Home

Harkål ogräs

Lapsana communis KORGBLOMMIGA VÄXTER Asteraceae Harkålen är ett vanligt ogräs som växer på vägkanter och åkrar och i trädgårdar; på landsbygden plockas och används den ofta till kaninfoder.Harkål är en ettårig, högvuxen ört med relativt smal stjälk. Blomkorgarna slår bara ut i soligt väder; de öppnar sig tidigt på morgonen och sluter sig igen mot kvällen Harkål Lapsana communi. Växtplats Näringsrik sand- och lerjord. Frö/planta Ca 650-700. Småplantor Hjärtbladen är runda/ovala, helbräddade och skaftade. Killik bladbas. Kännetecken Ettårig och såväl höst- som vårgroende. De första örtbladen är äggrunda och lätt tandade. Bladskaftet vingat och hårigt. Senare blad parflikiga Harkål förekommer på sädesåkrar, i trädgårdar, på potatisfält, i unga vallar och på vägkanter. Harkål är ett allmänt ogräs framför allt i höstsäd, vårsäd, grönsaks- och betodlingar och i förstaårsvallar. Bekämpning: Harkål kan bekämpas med de allmännaste ogräsmedlen

Harkål - Alternativmedici

Harkål, revormstörel och plister. Handen på hjärtat, hur väl känner du dina ogräs i fält? Land Lantbruk guidar dig genom ogräsdjungeln Ogräsrådgivaren är din guide till ogräsens värld, vare sig du är lantbrukare, trädgårdsodlare, rådgivare, lärare eller bara en växtintresserad person i största allmänhet. Vi hjälper dig att artbestämma växtarter som kan uppträda som ogräs, berätta om deras biologi och utveckling, informera om kontrollåtgärder och bekämpning i såväl ekologisk som konventionell odling. Harkål Flyghavre Lång livslängd Svinmålla Lomme Åkerbinda Åkersenap Pilört Viol . Livslängd i fröbanken, forts. Mycket kort livslängd-Sandlosta-Luddlosta-Råglosta-Åkerklätt Förekomst av ogräs i majs Jensen m.fl. 2011. Förväntade förändringar i ogräsfloran, forts Harkål (Lapsana communis) är en växtart i familjen korgblommiga växter.. Externa länkar. Den virtuella floran; Harkål i Carl Lindman, Bilder ur Nordens flora (andra upplagan, Wahlström och Widstrand, Stockholm 1917-1926); Wikimedia Commons har media som rör Harkål Ogräs - Jordbruksverket Välj ogräs

Ogräs i rabatter och trädgård vill vi alla slippa. Och giftiga kemikalier är ingen bra idé av miljöskäl. Här får du enkla 8 tips på hur du bli av med ogräset Broadway och Gullviks PRIMA är effektiv när det är aktiv tillväxt, vilket inträffar när jordtemperaturen är över 6°C, och det är vita rotspetsar på ogräsen. Broadway och Gullviks PRIMA bekämpar gräsogräs och örtogräs effektivt. Behöver inte blandas med andra ogräsmedel Se bilder och läs om de olika örtogräsarter som kan förekomma i fält. Klicka på namnet för respektive ogräs nedan

Harkål - gullviks.s

 1. känsliga ogräs. Nedvissning följer sedan. Normalt kan man räkna med en verkningstid på 4-8 veckor. Centium® 36 CS ogräseffekter: Centium® 36 CS har god effekt på följande ogräs. Dån, etternässla, fältveronika, harkål, lomme, nattskatta, plister, snärjmåra, trädgårdsveronika, våtarv, åkerbinda och trampört
 2. Ogräs: Mycket god verkan 91-100%: God verkan 71-100%: Baldersbrå Blåklint Brunskära Brännässla Duvvicker Dån Etternässla Flyghavre Förgätmigej Gatkamomill Gråbo Gullkrage Harkål Hundkäx Hundäxing Hönsarv Hönshirs Jordrök Kamomill Korsört Kråkvicker Kvickrot Kålmolke Kärrgröe Kärrkavle Lomme Losta Maskros Måra (-arter i.
 3. Bröderna Berner AB, Gullviks, Box 50132, 202 11 Malmö Besöksadress: Flintrännegatan 21, 211 24 Malmö tfn 040-680 68 20, info@gullviks.s
 4. Omläggning till ekologiskt lantbruk innebär också förskjutningar i ogräs-fl orans sammansättning. Arter som gynnats är: blåklint, veronika, vicker, åkergyllen, åkermolke, åkersenap, åkerspergel och åkertistel medan harkål, jordrök, plister tillhör förlorarna. Ogräsen indelas vanligen med avseende på plantornas förmåga at

