Home

Evapotranspiration sverige

Evapotranspiration - Wikipedi

Evapotranspiration är summan av avdunstning (evaporation) från mark och ytvatten, guttationen, interceptionen och transpirationen från växterna.. Den potentiella (teoretiskt möjliga) evapotranspirationen kan skattas med till exempel Penmans formel.Den verkliga evapotranspirationen är dock betydligt svårare att bedöma Årsmedelvärdena av potentiell evapotranspiration i Sverige visar värden mellan 500 och 600 mm i södra Sverige, 300-500 mm i norra. Under vintermånaderna ger Penrnans formel värden nära 0 mm. Under juni, då de högsta värdena förekommer, ligger dessa i större delen av landet inom intervallet 110-130 mm med liten skillnad mellan landets norra och södra delar Ett viktigt mått på luftens vattenupptagande förmåga är den potentiella (möjliga) avdunstningen eller potentiella evapotranspirationen

Den potentiella evapotranspirationen i Sverige. Algal situation reports. Cruise reports from the marine monitoring. Annual reports of the Swedish oceanographic monitoring in open seas. Oxygen situation in the Baltic Sea . Den potentiella evapotranspirationen i Sverige. Type: Report. Series: RMK 28 Ett sammanfattande namn på båda dessa processer är evapotranspiration. Den del av nederbörden som fastnar på trädens blad och grenar (och aldrig når marken) kallas interception. Av det regn som under en sommar faller på en tät barrskog brukar en fjärdedel, eller i vissa fall upp till hälften, fångas upp av träden och avdunsta direkt, s k interceptions-avdunstning evapotranspiration, dvs. avdunstning och transpiration från en ständigt fuktig markyta. Månadsmedelvärden på den potentiella evapotranspirationen hämtades fr:\n närmaste belägna SYNOP-station enligt beräkningar av Eriksson ( 198 I). Sverige delades in i 15 regioner fö

Potentiell evapotranspiration (ET P) är att vatten som skulle förbrukas av en kort, väl urvattnad, kraftigt växande gröda som helt skuggar marken yta. Faktiska evapotranspiration (ET) är den faktiska förbrukningen av vatten av en viss gröda som överväger att varje gröda har olika tillväxt egenskaper med avseende på rot och blad tillväxt, plantering datum och vattenbehov Är även dessa samma för hela Sverige? Finns det någon länk vart man kan hitta dessa värden? Fråga 2: På bild 1 står det att epotbase är den potentiella evapotranspirationen. Dock står det längre ner, på bild 2 att epotbase är den potentiella evaportionen. Står epotbase för potentiell evapotranspiration eller evaporation? Se bild. Evapotranspiration När vatten avgår till luften (atmosfären) från mark, vattenytor och växtlighet kallas det evapotranspiration, som i sin tur är summan av två delflöden: evaporation och transpiration. Evaporation sker från våta ytor (våta blad, snö, sjöar, vattendrag etc.) och mark

Inledningsvis citeras kritiska anmärkningar mot begreppet ''potentiell evapotranspiration. Det har visats upprepade gånger att avdunstningshastigheten från ett vegetationsbestånd ej enbart är en. Beräkning av avdunstning eller evapotranspiration kan göras på en mängd olika sätt. Många studier av avdunstningsberäkningar har gjorts på olika håll i världen. Avdunstningsmodellerna brukar vanligtvis bära namn efter sin upphovsman, som t ex Penmans formel, Thornthwaits formel osv

Sverige till ca 1 000 mm i de nederbördsrikare västliga delarna av landet (1 mm nederbörd mot - svarar 1 liter nederbörd per kvadratmeter). Grundvattenbildning kan bestämmas med flera olika metoder. I två tidigare studier har grundvattenbildningen beräknats nationellt för Sverige med hjälp av hydrologiska modeller dä Argumenten är bland annat att en brukad skog inte har högre evapotranspiration än en naturskog. Dessutom använder Sverige och Finland årligen bara mellan 1,5 och 2,4 % av sina färsk­vattenresurser. Skogsavverkning kan visserligen leda till att mer ytvatten rinner av från marken innan den har blivit skogstäckt igen Avskogning innebär att ett ursprungligen skogtäckt område permanent omvandlas till antingen åkermark, betesmark eller annan öppen mark, antingen genom människans inverkan eller genom naturliga orsaker, till exempel skogsbränder.Jämför slutavverkning som används för att regenerera skogsmark Att räkna på vatten - en formelsamling för landskapsingenjörer Jesper Persson, Kent Fridell, Eva-Lou Gustafsson och Jan-Eric Englund Jesper.persson@slu.s Växtväggar bidrar aktivt till att kyla luften på sommaren genom en process som kallas evapotranspiration, vilket minskar behovet av att kyla byggnaden. Miljö och hållbarhet Idag finns flera olika miljö- och hållbarhetscertifieringar för byggnader, exempelvis WELL, LEED och BREEAM, som handlar om att mäta och bedöma hur miljömässigt och socialt hållbar en byggnad är

Vattenbrist i Sverige - Om kustnära dricksvatten nu och i

The book is a thorough presentation of theoretical and applied aspects of the evaporation and evapotranspiration process supported by data from experimental studies. It is written in a way that the theoretical background of evaporation and evapotranspiration estimation is presented in a simplified manner, comprehensive to most technical readers. The book deals with details of meteorological. Transpiration (av latinets trans-, genom, och spirare, andas) är inom botaniken det avgivande av vattenånga som sker via epidermis (kutikulär. epidermoidal transpiration) eller klyvöppningarna (stomatär inter-cellulär transpiration), särskilt från bladen.Mängdmässigt är den stomatära transpirationen klart störst. Det är också den stomatära transpirationen som växterna lätt.

