Besök inlägget om du vill veta mer

ARBETSMATERIAL FRÅN SKOLVERKET. Lärportalen Främja Likabehandling. Modulen utgår från ett kollegialt lärande. Den består av 8 delar och innehåller, filmer, artiklar och övningar Lärportalen Inom forskningen finns allt mer stöd för att kompetensutveckling genom kollegialt lärande, som utförs systematiskt och över tid, har stor chans att bli bestående och göra varaktigt avtryck i verksamheten. Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term som används för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete lär av. Lärportalen. Kritisk användning av nätet Utbildningar.skolverket.se. 96% 4% Skulle du rekommendera kursen till dina kollegor? Ja Nej. Att programmera. Programmeringskurser för lärare 7,5hp. Ämnesdidaktiska moduler Matematik Skolverket. Skolverket; Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner - Skolverkets webbplats; Moduler för Teknik - Lärportalen - Skolverket; Digitalisering - Skolverket; Checklista för källkritik - Skolverket; Länkskafferiet; Företag, myndigheter och föreningar som tillhandahåller pedagogisk information riktad till skolor och förskolo

Samtidigt har Skolverket fattat beslut om att publicera det skolenhetsregister och den statistik som fanns tillgänglig innan september. I och med den nya förordningen och Skolverkets beslut kommer det inom kort åter att vara möjligt att söka efter Skolinspektionens beslut och rapporter förutsatt att beslutet fattats innan den 1 september 2020 På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon

Video: Förskolan - Skolverket

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om läxor i skolan, Läxor i praktiken. Detta har de gjort för att de får mycket frågor om läxor trots att det inte är reglerat i styrdokumenten. Deras förhoppning är att materialet ska stödja skolorna i deras arbete att utveckla genomtänkta förhållningssätt till hur de kan arbeta med läxor Lärportalen. Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle. Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas På Lärportalen finns två moduler för lärare i högstadiet och gymnasiet. De handlar bland annat om didaktiska perspektiv, värdekonflikter och de globala målen. Klicka in på Lärportalen Utbildningar.skolverket.se Larportalen.skolverket.se Skolverket.se (Kompetensutveckling Stöd i arbetet) Sida 6 Grundläggande programmering 7,5hp Fortsättningskurs 5 hp Programmering Matematikunder- Lärportalen Utbildnings plattformen Skolverket.se Lärosäten Digital kompetens

Läslyftet. Skolverket. (16 s.) Tillgänglig via Skolverkets lärportal Danielsson, Kristina (2017). Att skapa multimodala texter (del 7). I Från vardagsspråk till ämnesspråk. Läslyftet. Skolverket. (16 s.) Tillgänglig via Skolverkets lärportal Gannå, Lisa (2016). Ett kritiskt samtal om genrepedagogik. I: Kindberg, Björn (red.) I Skolverket, Lärportalen för naturvetenskap och teknik - Modul: Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning, årskurs 4-6. Nyheter. UHR/Den globala skolan. Skolans demokratiska uppdrag. Grundskoletidningen. Upptäck i tid: Viktigt göra frånvaron synlig Skolverket/Lärportalen: Del 7. Uttalsundervisning (öppnas i nytt fönster) Nyanlända elever och skönlitteratur. Ann Boglind har tillsammans med Mikael Olofsson skrivit artikeln Nyanlända elever och skönlitteratur. Den handlar om hur man i skolan kan välja, läsa och arbeta med skönlitteratur med nyanlända elever

Skolverket har tagit fram Lärportalen med mycket bra moduler som skolorna kan följa, men dessa är förvånande nog frivilliga att gå. Obegripligt, tycker jag, att regeringen tar bra och tydliga beslut men sedan inte går hela vägen Moduler för språk-, läs-, och skrivutveckling - Lärportalen.skolverket.se; Skrivinlärning och skrivutveckling. Skrivandet är en process som bygger på specifika kognitiva och språkliga förmågor. Att skriva är ett viktigt redskap för att utveckla språk och tänkande