Harkål Berner - Kasvinsuojelu ja puutarhanhoit

Röddånet är en särdeles sällskaplig växt, uppträdande än ensam i talrika stånd, än med Harkål, Kardborrar o. a. ogräs på odlade ställen eller med Guldris m. fl. i skogskanter o. a. Dikas, vändes, eller plöjes en mark, hugges en skog, eller blottas myllan på något annat sätt, strax visa sig unga plantor av denna ört. Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. och harkål besvärliga ogräs. Beroende på insåningsgrödan anpassas preparatvalet. Vid insådd i vårstråsäd kan väljas Ariane S 1,75-2,5 l/ha, Basagran MCPA 3,5 l/ha eller Duplosan Meko 1,5 l/ha + MCPA 1,0 l/ha. Har insåd-den gjorts i ärter används Basagran SG, 1,4-1,7 kg/ha. Om rödsvingeln såtts in i höstraps är en vårbe Mot ogräs i höstvete, höstråg och rågvete. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Verksamma beståndsdelar. Diflufenikan 50 g/l OD, Jodsulfuronmetyl-natrium 2,5 g/l Mesosulfuronmetyl natriumsalt 7,83 g/l . Verkningssätt . Othello OD innehåller 3 aktiva substanser: mesosulfuron, jodsulfuron och diflufenikan

SvenskPress - den oberoende nyhetsbyrån - Ogräs - finns

Håll koll i ogräsdjungeln Land Lantbru

Vårvete, vårkorn Ogräs Vår DC 11-13 0,25 l/ha 1 - 200 - 90 Verksamma beståndsdelar DFF® (diflufenikan) 100 g/l. Flurtamon 250 g/l. Harkål xx xxx xxx xxx xxx Hönsarv xx xxx xxx xxx xxx Kamomill xx xx(x) xxx xxx xxx Lomme xxx xxx xxx xxx xxx Näva x xx xxx xxx x Bekämpningsmedel mot Ogräs Nufarm-MCPA 10L För Höstsäd och Vårsäd Nufarm MCPA för bekämpning av ogräs på spannmåls-, lin- och gräsodlingar samt på vallar, vägren och vägkanter. Minor Use -godkännande för flera frukt- och bärväxter. Förmånlig ogräsmedel för bekämpning av ogräs på höst- och vårsäd

Ogräsrådgivaren - SLU

48. Harkål, Lapsana commnis L. N. Harekaal. F. Linnunkaali (fågelkål). Är i flera hänseenden olik våra övriga Cichorieæ (nr 36-49). Örten saknar nästan mjölksaft. Korgarna äro helt små och fåblommiga. Holkfjällen äro jämnhöga och även vid fruktmognaden uppräta, fig. 4 Tomahawk 200 EC har en sk. Omvänd dos- respons, vilket innebär vid små ogräs, högre dos, vid stora ogräs, lägre dos. Mycket användbart i vårt Svenska klimat. Teknisk informatio Referens Växtnamn Produktnamn Rollkoder; Bolin, P. 1933. Åkerogräsen och deras bekämpande. I V Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.) 2018- mot samtliga ogräs. Led 8 var också det enda led som behandlades enbart på våren och hade sämst effekt mot harkål och viol. Effekten mot viol var god i de led som innehöll di fl ufenican (led 2, 3, 4, 6 och 7). Vid den gradering av ogräs som gjordes vid skörd kunde vi i de fl esta fall konstatera e

