Home

Serveringstillstånd regler

Regler för serveringstillstånd - Halmstads kommu

Regler för dig som har serveringstillstånd. Tillståndsenheten har nedan sammanfattat ett antal viktiga bestämmelser från alkohollagen (2010:1622) för att underlätta för dig som ny tillståndshavare i kommunen. Läs mer om servering av alkohol. Serveringsansvariga Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen krävs inte serveringstillstånd om vissa villkor uppfylls. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. I förväg bestämda personer innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget Serveringstillstånd krävs inte om följande tre krav samtidigt är uppfyllda. Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna Serveringstillstånd För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, exempelvis i samband med en konsert, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang

Serveringstillstånd

Ni ansvarar då alla för att ordning och nykterhet upprätthålls, och att alla regler följs. Alla sökande ska ha ett eget serveringstillstånd i botten. Tänk på att serveringsytan ska vara överblickbar som helhet och att kravet på matservering gäller för alla tillståndshavare på det gemensamma serveringstillståndet Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker Serveringstillstånd, torghandel, starta och registrera livsmedelsverksamhet, sälja tobak och folköl, sälja lotter med mera När behövs serveringstillstånd? Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt beror på vilken verksamhet som ska bedrivas, till vem verksamheten vänder sig och vilka alkoholdrycker som ska serveras. Med servering menas varje form av erbjudande av alkoholdrycker mot betalning Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansöker du om serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef. ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) betjänar de sju kommunerna och har sitt säte i Falun

Gödselhantering - Töreboda kommun

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ta in partihandlare till ditt serveringsställe och erbjuda dina gäster provsmakning. Det räcker att i förväg anmäla till tillståndsenheten att du ska arrangera provsmakning och vilka partihandlare som ska delta. Din anmälan kostar ingenting. Anmäl provsmakning . Regler för. Serveringstillstånd för alkohol. För att få sälja och servera alkohol behöver du tillstånd. I Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Öckerö är det tillståndsenheten i Göteborg som utreder. Här kan du ansöka om serveringstillstånd och anmäla förändringar i din verksamhet Du måste ha serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin och sprit på till exempel restauranger och barer. Ansök om serveringstillstånd för alkohol via vår e-tjänst: Servering av alkoholdrycker. Du kan också ansöka skriftligen via blankett nedan. Handläggningstider Stadigvarande serveringstillstånd

Tillstånd och regler för uteservering | Företagare Helsingborg

Serveringstillstånd som är aktuellt för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. Kommunen ansvarar för tillstånd, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen Ett serveringstillstånd till allmänheten innebär att det inte finns några inskränkningar gällande vilka personer som får serveras. Personkretsen är inte, såsom vid slutna sällskap, begränsad och känd i förväg.Tillstånd till allmänheten kan vara stadigvarande eller ges för enstaka tillfällen t.ex vid tillfälliga evenemang Här kan du få information om serveringstillstånd för alkohol och vad som gäller för dig som krögare i Helsingborg. För att servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning

Serveringstillstånd - Näringslivswebbe

 1. Startsida / Näringsliv & arbete / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd för alkohol . Serveringstillstånd för alkohol. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det.
 2. Du behöver ha ett serveringstillstånd från Malmö stad för att få sälja alkohol, exempelvis på restaurang.Folköl får dock säljas efter anmälan till kommunen. Du kan ansöka antingen om att få ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett tillfälligt serveringstillstånd, beroende på om du driver en verksamhet eller endast planerar ett tillfälligt arrangemang
 3. Vilka regler gäller? När behövs serveringstillstånd? För att få servera alkohol måste du ha ett serveringstillstånd. Alkohol som ingår i entré- eller deltagaravgift är också servering. Serveringstillstånd behövs inte när samtliga krav nedan är uppfyllda

Serveringstillstånd får man genom att ansöka och få sitt ärende prövat hos den kommun där alkoholserveringen ska ske. Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller servering i slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod Vilka regler gäller? Här kan du som säljer eller vill sälja alkohol läsa mer om tillstånd för att servera alkohol, så kallat serveringstillstånd. När behöver du tillstånd? Vem kan få det? Hur går ansökan till? Vilka regler gäller? 2020-11-04 Reglerna om serveringstillstånd finns bland annat i alkohollagen. Reglerna finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkohollagen innehåller även regler kring hur verksamheten ska skötas Du är här: Startsidan / Företagare / Tillstånd och regler / Serveringstillstånd för alkohol / Ansök om serveringstillstånd {} Ansök om serveringstillstånd. Du som vill servera starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat måste ha serveringstillstånd. Det finns flera olika typer av tillstånd För att beviljas serveringstillstånd måste den sökande uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att skötas enligt alkohollagens regler. Lämplighetsprövningen gäller både den organisation som söker tillståndet och de personer som ingår i organisationens ledning. Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med ett betydande.