Läslyftet i skolan - Skolverket

legitimerad förskollärare (Skolverket, 2017). I en reviderad läroplan för förskolan som träder i kraft hösten 2019, är högläsning explicit uttryckt som något alla barn ska ta del av i förskolan (Skolverket, 2018a). Under hösten 2019 införs även ett nationellt kartläggningsmaterial för förskoleklassen (Skolverket, 2018b) som blan Eftersom inte alla kommer åt en webbkurs som ligger i en lärplattform så får du i stället hänvisa till en version som ligger fritt tillgänglig (om det finns en sådan) Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia Religionskunskap Samhällskunskap Geografi, 30 hp, GN, (HV461S Skolverket startade Läslyftet 2013 efter beslut från regeringen (Utbildningsdepartementet, 2013). Skolverket introducerade då en webbaserad lärportal, där lärarna utbildas genom kollegialt lärande. Målet var att öka lärarnas kompetens i läs- och skrivutvecklande arbetssät Modulerna på plats! Text och foto: Katarina Rehder, CETIS Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2019. På Lärportalen har nu Skolverket publicerat alla delar i modulen för Teknik - Teknikens förändring och dess konsekvenser.Modulerna är producerade för alla årskurser i grundskolan och är tänkta för att kollegialt utveckla undervisningen

Framtidsverkstad Malmberg, Claes, professor, 1956- (författare) Högskolan i Halmstad, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) 2018 Svenska 4s. Serie: Skolverket Lärportalen Ingår i: Skolverket Lärportalen.- Stockholm : Skolverket Sedan 2010 står det i skollagen att förskolan ska bedriva undervisning. Nu är den här, Skolverkets kunskapsöversikt om undervisning i förskolan ur ett forsknings-perspektiv. Översikten är tänkt att användas som diskussion underlag. I översikten ingår kapitel skrivna av forskare från fyra svenska universitet. Den kan läsas som en helhet, men kapitlen kan även läsas fristående Just nu på Skolverket • NT-satsningen tar slut i december. • Nationellt skolutvecklingsprogram innehåller kompetensutveckling genom moduler och kollegialt lärande i naturvetenskap och teknik. • Lärportalen i naturvetenskap och teknik är lanserad. • Moduler i teknik är på gång Lärportalen (Skolverket) Lärportalen från Skoverket innehåller material för att tillsammans med andra lärare utveckla undervisningen. Här finns artiklar, undervisningsfilmer och intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik

•Filmer på Lärportalen •Aktuellt på Skolverket - styrdokumentsförändringar - främja digitalisering - hållbar utveckling, Agenda 2030. Sida 3 Att leda kollegialt lärande •Ersätter tidigare handledarutbildning •Gemensam utbildning för alla som genomför module Skolverket har hittills använt mp3-format på sin webbplats. Det fungerar även till lärportalen. Filerna ska levereras färdigklippta i det format som ska publiceras. Tänk på längden när ni gör ljudfilerna (se informationen om filmlängd) I våras fick jag vara delaktig i ett spännande uppdrag från Skolverket. Detta innebar att ta fram en ny utbildningsmodul för undervisande lärare under kategorin Specialpedagogik i Lärportalen.Modulen som heter Tillgängligt lärande med digitala verktyg (hittas som webbkurs i Skolverkets utbildningsportal) och riktar sig till lärae som behöver stöd i att utveckla och. Du når supporten för Lärportalen via e-post till larportalen@skolverket.se. Ingen inloggning behövs. Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling. Det tomma utrymmet mellan citaten, som illustrerar mötet mellan förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande, är avhandlingens studieobjekt

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. På Lärportalen hittar du verktyg för din undervisning. I modulen ingår nu även material för lärare i NO-ämnen och teknik Förhoppningsvis hittar du information, länkar till filmer och annat som du kan ha användning av på textilslöjden. Tycker du att filmerna går för långsamt eller snabbt kan du klicka på kugghjulet när du startat en film och där ändra hastigheten. Detta fungerar bara när du ser filmer på datorn. Varför slöjd? Bedömning Slöjdbegrepp Redskap Materia Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2016 Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Alternativt namn: Swedish Board of Education. Ska er skola arbeta med moduler på Lärportalen eller med våra webbkurser för fritidshemmet? Utbilda dig till ledare för kollegialt lärande under läsåret 2020-2021, parallellt med att det kollegiala..