Harkål - Wikipedi

Harkål: Harkål är ytterliggare en bra växt. Blommorna är gula och påminner lite om maskrosens, men de är lite mindre, och växer på grenade stjälkar. Den växer som ogräs på odlad mark, t ex i trädgårdsland. Groblad: Groblad är en nyttig växt. Den innehåller vitaminer och mineraler som inte alltid finns i andra växter Nytt ogräs gror normalt och ljusfärgas och dör senare. DIFLANIL 500 SC bekämpar en rad olika örtogräs och viss eff ekt mot gräsogräs. Eff ekt Ogräseff ekt i % vid doserna 0,125-0,25 l/ha. Vid dos 0,25 l/ha Mycket god eff ekt till god eff ekt: Plister, åkerviol, veronika, förgätmigej, harkål, lomme, våtarv, åkerrättika, åkersenap Det ser ut som Harkål. Googla och jämför! Vad för ogräs kan detta vara. Crabgrass tolkar jag det som när jag söker på vissa sidor. Har precis kört ut kalk därav lite vita fläckar. Köpte ogräsmedel från DE med dicotex nyss men ej fått ut det ännu Ogräs som är besvärliga att rensa bort i gräsfrö Timotej Engelskt rajgräs Hundäxing Ängssvingel Raj- och rörsvingel Baldersbrå Ekorrsvingel Förgätmigej Groblad Harkål Hundäxing Kvickrot Kärrgröe Kärrkavle Lomme Luddlosta Målla Pilör

Ett ogräs är herbicidresistent när det överlever en riktigt utförd behandling med en dos av ett ogräsmedel som normalt skulle ha bekämpat ogräset. Om ett ogräs är resistent mot en sulfonylureaprodukt (Ally®, Trimmer®, Harmony®, Harmony® Plus, Lexus®, Safari® och Titus®) är det resistent mot alla sulfonylureaprodukter med samma verkningssätt 1. 0,35 l Sencor SC 600 + 0,2-0,25 l Spotlight Plus vid högt ogrästryck och stora ogräs. Det behöver inte tillsättas någon olja i denna behandling eftersom Spotlight Plus innehåller tillräcklig mängd. VIKTIGT! Denna behandling ska göras före uppkomst, precis innan plantorna bryter igenom Vi har sått ny gräsmatta i år och tyvärr så hr vi fått en viss ogräs som har spridit sig som bara den. Vi har inte haft denn ogräsvariant tidigare så misstänker att detta var något som följde med matjorden. Plantnet säger harkål. Tycker inte att bladen ser ut som det som Plantnet föreslår är Harkål,. Ogräs - finns det? Artikel 2 23/11, 2019 kl. 15:37. I artikel 1 om ogräs berättar Eva Selstam om sin ogräsinventering i sin trädgård. Här fortsätter hon och ger en förteckning över de olika örter hon inventerat under 2019 och då främst under sommaren Harkål Lapsana communis Vanligt ogräs som växer på vägkanter och åkrar samt i trädgårdar. Högvuxen ört med relativt smal stjälk vars växtsaft påminner om den hos maskrosen - besk och salt. Medicinalväxt med sårläkande och laxerande effekt. Örten har mycket blad nertill på stjälken som kan plockas till marsvinen. Hasse

ogräsen är så våta att sprutvätskan rinner av. Basagran M75 kan endast användas mot redan uppkomna ogräs. Rekommendation Stråsäd med insådd av rödklöver/gräs • 3,5 - 4,0 l/ha Basagran M75 sprutas från det att klöverplantorna har minst spadblad. Insådd utan skyddssäd • 3,5 - 4,0 l/ha Basagran M75 när klö-vern har 1-2. Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål. OBS! Baldersbrå, svinmålla, R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012 SIDA 2 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276 PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsä

Ogräs - finns det? Artikel 2. Publicerad: 23/11, 2019. I artikel 1 om ogräs berättar Eva Selstam om sin ogräsinventering i sin trädgård. Här fortsätter hon och ger en förteckning över de olika örter hon inventerat under 2019 och då främst under sommaren Harkål KorsörtJordrök Veronika Lomme Målla Nattskatta Näva Våtarv. Penningört Plister Raps Snärjmåra Åkerspergel Trampört Åkerbinda Viol: Åkersenap 0,35 Sencor SC 600 + 0,23 Sencor SC 600 335 . 2,0 Proman ; 650 . 4,0 Boxer/Roxy + 0,3-0,35 Sencor SC 600 760-790 . 1,75 Fenix + 0,25 Sencor SC 600 790 . 0,25 Centium/Kalif + 0,3-0,35. Lapsana communis Namn: harkål Synonym(er): N/A Familj: korgblommiga växter (Asteraceae) Utbredning: Asien, Europa,. Mindre känsliga ogräs: Harkål, trampört, viol, åkerbinda, åkertistel (1) - 15 gram (1) Åkertisteln ska vara i 10 - 20 cm-stadiet vid spruttidpunkten. Begränsad effekt (< 70%): Snärjmåra, Veronika. Vårsäd >85% effekt 70-75% effekt Känsliga ogräs: 11 gram 7,5 gram Arvraps, baldersbrå, dån, förgätmigej, kamomill Harkål. Lapsana communis L., en i— 2-årig, korgblomstrig ört, som förekommer som allmänt ogräs i första och stundom andra års vallar, dit den kommer med frö., som är vanlig förorening i klöverfrö. Fröt (se Ogräs, fröfig. 8) är så stort, att det lätt kan avlägsnas genom sållning. Harpa. Ordet användes för att beteckn