Serveringstillstånd ale

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd *Inklusive tillsyn. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 10 000 kr. Ansökan om stadigvarande cateringtillstånd 10 000 kr Ansökan om stadigvarande provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe 10 000 kr. Ansökan om stadigvarande gemensamt serveringsutrymme 5 000 kr Ansökan om tillfälligt gemensamt serveringsutrymme, en dag 3 000 k För dig som redan har serveringstillstånd. Försäljning av folköl. Kontrollköp. Publicerad 2020-10-09. Skriv ut Dela. Frågor och svar Ställ din fråga till kundtjänst. Andra sidor under ämnet Tillstånd, regler och tillsyn Hälsoskydd. Livsmedel. Miljöskydd. Lantbruk. Receptfria läkemedel, tobak och e-cigaretter. Streetfood. Torghandel

Finns det olika typer av serveringstillstånd? Ja, det gör det. Så här fungerar det: Tillstånd för restaurang Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Tillståndet gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering Här har vi samlat information om de regler och tillstånd du som företagare kan behöva. Gå till innehåll Translate Use Google to translate the web site. We take I meddelanderutan ska det stå avsändare samt ange Serveringstillstånd. Vingåker, bankgiro 624-8371 Här har vi samlat information om de regler som gäller vid servering av alkohol och hur du gör för att söka serveringstillstånd enligt Alkohollagen. Vi har även information om våra avgifter för ansökan samt för årlig tillsyn

Serveringstillstånd - Motala kommu

Tillstånd, regler och tillsyn Alkohol Vad krävs för att få serveringstillstånd? Frågor och svar kring alkoholservering Stadigvarande serveringstillstånd Tillfälligt serveringstillstånd Avgifter - ansökning och tillsyn Tobak Butiker Bygglo Bedömning av serveringstillstånd görs utifrån bestämmelser och kommentarer enligt alkohollagen (SFS 2010:1622). Alkohollagstiftningen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar, och är i första hand en social skyddslagstiftning

Video: Krävs tillstånd för att servera alkohol till ett slutet

Tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och

Startsida / Näringsliv & arbete / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd för alkohol . Serveringstillstånd för alkohol. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det. 3. Serveringstillstånd som har meddelats före ikraftträdandet ska gälla som serveringstillstånd enligt den nya lagen. 2019:345 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. 2. Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker som har meddelats före ikraftträdandet ska omfatta även alkoholdrycksliknande preparat

Tillstånd, regler och tillsyn. Här har vi samlat information om regler och tillstånd som gäller olika näringsverksamheter. Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd; Serveringstillstånd. Om du ska ha en tillställning och vill ha alkohol till försäljning behöver du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Detta ska du göra oavsett om din tillställning är öppen för allmänheten eller endast ett slutet sällskap Serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester. ATL-kontorets uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig d.v.s. vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om hur det går till att få serveringstillstånd. Vi rekommenderar dig som söker att även läsa igenom informationen om vilka regler som gäller när du har fått ditt tillstånd

Serveringstillstånd och alkohol - Rättviks kommu

Ett serveringstillstånd kan gälla servering av alkohol till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Ansökan görs hos kommunens alkoholhandläggare, antigen genom e-tjänst eller genom att fylla i ansökningsblankett Vägar, Köra bil, Regler och tillstånd, Resa med andra, Cykla, Gatubelysning, Parkeringstillstånd. Visa alla. Kommun och politik Från och med 1 juli 2020 hanteras serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen av en gemensam alkoholenhet som organiseras av Ystad- Österlenregionens miljöförbund Läs mer om förändring av verksamhet med serveringstillstånd. Kryddning av snaps. Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker får själv och enligt eget recept krydda okryddat brännvin i den egna verksamheten, men det ska först anmälas till tillståndsenheten Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för hantering av ansökningar om serveringstillstånd, för hantering av tillstånd för försäljning av tobak, anmälan om försäljning av e-cigaretter och folköl samt för tillsyn. Dessutom har nämnden ansvaret för kontroll av receptfria läkemedel hos försäljarna. Det finns flera typer av serveringstillstånd. Vilket tillstånd du ska söka beror på vilken typ av verksamhet eller tillställning du har planerat. Planerar du att driva restaurang och servera alkohol måste du ha ett stadigvarande serveringstillstånd riktat till allmänheten

