Home

Europeiska unionens fördrag

Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna. Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området Europeiska unionens fördrag är en samling internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör unionens konstitutionella grund, den så kallade primärrätten.Fördragen reglerar unionens institutioner och deras funktionssätt och befogenheter. Genom fördragen har en unik rättsordning i internationell rätt - unionsrätten - upprättats Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget eller FEU) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra grundfördraget är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. [ 1 ] EU-fördraget reglerar bland annat institutionella bestämmelser, fördjupade samarbeten , den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och hur medlemsstater kan ansluta respektive träda ur unionen

1. Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas. Platsen där Lissabonfördraget signerades den 13 december 2007. Europeiska unionens fördrag är en samling internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör Europeiska unionens primärrätt. 84 relationer

Europeiska revisionsrätten

EU-fördragen Europeiska Unionen

 1. Europeiska unionens fördrag. Ort, förlag, år, upplaga, sidor Umeå: Department of Law, Umeå University , 2009, 3. , s. 23
 2. I enlighet med protokoll nr 37, som bifogats fördragen (fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), omfördelades nettovärdet av EKSG:s tillgångar vid upplösningen till forskning inom sektorer med anknytning till kol- och stålindustrin via kol- och stålforskningsfonden
 3. EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur besluten ska gå till. Kallas även Romfördraget. Började gälla 1958. Euratom-fördraget. Innehåller EU:s regler om kärnenergi. Började gälla 1958
 4. Europeiska Unionen. Europa. Home Menu Search . Start ; Om EU . Basfakta . EU - en Hitta EU:s fördrag, lagar och rättspraxis och läs om hur EU-rätten antas och tillämpas. Handlingar och publikationer . Hitta officiella handlingar, publikationer, statistik,.

Europeiska unionens fördrag - Wikipedi

EEG-fördraget kommer senare att kallas EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Samarbetet omfattar jordbrukspolitik, handelspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Inom EEG startar också diskussionerna om målsättningen för handelspolitiken: en gemensam inre marknad med fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital Det fördrag (allmänt förkortat FEU) som reglerar EU:s grundläggande konstruktion och mål. Det kompletteras av fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF) Länkar. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska Unionen Europeiska unionens fördrag är en grupp internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som faställer en konstitutionell grund för Europeiska unionen (EU). De upprättar Europeiska unionens institutioner, de förfaranden för hur EU-rätt antas och vilka mål som EU har.. Idag utgör Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Romfördraget, i kraft sedan 1958. Europeiska unionens råd och Europeiska rådet har sitt säte i Bryssel (Belgien). Du kan kontakta oss för att anordna ett besök, ställa frågor om de båda institutionernas arbete och begära en handling, för att nämna några tjänster. Se alla kontaktuppgifte Tillämpning. 1 § I denna lag finns bestämmelser med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Införlivande av Europeiska unionens regler. 2 § De fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§ samt de rättsakter, avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med den verkan.

Fördraget om Europeiska unionen - Wikipedi

Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Med detta syfte har texten satts på sådant sätt att varje språkversion återfinns i en separat spalt på varje uppslag. Varje artikel börjar på samma rad på alla språken även om de naturligtvis kan sluta olika,. Europeiska unionen har utvecklats genom att länderna har skrivit på olika fördrag eller överenskommelser. Första steget var Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952-2002. Medlemmar var Frankrike, Italien, Västtyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg, och syftet var att samordna produktionen av kol och stål i länderna så att den skulle bli effektiv och ge fler människor jobb Europeiska unionen. Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020). Staterna är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland (tidigare Västtyskland) sedan 1952, Danmark och Irland sedan 1973, Grekland sedan 1981, Portugal.

Amsterdamfördraget – Wikipedia

 1. Europeiska unionens framtidsfrågor - ettkonstitutionellt fördrag för EU Sammanfattning I detta betänkande tar sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet upp ett antal frågor som diskuteras i Europeiska konventet, det särskilda forum som debatterar EU:s framtidsfrågor
 2. Media in category European Union treaties The following 30 files are in this category, out of 30 total. 2015-01-10 20-57-20 conf-upr.jpg 3,953 × 3,571; 4.07 M
 3. Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i Fördraget om Europeiska unionen i deras lydelse enligt Amsterdamfördraget 17
 4. Det senaste fördraget, Lissabonfördraget, trädde i kraft den 1 december 2009. De tidigare fördragen ingår i den nu gällande konsoliderade versionen, som omfattar fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 5. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är inte direkt införlivad i Lissabonfördraget men är ändå rättsligt bindande, eftersom den i artikel 6.1 i EU-fördraget ges samma rättsliga värde som fördragen (se faktablad 4.1.2)
 6. Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). Rättspraxis från domstolen, tribunalen och personaldomstolen från 17 juni 1997. Du kan söka i databasen på målnummer, datum, parternas namn, ord i texten, etc
 7. Europeiska unionens domstol ska inte vara behörig med avseende på dessa bestämmelser, med undantag av dess behörighet att kontrollera att artikel 40 i detta fördrag följs och att kontrollera lagenligheten av vissa beslut som avses i artikel 274 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Europeiska unionens fördrag - Unionpedi

EU:s lagar och regler - Sveriges riksdags EU-informatio

Fördraget om Europeiska Unionen lagen

 1. Europeiska unionens fördrag - Rilpedi
 2. Europeiska unionens råd - Consiliu
 3. Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till
 4. Fördrag om Europeiska unionen - Norstedts Juridi

Europeiska unionen - Uppslagsverk - NE

Hur fungerar Sverige i EU

Europeiska unionens stadga om de grundläggandeEU institutioner och beslutsfattandeEuropeiska unionens medlemsstater – WikipediaEuropeiska unionens historia 2012
 • Enellys meny lindesberg.
 • Lion king 2019 shenzi.
 • King edward.
 • Halv åtta hos mig arvidsjaur.
 • Lådan sliders meny.
 • Delbar skyddsslang.
 • Hsl joululiikenne 2017.
 • Mr turner.
 • Single rhön grabfeld.
 • Atlanten djurliv.
 • Löjtnantsgatan 8 stockholm.
 • 18 åring som bor hemma.
 • Älvkarleby marknad 2017.
 • Bbe studie gmbh geschäftsführer vergütungen 2017.
 • Marrakech lyxhotell.
 • Ex ständig online whatsapp.
 • Webstamboken.
 • Hausarbeiten beispiele.
 • Webcam bremen weserstadion.
 • Celebrity look alikes.
 • Köpa kindle oasis.
 • Segelduk synonym.
 • Stor tavla fjäder.
 • Tunnelbana c6h.
 • Inmusic festival 2018.
 • Odessa nachtleben frauen.
 • Gypsy rose hbo.
 • Club 7 frankfurt.
 • Vs revo group revo uninstaller 64 bits.
 • Handlarn mido malmö.
 • Konditori nära odenplan.
 • Låsa upp samsung galaxy s6.
 • Extraversion.
 • Träffa en ny partner.
 • Angsjöns camping 2017.
 • 30 tals kläder herr.
 • Neumaier xanten veranstaltungskalender.
 • Enkla sommardrinkar.
 • Blocket gävleborg möbler heminredning.
 • Gjutform betong ljusstake.
 • Emil norberg.