3. Upprepa behandlingen när nya ogräs är i hjärtbladstadiet C. Safari-ogräs Mot raps, baldersbrå, snärjmåra, trampört, nattskatta, vild-persilja och etternässla. 1. Safari 50DF 25-30g/ha + veg. olja 1,0l/ha Detta är en specifik behandling mot ovanstående ogräs Mindre känsliga ogräs: Harkål, trampört, viol, åkerbinda, åkertistel (1) - 15 gram (1) Åkertisteln ska vara i 10 - 20 cm-stadiet vid spruttidpunkten. Begränsad effekt (< 70%): Snärjmåra, Veronika. Vårsäd >85% effekt 70-75% effekt Känsliga ogräs: Arvraps, baldersbrå, dån, förgätmigej, kamomill, lomme iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jor Gröda och ogräs i god tillväxt. God markfukt ska eftersträvas. Verkningssätt Blad- och jordverkan Regnfasthet 1 timme Väderförhållanden Användning från + 3 grader. Undvik be-handling under perioder med nattfrost. Viktigt att ogräsen är i god tillväxt. Efterföljande gröda På hösten kan sås höstsäd, raps och gräsfrö

Ogräs - Jordbruksverke

 1. L5-0111-2015-2015-002. Åkertistel i vårsäd: Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs hä
 2. ogräs i en falsk såbädd med tre bearbetningsredskap; CrossCutter Disc för ultragrund bearbetning, standardtallrikar och gåsfotsskär, samtliga av märket perforatum och harkål, Lapsana communis, oavsett vilket redskap som an-vändes och den art som ökade mest efter bearbetningarna var åkerveronika
 3. I trädgårdslandet Svenska kyrkan har mycket ogräs kommit in. Det är svidande nässlor och tistlar, maskrosor med djupa rötter, våtarv och harkål som kvickt sprider sig, mossa som knappt märks men som hindrar växterna att komma fram o.s.v. Detta är smärtsamt, det skulle kunna vara så annorlund
 4. skad lönsamhet i jordbruket. En vanlig konsekvens av reducerad..

Ogräs - bekämpa det utan giftiga kemikalier Leva & b

 1. Metafol® 700 SC upptas som blad medel på grodda ogräs, och fungerar som mark medel för den del som träffar marken. Detta kommer att förhindra eller försvaga någon nyfremspiring. Optimala verkningsförhållanden Produkten påverkar ogräset genom blad och rötter. Effekten blir sämre i hög mullhalt och under torra förhållanden
 2. Harkål •• Våtarv Mot ogräs i odlingar av timotejfrö insåningsåret. Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling. Aktiv substans Tribenuronmetyl, 50 viktprocent. Behörighetsklass 2 L. Formulering Express 50 T är formulerat som brustabletter
 3. I dag berättar vi hur maskinstationer som satsar på snöröjning har haft lite att göra i Skåne. Vi besöker Joachim Grahns Maskintjänst i Yngsjö där man väntar på mer nederbörd i frusen form. Ett försök vid SLU har undersökt hur väl mekanisk bearbetning efter en falsk såbädd bekämpar ogräs och visat att det har goda effekter mot baldersbrå och harkål, men gynnar åkerveronika