Den Potentiella evapotranspirationen i Sverige SMH

 1. Den potentiella evapotranspirationen i Sverige = The potential evapotranspiration in Sweden / av Bertil Eriksson Eriksson, Bertil, 1927-1990 (författare) Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (utgivare) Alternativt namn: SMHI Alternativt namn: Meteorologiska och hydrologiska institutet Alternativt namn: Engelska: Swedish Meteorological and Hydrological Institut
 2. Evapotranspiration och Holdridges livszoner · Se mer » Hydrologi. 70% av jordens yta består av vatten. Hydrologi (från grekiskans Yδρoλoγια, Yδωρ+Λoγos, Hydrologia. Ny!!: Evapotranspiration och Hydrologi · Se mer » Hydrosfären. 440x440px Is och hav ingår i hydrosfären, på bilden kan man se Ross shelfis
 3. Crop evapotranspiration : guidelines for computing crop water requirements / by Richard G. Allen Allen, Richard G. (medarbetare) Food and Agriculture Organization of the United Nations (medarbetare) Alternativt namn: FAO Alternativt namn: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen Alternativt namn: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricultur
 4. ET står för Evapotranspiration. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Evapotranspiration, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Evapotranspiration på engelska språket. Tänk på att förkortningen för ET används flitigt i branscher som bank,.
 5. Pris: 929 kr. Häftad, 2010. Skickas inom 10-15 vardagar. Köp Crop Water Stress Indices and Evapotranspiration Estimation av Narendra Kumar Gontia, Kamlesh Narayan Tiwari på Bokus.com
 6. Evapotranspiration er den samlede fordampning fra jordoverfladen (evaporation) og fra planternes overflade (transpiration). Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m².Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal
 7. Clear-cut Effects on Snow Accumulation and Evapotranspiration in a Boreal Catchment in Northern Sweden: Avverkningseffekter på snöackumulation och evapotranspiration i ett nordligt avrinningsområde i Sverige. Rudling, Mikaela

LIBRIS titelinformation: Evaporation, Evapotranspiration, and Irrigation Water Requirements [Elektronisk resurs Beskriva vattentillgångar och vattenutnyttjande i Sverige. Kunna lösa beräkningsuppgifter och problemställningar som behandlar vattenbalans, evapotranspiration, ytavrinning, enhetshydrografmetoden, linjär reservoar, frekvensanalys, grundvattenströmning, akvifersegenskaper mm

Potentiell avdunstning SMH

vattenavgång från vegetation och mark (evapotranspiration) och dess reflektionsförmåga (albedo). Den enskilt största faktorn som påverkar klimatet är emellertid den kraftiga ökningen av växthusgaser i atmosfären och av dessa är koldioxid den enskilt viktigaste. Detta kapitel fokuserar på skogens kolbalans och hu Evapotranspiration översättning i ordboken svenska - finska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Vattenfotavtrycket - ett trubbigt instrument i skogen

LIBRIS - Crop evapotranspiration

Väderstation Riaborgen - temperatur, lufttryck, nederbörd
 • Termoridbyxor barn.
 • Hyra lägenhet östermalm.
 • Radiostyrd grävmaskin jula.
 • Sebastian kurz cv.
 • Dns server inte tillgänglig telia.
 • Pelle svanslös skattjakten stream.
 • Väder arguineguin smhi.
 • Viktor jusjtjenko 2017.
 • Dubstep violin original lindsey stirling crystallize.
 • Begagnade kläder köpes.
 • Slyrs single malt whisky.
 • Steam founders.
 • Plantskola stockholms län.
 • Single rhön grabfeld.
 • Karta över rumänien.
 • Frimurare organisation.
 • Bike flohmarkt münchen.
 • Lättlästa texter om djur.
 • Lediga lägenheter åmål hsb.
 • Thomas müller aktuelle teams.
 • Egyptisk bomull trådtäthet.
 • Hur får man magrutor som 12 åring.
 • Eheberatung waiblingen pro familia.
 • Salsa kurs linköping.
 • Tv historia.
 • Mountain sheep.
 • Hur skriver man en process.
 • Bombay katt uppfödare.
 • Östnytt arkiv.
 • Nervskada i ryggen.
 • Bmx gebraucht frankfurt.
 • Billiger.de bewertung geld.
 • Organdonation statistik.
 • Frakturer olika typer.
 • Änglanummer 55.
 • Shinedown simple man.
 • Video to gif program.
 • Ark tame fish.
 • Eugene oregon.
 • Iskall om ena handen.
 • Average height world map.