Serveringstillstånd, Alkohol - Startsid

Ansök om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Där kan du fylla i alla uppgifter digitalt och även bifoga de dokument som behövs för att din ansökan ska vara komplett. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan genom att fylla i någon av blanketterna Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas: 1. - vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer Ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Återkommande föreningsmöten och pubkvällar på arbetsplatser med mer tillhör däremot inte denna kategori Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, samt äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker

Serveringstillstånd - för dig som redan har tillstånd

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker Alla verksamheter med serveringstillstånd behöver rapportera in serveringsansvarig personal via e-tjänst eller anmälningsblankett. Anmälan gäller omedelbart och personen kan därefter börja jobba som serveringsansvarig.Tillståndsinnehavaren ska meddela både när en ansvarig tillsätts och när ett serveringsansvar uppför, till exempel när en person slutar

Serveringstillstånd för alkohol - Företagare - Göteborgs Sta

 1. Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang för att du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Här får du information om hur du söker serveringstillstånd i Österåkers kommun
 2. Alkoholservering. För att få servera starköl, vin eller sprit behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller för ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang
 3. Du hittar också de avgifter som vi tar ut för att pröva din ansökan om serveringstillstånd och för den tillsyn som vi utövar av att du följer reglerna för alkoholservering. För att få serveringstillstånd kommer du att få avlägga ett skriftligt prov för att visa att du har kunskaper om alkohollagen och dess föreskrifter

Serveringstillstånd behövs. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. I alkohollagen anges att servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats Nya regler för restauranger, kaféer och andra serveringar Uppsala kommun fortsätter att kontrollera trängsel på serveringsställen under sommaren. Nu finns riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som ställer krav på restauranger, barer och kaféer Serveringstillstånd kan vara stadigvarande, gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod eller vara tillfälliga, avse enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Att söka serveringstillstånd Ansökan om serveringstillstånd sker genom att en ansökan lämnas in till kommunens alkoholhandläggare Från 1 januari 2019 fattas beslut om serveringstillstånd i Gislaveds eller Tranemos kommuner av en samverkansnämnd, bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Vid frågor om serveringstillstånd, kontakta bygg- och miljöförvaltningens alkoholhandläggare via telefon 0371-81000 eller e-post kommunen@gislaved.s Regler kring vatten och avlopp för dig som är företagare; Här hittar du de vanligaste frågorna (samt svaren på dessa) som Tillståndsenheten får kring serveringstillstånd. Har du några frågor utöver de som står nedtill är du välkommen att höra av dig till oss på Tillståndsenheten,.

Avgifter - serveringstillstånd. Det finns olika avgifter för olika typer av serveringstillstånd. Avgiften ska vara betald innan prövningen påbörjas. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas, om inte återkallelsen sker innan prövningen påbörjats Serveringstillstånd får nekas om olägenheter befaras, även om övriga krav är uppfyllda. Yttrande inhämtas angående serveringsställets placering, om det finns risk för problem med ordning och nykterhet eller om det finns risk för människors hälsa Serveringstillstånd för företagare i Sundbybergs stad. För att servera sprit, vin, starköl och andra alkoholdrycker måste du först ansöka om tillstånd

Serveringstillstånd alkohol och försäljningstillstånd

 1. Ett serveringstillstånd krävs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Läs mer i menyn om vilka olika typer av tillstånd du kan söka och vilka krav som ska vara uppfyllda
 2. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala
 3. Den som har ett serveringstillstånd får även servera folköl utan att göra en anmälan eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd. Försäljning av folköl. Försäljning av folköl ska ske i en lokal som är godkänd som livsmedelsanläggning av Miljökontoret