Start - Bedömningsportalen - Skolverket

Skolverket, undersöker avtryck och effekter av Läslyftet på bl.a. undervisningen. Utvärderingen utförs av en grupp forskare vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, tillsammans med forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universitet. Utvärderingens slutrapport kommer att presenteras i juni 2019 Det visar den slutredovisning som Skolverket gjort som baseras på utvärderingar av Ramböll och Umeå Universitet. Under läsåret 2015/2016 hade Lärportalen nästan 200 000 unika besökare. Fakta om utvärderingen. Slutredovisningen baseras på två utvärderingar som gjorts av Ramböll Management Consulting och Umeå universitet LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin Här kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din utbildning

Mål. Kursen som helhet (45 hp) syftar till att kursdeltagaren fördjupar sina kunskaper om tyska språket, tyskspråkig litteratur, kultur och samhälle samt sin förmåga att tillämpa aktuell språkdidaktisk forskning i sin undervisning Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer; vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter. Vi önskar att du svarar på urvalsfrågor om din bakgrund och arbetsprov kan komma att användas som ett led i urvalsprocessen

Hur ska jag skriva en referens i enlighet med APA

 1. Skolverket/Lärportalen. Inkludering och delaktighet - matematiksvårigheter. Tillgänglig via internet. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Tillgänglig via internet. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Matematiksvårigheter
 2. Stockholm : Skolverket, 2018 - 20 sidor ISBN: 9789138327364 LIBRIS-ID: v42mt040sqrfsfh1 URL: Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplat
 3. Läroportale
 4. SKolverket Lärportalen - YouTub
 5. Dalabergsskolan medverkar i Skolverkets Lärportal
Flexspan: Lärportalen - resursbank för lärarfortbildning

Läslyftet i förskolan Skolporte

 1. E-tjänsten för statsbidrag - Skolverket
 2. Lärportalen för matemati
 3. Skolverket Läslyftet i Stockhol
 4. Nytt i Läslyftet: Utvecklande skrivundervisning i svenska
 5. Lärportalen - Skolverket - Resurser för kvalitetsutvecklin
 6. Startsida - Skolverket
 7. Unikum - Sveriges största lärportal för alla skolforme
Leda och lära i tekniktäta klassrum - SkolverketDen biologiska mångfaldens dagCETIS - Centrum för tekniken i skolan - NationelltNTA 17 - Tinas NO-Te sida
 • Jaguar xkr.
 • Campingar uppland.
 • Knaus husbilar 2018.
 • Pest eller kolera förhållande.
 • Näspolyper bilder.
 • Arlanda avgående.
 • Yrkeshögskolor i finland.
 • Mr turner.
 • Lagfoul basket.
 • Akdolit granulat.
 • China anne mcclain movies.
 • Långtidsprognos skellefteå.
 • Bästa picknickmaten.
 • När plantera liguster.
 • Kontrolfreek sverige.
 • Ambassadeur 5000 guld.
 • Lmp2.
 • Nederländerna klimat.
 • Singles freyung.
 • Vinkyl inbyggnad ikea.
 • Evenemang linköping 2017.
 • Framlyse moped.
 • Smärtlindring tabletter.
 • Lockig peruk.
 • Gul på teckenspråk.
 • Firmino stats.
 • Hur bildas ljus.
 • Organisationer i sverige.
 • Wesco boots.
 • Panerad svamp.
 • Eac wiki.
 • Medlemsregister ideell förening.
 • Ärkeängeln gabriel.
 • Cheat egin.
 • Rosta senioren se.
 • Snygg kalender 2018.
 • Iakt.
 • Bra fonder swedbank.
 • Play ww2 games.
 • Dc 9 plane.
 • Cykelverkstad nyköping.