Redan för 2400 år sedan skrev den grekiska författaren Xenofon att man måste lära känna jordens natur för att bli en skicklig odlare. Dessa visdomar gäller förstås fortfarande och kursen om biologisk mångfald i trädgården inleddes med att vi undersökte jorden på vår lott. Jordens ingredienser Matjord kallas det översta lagret av odlingsbar jord Aktuella växtplatser: Dalarnes Flora Södra Dalarna BY ( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm) Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus Knölklocka - vacker blåklocka med pålrot som är svår att bli av med. Vintergröna - breder ut sig väldigt snabbt. Brunnäva - fröar av sig i snabb takt. Visa mer. Så jobbar vi med nyheter Kirskål, parksallat, pestskråp, nässla och knölklocka är också ogräs som kan vara mycket svåra att bekämpa eftersom de har ett stort rotsystem Datum Tid För Noteringar; 2020-06-17: P06 Vid 3:e behandling: Mättidpunkter och värden: Endast 2 behandlingar utförda. Sista 2020-06-10: P07 5-7 dagar efter behandling

Broadway™ Herbicid Corteva Agriscienc

Förhållanden vid ogräs-bekämpningarna på våren både i höstsäd eller vårsäd var mycket gynnsamma. Ganska många försök har kasserats i år beroende på torka, snömögel och besvärliga skörde-förhållanden. Fyra försöksserier utförda under 2006 redovisas här (tabell 1). 8 Verkningssätt: Inverkar systemiskt i huvudsak via bladen Att beakta vid användning: Ingen effekt eller har dålig effekt på följande ogräs: harkål, måra, violer, plister, våtarv. Dessutom uppnås i stråsäd god till mycket god effekt på följande ogräs då de har 2-4 blad; åkermolke, åkervinda, harkål, nattglim, nattskatta, penningört, plister, nässla, sminkrot och vicker. Till detta användes 0,4-0,5 l/ha Starane 180. Jordart Starane 180 kan användas på alla jordarter. Regnfasthe Antalet ogräs reducerades med 2 - 49 %, Tripleurospermum perforatum och harkål, Lapsana communis, oavsett vilket redskap som an-vändes och den art som ökade mest efter bearbetningarna var åkerveronika, Veronica agrestis

Örtogräs - Crop Science Sverig

 1. Att beakta vid användning: Ingen effekt eller har dålig effekt på följande ogräs: harkål, måra, violer, plister, våtarv, baldersbrå, krussyra och trampgräs. Vattenmängd: 200-400 l/h
 2. Med ogräs menas växter som växer på fel plats med avseende på platsens användning. Ogräs harkål och åkerförgätmigej som föredrar jordar med högre pH (Riesinger & Hyvönen, 2006). Det som mest påverkar ogräsfloran är odlingsåtgärder och speciellt användningen av herbicider
 3. Porträtt av ogräs; Publicerad 28 september, 2016 at 753 × 1024. Upp till 100cm, ettårig och blommar juni - september. Ätlig: Stjelkarne ätas i Constantinopel innan de gå i blomma. Inom folkmedicinen: Decokt af örten säges hela sårnader och sprickor på brösten

Jag kan förvånas lite över att många av våra vanligaste ogräs inte alls är kända av en (hel) del trädgårdsinnehavare. Sånt man kan själv är ju alltid självklart, eller hur:-) nä, så är det kanske inte. Så idag kommer en lista med OGRÄS, klicka på länken i namnlistan nedan, så kommer ni till bild och beskrivning Harkål. Dill. Vit/rödklöver. Kummin. Malört. Spenat. Nässlor och unga nässelskott (Mycket näringsrika! Om du torkar dem bränns de inte. Brännässlehö är bra foder på vintern.) Här är en lista på grönsaker/frukt och ätliga växter som kaniner kan äta. Minst 3 olika grönsaker bör ges dagligen, och de ska ges som komplement. Study 24 Ettåriga ogräs (svenska) flashcards from Linnea D. on StudyBlue Bekämpa snärjmåra 11 vanliga ogräs - och hur du blir av med de . Bekämpa eller ej Bestäm dig för om fältet överhuvudtaget behöver Snärjmåra Vallmo Veronika Vitgröe Våtarv Åkerven Åkerviol Kardborr Som alla fröogräs bekämpas den bäst på våren - och se till att ta bort den innan den sätter frö och ogräs inom kålväxtfamil­ jen. Rötterna får stora klumpar och plantans tillväxt försäm­ ras så man bör minimera risken i växtföljden. Vilsporerna kan ligga i jorden och invänta en värdplanta under många år. Det vi med säkerhet vet är att en mellangröda som vitsenap är mycket mottaglig och ger stor uppförökning av.