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten (festivaler, konserter och liknande) Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap (personalfester, bröllop, och liknande) Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap. Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe För att få servera starköl, vin eller sprit måste du ansöka om ett serveringstillstånd. I restaurangregistret kan du se vilka restauranger som har serveringstillstånd Blanketter för ansökan om serveringstillstånd. Tillsyn. Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de serveringsställen som har serveringstillstånd för att de lagar och regler som finns följs. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi, marknadsföring samt ordning och nykterhet på serveringsstället / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd; Ser­verings­tillstånd. För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serverings­tillstånd. Här kan läsa om vilka regler och avgifter som gäller. Det finns flera olika typer av serverings­tillstånd

Serveringstillstånd för alkohol — Lidköpings kommu

Enligt Alkohollagen är normaltiden för servering av spritdrycker, vin, starköl samt alkoholdrycksliknadne preparat mellan klockan 11.00 - 01.00. Kommunen får besluta om andra tider för servering. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. I Östersunds kommun. Serveringstillstånd söks hos den kommun där serveringsstället ska finnas. I Jönköpings kommun handläggs ärenden om serverings­tillstånd av tillstånds­enheten som tillhör social­förvaltningen Start / Näringsliv och företagande / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd / Ansökan. Skola och förskola. När du har ett serveringstillstånd kan du anmäla dig som webbkund och enkelt uppdatera uppgifter om serveringsansvariga via vår e-tjänst Serveringstillstånd till allmänheten är alltid kopplat till en viss lokal och du som sökande måste ha rätt att bedriva din verk­sam­het i lokalen. Den lokal där det ska serveras alkohol ska vara godkänd ur miljösynpunkt och den ska också vara godkänd för allsidig matlagning Regler för serveringstillstånd Så här söker du Du ansöker om serveringstillstånd i den kommun där restaurangen ligger. Ansökningsblanketter och övriga anvisningar hittar du på de flesta kommuners hemsida. Kommunen tar ut en ansökningsavgift som varierar från kommun till kommun. Om du skulle få avslag på din ansökan får du inte tillbaka din ansökningsavgift. För att få.

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla våra höga lämplighetskrav och visa att du kommer att sköta serveringen enligt alkohollagens regler. Vi gör därför en lämplighetsprövning av både organisationen som söker tillståndet och av de personer som ingår i organisationens ledning Serveringstillstånd ges till den som visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att den som söker tillstånd ska ha kunskaper i alkohollagen och sökande avlägger ett kunskapsprov hos kommunen Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt. Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen och lämnas till alkoholhandläggaren i kommunen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd

Serveringstillstånd - Tidaholms kommu

 1. Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd; Serveringstillstånd. För att du ska få servera alkoholdrycker på din restaurang eller bar, eller på ett evenemang ska du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas att du erbjuder alkoholdrycker mot betalning
 2. Kommunen har dessutom tillsynsskyldighet över serveringsställen där serveringstillstånd utfärdats. Melleruds kommun handlägger För företag i Säffle är det Dalslands alkohol- och tobaksenhet som hand om tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillstånd för försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter
 3. Den här sidan handlar om regler och riktlinjer när det gäller serveringstillstånd samt hur man ansöker Alkohol och serveringstillstånd - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser
 4. 1:42 Riktlinjer för serveringstillstånd i Svedala kommun; Regler för försäljning av folköl ; Egenkontrollprogram för försäljning av folköl; Avgift för alkoholärende. Avgifter tas ut vid handläggning av alkoholärenden enligt särskild taxa som är beslutad i kommunfullmäktige
 5. Du behöver alltid ansöka om serveringstillstånd om du vill servera och ta betalt för spritdrycker, vin, starköl och andra starka alkoholhaltiga drycker. Vill du sälja eller servera folköl behöver du först anmäla det till oss. Du hittar mer information under rubriken Folköl
 6. Serveringstillstånd behövs när servering av alkoholdrycker sker mot betalning. Du ansöker enklast med våra e-tjänster. Observera att till vissa av tjänsterna tillkommer en handläggningsavgift

För stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och för tillfälliga serveringstillstånd ska lagad mat kunna erbjudas. Serveringsstället ska ha tillräckligt med sittplatser för matservering. Servering ska ske på en avgränsad yta som är överblickbar och som tillståndshavaren disponerar över 1. Serveringstillstånd. För att få servera spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker samt starköl mot ersättning krävs serveringstillstånd. I Östhammars kommun finns cirka 45 verksamheter som har stadigvarande serveringstillstånd. Det finns olika typer av serveringstillstånd Serveringstillstånd. För att servera vin, starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mot ersättning, oavsett om det är till allmänheten eller till slutna sällskap, behöver du ett serveringstillstånd. I detta ärende vänder du dig till alkoholhandläggaren vid kommunkansliet På koping.se finns information om Köpings kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning. Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (t ex cider) eller en eller flera av dessa drycker. Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utställt på (organisationsnummer) och för den lokal som är angiven på beviset Serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt. Ansökan om serveringstillstånd. Samverkanskommunerna har en e-tjänst där du gör din ansökan om serveringstillstånd. Länk till e-tjänsten finner du under Relaterad information - Länkar. Kostnad för. Ett serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller till slutna sällskap, tillstånd kan vara giltigt tillsvidare eller vara tillfälligt över en viss tidsperiod. där kan du läsa mer om vilka regler som gäller för kunskapsprovet

Serveringstillstånd för alkohol Företagare Helsingbor

 1. Miljö- och byggavdelningen handlägger ansökningar om stadigvarande eller tillfälliga serveringstillstånd, och har tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd samt tillsyn över servering och försäljning av folköl. Kommunens uppgift är att ge vägledning och att kontrollera att reglerna följs
 2. Den som ansöker om serveringstillstånd ska i regel avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Alkohollagen ställer krav på att den som serverar alkohol även måste servera lagad, eller på annat sätt tillredd, mat under hela serveringstiden
 3. Tillstånd, regler och tillsyn Serveringstillstånd alkohol. Karlstads kommun - arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd. Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens hemsida
 4. Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen påbörja en utredning, som i allvarliga fall innebär att serveringstillståndet återkallas. Alkohollagen. Regeringens proposition: En ny alkohollag. Riktlinjer serveringstillstånd. Byte av ägare eller arrendator. Serveringstillståndet är knutet till innehavare och serveringslokal
Ny scen i Balders Hage | Staffanstorps kommunInte tillåtet med trafik på torget | Staffanstorps kommun

Serveringstillstånd för alkohol - linkoping

Serveringstillstånd för alkohol - Malmö sta

Glöm inte stearinljusen i jul | Staffanstorps kommunTonie Roos i Staffanstorps konsthall | Staffanstorps kommunFörsta grävtaget på Meteorvägen | StaffanstorpSpolning av vattenledningsnätet på Vikhem | Staffanstorp

Gilitighet Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan person eller lokal, då måste ny ansökan inges till tillståndsenheten. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen Följande regler ska uppfyllas för att erhålla serveringstillstånd för slutet sällskap: Arrangemanget får inte annonseras som offentlig tillställning. Alkoholserveringen ska vara en del i serveringen av en måltid, bestående av lagad mat. Serveringen ska påbörjas vid en i förväg bestämd tid, i enlighet med tillståndet Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått sitt tillstånd beviljat och för den lokal som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokal upphör också tillståndet att gälla

 • Äldre skåp med glasdörrar.
 • Fotbollsklubbar östra göteborg.
 • Cykelringen hornsgatan.
 • Beställa poster.
 • Speisekarte mundfein.
 • Víctor jara låtar.
 • Gerda wegener werke.
 • Hotell anfi del mar.
 • Melanotan nässpray användning.
 • Tjernobyl dokumentär p3.
 • Jaguar xkr.
 • Upplevelser khao lak.
 • How many states in the us still have the death penalty.
 • Pumpasoppa med äpple.
 • Amerikanska chokladkakor.
 • Louisville cardinals.
 • Gymnasieprogram på engelska.
 • Immaterialrättens områden.
 • Olika typer av läsning.
 • Smug årjäng.
 • God jul på tyska.
 • Domstad i italien.
 • Hansa rostock heute.
 • Champagnekylare orrefors.
 • Virgin vestal.
 • Hedins bil kungälv.
 • Med mig lyrics fifty.
 • Antal nycklar till lägenhet.
 • Architekturtage wien 2017.
 • Jan ribbhagen ålder.
 • Vit blomma som liknar prästkrage.
 • Stolsöverdrag med volang.
 • Tanzschule vohwinkel.
 • Amalgam innehåll.
 • Omvandla sekunder till minuter.
 • Vikingline.se/fri cinderella 1200: .
 • Kansas ks.
 • Pkd nierenerkrankung.
 • Skelett räv.
 • Tum hylsor biltema.
 • Spa meny.