Ogräsdatabasen - Jordbruksverke

Harkål (Lapsana communis) De späda bladen kan användas i sallader, på smörgås eller tillagade som grönkål. Penningört (Thlaspi arvense) och lomme (Capsella bursa-pastoris) Penningörtens och lommens frökapslar används som krydda i sallader, kalla såser, kryddsmör. Matgurun Niklas Ätbart ogräs • Relativt ny som ogräs i höstsäd. • Gynnas av reducerad bearbetning och direktsådd • Kortlivade frön. Bekämpas effektivt med plöjning + vårsådd • Naturligt tolerans mot ACCase-herbicider • Allelopatisk effekt mot vete • Gror vid låga temperature Föda vid utevistelsen är det mesta i ogräs väg. t.ex. klöver, blommor och blad från jordgubbsplanta, morotsblast, vinranka. Vintertid kan menyn bestå av t.ex. ruccola, Ekbladsallad, romansallad, frisésallad, blommor och blad av hibiskus (ge inte från nyinköpt hibiskus vänta gärna ett år då växten kan vara besprutad), Optunia kaktus (ta bort taggarna), endivesallad Ett högt ogräs med ganska små, Harkål Denna ört är vanlig södra Sverige, men kan hittas längre upp. Växten är ganska hög, uppåt metern, och den blommar från juli till september. Det är mycket blad nertill på stjälken, som man kan plocka till marsvinen I länder med mildt klimat anses en ogräs. En flerårig växt med en höjd av upp till 25 cm och tunna nodalblomställningar. Bladen är avsmalnande, spetsiga, upp till 1,5 cm långa. Blommorna är ojämnt ordnade, fembladiga. Kronblad med en diameter av 1 cm, gul, med en skarp ände

De genom utdikning vunna områdena är nu uppodlade. I samband med odlingen av sädesslag (främst havre och råg) och foderväxter har en mängd växtarter kommit in. Vilka dessa i dagligt tal kallade ogräs är, ger följande lista en föreställning om: Circium arvense (Åkertistel) Centaurea cyanus (Blåklint) Bidens tripartita (Brunskära stora ogräs och under alla temperaturförhållanden mellan 2 och 25°C. Unik verkningsmekanism Harkål Lomme Nattskatta Näva Pilört Rödplister Skatnäva Snärjmåra Spillpotatis Spillraps Svinmålla Tistel Trampört Vallmo Veronika Vildpersilja Våtarv Åkerbinda Åkermolke Åkerpilör Morötter (forts) Ogräs: Örtogräs: Preparat/dos per ha Behandlingstidpunkt 0,25 lit Centium 5-10 dag före uppkomst eller 0,2-0,25 lit Centium + 5-10 dag före uppkomst 1,0-1,2 lit Fenix eller 0,2 lit Centium + 5-10 dag före uppkomst 0,05-0,1 kg Sencor* eller 0,075-0,15 kg Sencor* Före uppkomst eller 0,1 kg Sencor* Grödan minst 2 flikiga blad Gräsogräs: 2-3 lit Focus Ultra Ogräsen 3-5.

Ogräs - gullviks.s

 1. Odling av oljeväxter och bondböna Greppa marknaden Ingå 10.6.2010, Pernå 11.6.2010 Patrik Erlun
 2. För bekämpning av ogräs Clamox Tehoaineet: imatsamoksi 17,5 g/l Verksamma ämnen: imazamox 17,5 g/l metatsaklori 375 g/l metazaklor 375 g/l Valmistetyyppi: SC Preparattyp: SC Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan AUREA CL kevätrypsiviljelyksiltä. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi
 3. Effekt mot ogräsen: Centium 36 CS har god effekt mot följande ogräs: dån, nässla, veronikor, harkål, lomme, nattskatta, plister, måra och våtarv (natagräs). Jordartens inverkan på effekten: Preparatet rekommenderas inte användas på mullrika jordar, då effekten mot ogräsen är svagare. Bruksmängder: Är
 4. Frekvenser och abundanser av harkål, förgätmigej, trampört, baldersbrå och vicker var högre i söder, medan kvickrot, pilört och spergel i större utsträckning förekom i nordväst
 5. Växter - Plants - Plantas. abburgras n. [GS]{G: aborre aborr-gräs} - bottengräs; alger abrudd [GS]{G: abrodd} - åbrodd (Artemisia abrotanum) . ag m. [CGLV]{G: ag.
 6. talrika stånd, än med Harkål, Kardborrar o. a. ogräs på odlade ställen eller med Guldris m.fl. i skogskanter o. a. Dikas, vändes, eller plöjes en mark, hugges en skog, eller blottas myllan på något annat sätt, strax visa sig unga plantor av denna ört. Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman år 1867
Odlingsguide 2016 by Lantmännen Agro - IssuuMatrigon 72 SG | Berner – Kasvinsuojelu ja puutarhanhoito

Ogräseffekten. Ogräs Ingen eller. Åkersenap. Korsört. Snärjmåra (Aparine) Snärjmåra (Sporium) Förgätmigej. Våtarv. Gråbo. Gullkrage. Gullört. Svinmåll • God effekt på dån, etternässla, fältveronika, harkål, lomme, nattskatta, plister, snärjmåra, trädgårdsveronika, våtarv, åkerbinda och trampört. • Har jordverkan och används inom 3 dagar efter sådd. Kontakt FMC Agricultural Solutions, Sverige Henrik «Henke» Claeson Rådgivning och försäljning Tel: 0708 68 04 74 www.fmcagro.s Nätbilaga 4a Variabel Enhet Antal* KONV EKO1 Differens, KONV-EKO1 Medelvärde Min Max SD Medelvärde Min Max SD Differens 95 % KI, differens p-värde** Avkastning kg/ha 9 1645 610 2600 568 1157 461 2200 486 487 89 till 886 0.02 Rent frö % 3 86 71 98 14 72 60 83 12 14 -49 till 76 0.45 Oljehalt % 9 42 37 46 2.6 41 39 46 2.2 0.1 -1.2 till 1.5 0.84 Klorofyllhalt ppm 3 2.7 1.0 4.0 1.5 7.0 3.0 13. Ogräset bekämpades med kemiska preparat i samtliga skiften . Ogäsmängden i snitt i spannmålsskiftena . 170 st/m² . Ogräsens torrvikt minskade i medeltal Åkerförgätmigej och harkål förekom rikligare i direktsådd . I mångårig direktsådd utan glyfosfat minskade skörden 30-70 % . Förebyggandet av herbicidresistensen beaktades.

Kvickrot - Crop Science Sverige

Marsvin är betesdjur och vad går då upp mot turer på gräsmattan under de varma månaderna? Inte alla har möjlighet att låta marsvinen vara utomhus och beta så mycket som SKOGSLÅGLANDET Version 2010-07-14 B Snip starr, Lund- stjärnblomma, Skogs-tallört, Kal tåg, Tråd- veronika, Dy- viol, Kärr-snärja, Nässel-starr, Mörk snår-Strandklo Tibast tåg, Veke- veronika, Fält-viol, Lukt-Solvända starr, Nick- Strandlysing timjan, Back- tåg, Väg- veronika, Maj- viol, Moss- Spenört starr, Nick-Strandpryl Timotej tåtel, Blå-veronika, Strand-viol, Norrlands

Preparatet har bra effekt på kvickrot och övriga gräsartade samt bredbladiga ogräs. För-utom mot kvickrot får man goda resultat också vid bekämpning av vitgröe, ven och ängskavle. Sekator OD ger dessutom bred effekt mot ogräs med två hjärtblad. Attribut Super-preparatets effekt på fl yghavre är i storleksklassen 50-70 % Ogräs och ruderater Klätt Agrostemma githago 9 Vägmålla-typ Atriplex patula-typ 3 1 Råglosta Bromus secalinus 1 Lomme Capsella bursa-pastoris 2 Blåklint Centaurea cyanus 2 1 Harkål Lapsana communis 4 Höstfibla Lentodon autumnalis 1 Prästkrage Leucanthemum vulgare 3 Sminkrot Lithospermum arvense 4 Kamomill Matricaria recutita 1. (Artikel) Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-560. Kopplade växtnamn [2905

Den virtuella floran: Galeopsis tetrahit L

ängsväxter, ogräs och andra arter som vanligen inte finns i uppvuxen skog. Även indikatorer på rik/ kalkrik mark finns med arter som blåsippa (fridlyst), harkål Lapsana communis * Förbud att gräva eller dra upp levande exemplar med rötterna, samt att plocka för kommersiellt bruk. ** Förbud att plocka,. 676 IIAN HAR HANS, hanns, genit. af pron. ITan. H. vän­ ner, föräldrar. Del är Ii. bok, och iclce min. H Höghet. TT. Majestät. HANSEATISK, a Comments . Transcription . Användning - Nordisk Alkal

Crop Science Sverig

® = BASF: n rekisteröimä tavaramerki / varumärke registrerat av BASF 81112139FI1116-Finland Butisan ® S Rikkakasvien torjuntaan 5 L ℮ Bekämpningsmedel mot ogräs ~xmam1480428727.indd 1 29.11.2016 15:12:1 ogräs: Våtarv, harkål, kamomill (t.ex. baldersbrå och gatkamomill), trädgård spenat, hampdån, nässla, För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbetor. Förebyggande av skador på miljön: Förorena inte vatten med produkten eller dess behål-lare Bland träden kan nästan samtliga våra lövträd uppträda. Åkerholmarnas i regel ringa storlek, en tät buskridå, stark blockighet och ofta inslängt skräp gör att markvegetationen brukar vara sparsam. Utmärkande arter är träjon Dryopteris filix-mas, skuggveronika Veronica hederifolia ssp. lucorum och harkål Lapsana communis

FMC Agricultural Solutions Sverige - Centium ® 36 C

ogräs i råg, höstvete-, rågvete-, vårvete-, korn- och havreodlingar samt i skyddssäd för klöverfria vallar. åkerförgätmigej, blåklint, harkål, nattskatta, tistel, mjölktistel, åkerrättika, maskros, spillraps, spillpotatis 90 % Näva, dån, trampört 70-90 % EU513 Leaflet Label Inside pages 245mm 127mm PAGE bläddra, Syd-fibbla, Rev- Hallon Knägräs maskrosor, Ogräs- nässla, Bränn- rör, Gren-bläddra, Vatten- fibbla, Röd- Hampflockel Knärot maskrosor, Sand- nässla, Etter- rör, Mad-blära, Röd- fibbla, Slåtter- Harkål Korallrot maskrosor, Strand-Nästrot rör, Pip Utflykter 2007-2008 Torsdagen 13 november - Havet i vår närhet Vi var inte mindre än 16 personer som mött upp i Strandkyrkan för att höra marinbiolog Kristin Johansson berätta om Havsnätveket, som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne, och om miljön i Öresund och i Lommabukten. Ett av syftena med Havsnätveket är att sprida kunskap om [ Ogräs som gror efter behandling kontrolleras inte tillräckligt. 8 stråsäd Dosering Nya sorter Ally® Class 50 WG Höstsäd 40 - 50 g per hektar raps, åkersenap, dån, förgätmigej, etternässla, harkål, korsört, lomme, penningört, pilört, plister, törel, trampört, vallmo. Safari® 50 DF har god effekt mot vildpersilja och.

Lancelot™ Herbicid Corteva Agriscienc

MALUNG 672 arter 8363 rapporter Acer platanoides Lönn Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ) , ~refl~ ,vägkant och myrteg , 1996 (OSt

 • Bra fonder swedbank.
 • Träd blåser ner på hus.
 • Bridgebord.
 • Smartphoto kundtjänst.
 • Ont i fingrarna mobil.
 • Zdf herzkino inga lindström.
 • Test ångest depression.
 • Vhs kassette spielt nicht ab.
 • Le bon coin 35 thermomix.
 • Portkod 1525 stream online.
 • Vitamin b5 brist.
 • Eune oppg.
 • Vikingatiden kändisar.
 • Film med kristet budskap.
 • Bussresa alperna kalmar.
 • Maria stachurska film.
 • Mötesplatsen ludvika.
 • Alfa pvp flashback.
 • M rhomboideus major et minor.
 • Förlossning malmö.
 • 2pac quotes.
 • Boende hökarängen.
 • Perceptionsstörningar.
 • Vit klänning öppen rygg.
 • Socialantropologi kandidatprogram.
 • Af klercker gåsö.
 • Kortslutning eluttag.
 • Teuerste medizinische behandlung.
 • Zu zeiten der dinosaurier war ein tag kürzer als heute.
 • B.o.c. – bike & outdoor company gmbh & co. kg hannover.
 • Lurad på tradera.
 • Humörsvängningar gravid.
 • Willhaben deutschland motorrad.
 • Barcelona next match.
 • Animagic 2018 preise.
 • Polis program på tv 2018.
 • Testar glassar 2014.
 • Tre streck.
 • Modem asus.
 • Small talk examples.
 • Stellarium.org free download.