Home

Vad händer i hjärnan vid alzheimers sjukdom

Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen och 60-70 procent av alla med demens har Alzheimers sjukdom, alltså ungefär 100 000 personer i Sverige idag. Ingen vet exakt vad sjukdomen orsakas av men vi vet att hjärnans nervceller dör och att den drabbade får kognitiva problem, som t.ex. problem med minnet, inlärningen, tänkande, sociala interaktioner och också ofta ångest och oro Vid Alzheimers sjukdom lagras ett skadligt protein i hjärnan. Proteinet kallas beta-amyloid. Det är oklart varför proteinet lagras i hjärnan. Det kan bero på ärftliga kromosomförändringar, men det är mycket ovanligt. Vid Alzheimers sjukdom förändras också de små trådarna som finns i nervcellerna, neurofibrillerna Vad händer i hjärnan vid Alzheimers sjukdom? Klicka på bilden för att förstora den. Demens är en av våra största folksjukdomar och en av de sjukdomar som tar flest liv. Idag lider 160 000 svenskar av någon demenssjukdom

Alzheimers sjukdom-vad händer i hjärnan? Hjärnfonde

Hur tråkigt det än är så är vi alla vana vid att höra om olika former av demens, men ofta får vi inte tydliga förklaringar av vad som sker i hjärnan hos personer som lider av dem. Av denna anledning är målet med denna artikel att på enklast möjliga sätt förklara vad som sker i en hjärna när den diagnostiserats med Alzheimers sjukdom Alzheimers sjukdom. Vid Alzheimers sjukdom förtvinar nervcellerna i hjärnan, speciellt i de regioner där minnet sitter. Sjukdomen kännetecknas av onormala proteininlagringar i hjärnan. Dessa kallas för amyloida plack och består av långa trådar av proteinet beta-amyloid, som kallas för fibriller

Vid Alzheimers sjukdom har hjärnan brist på acetylkolin men kan också ha för lite av andra signalsubstanser som serotonin, noradrenalin och dopamin. Symtom. De första tecknen på Alzheimers sjukdom, förutom försämrat minne, är svårigheter att hitta ord, uttrycka sig och förstå Alzheimers sjukdom har ett utdraget förlopp under fyra till tio år, i vissa fall ännu längre. Symptomen kan i tidig fas lindras men förloppet går inte att hejda. Den drabbade får allt svårare att klara sin dagliga livsföring när en allt större del av hjärnan skadas Symptomen brukar komma smygande på samma sätt som vid Alzheimers sjukdom. Däremot är minne och inlärningsförmåga oftast inte påverkade i samma utsträckning vid frontotemporal demens. Symptomen blir allt fler och allvarligare i takt med att hjärnskadorna sprider sig. Det är inte ovanligt att skadorna sprider sig från pannlob till främre tinningloberna eller vice versa

Vid Alzheimers sjukdom dör nervcellerna i hjärnan onormalt fort. Plack bildas i hjärncellerna som består av proteinet beta-amyloid, ett ämne som också förekommer i friska hjärnor Symtomen varierar, bl a beroende på vilken del av hjärnan som skadas. Därför brukar de primärdegenerativa sjukdomarna delas in i olika undergrupper. Alzheimers sjukdom (hjäss- och tinningloberna skadas) Frontotemporal (pann- och tinningloberna skadas) Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom med demens (skadan finns i hjärnans vita substans Vad är ALS?ALS, amyotrofisk lateral skleros, är namnet för en grupp neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör. Detta leder till muskelförtvining och förlamning. Varje år insjuknar cirka 220 personer i Sverige i ALS. De flesta är mellan 50 och 70 år Många som har en demenssjukdom har en blandning av blodkärlsrelaterad demens och Alzheimers sjukdom. Den här texten beskriver kort symtomen vid blodkärlsrelaterad demens och vad som händer i kroppen. Hjärnan skadas på olika sätt vid de olika demenssjukdomarna

Alzheimers sjukdom - 1177 Vårdguide

Alzheimers sjukdom idag Hjärnfonde

Exempel på andra tillstånd som, åtminstone inledningsvis, kan ge symtom som liknar dem vid Alzheimers sjukdom är: vitaminbrist (speciellt B-12), ämnesomsättningssjukdomar, depression, infektioner och vätskebrist. Andra former av demens, till exempel sådan som beror på upprepade små hjärninfarkter, kan också likna Alzheimers sjukdom I en frisk hjärna kan dessa synapser tillbakabildas och nya uppstå medan det vid Alzheimers sjukdom sker en rad förändringar som leder till död av synapser och nervceller. Bakomliggande orsaker till Alzheimers sjukdom. Det är oklart vad som orsakar Alzheimers även om man lyckats identifiera ett antal riskfaktorer. Riskfaktorer

Vad händer med min hjärna när jag har Alzheimers

Alzheimers sjukdom, eller ofta bara Alzheimer, är den vanligaste formen av demens och står för 60-70 procent av samtliga fall av demens. [1] Alzheimers sjukdom är en obotlig, neurodegenerativ sjukdom som bär namn efter den tyske psykiatern och neuropatologen Alois Alzheimer som 1906 var först med att beskriva den. [2] Vanligen diagnostiseras sjukdomen hos personer över 65 år, [3] men. Tillståndet kan sedan vara stabilt under en längre tid för att sedan åter försämras. Sjukdomen utvecklas med andra ord stegvis snarare än gradvis som vid t ex Alzheimers sjukdom. Både förlopp och symptom kan dock variera beroende på vilka områden i hjärnan som skadas. Vanligast vid stroke. Det finns flera typer av vaskulär demens Vad händer i hjärnan vid Alzheimers sjukdom? Alzheimers sjukdom är en hjärnsjukdom där hjärncellerna dör onormalt fort. Mellan nervcellerna i hjärnan bildas så kallat plack som är giftig för hjärncellerna. Skadan uppstår först i den del av hjärnan som heter hippocampus och sedan sprider sig skadan vidare till tinning- och.

Alzheimers sjukdom Hjärnfonde

 1. nessvårigheter, framför allt inom det episodiska
 2. En del former av demens, bland annat Alzheimers sjukdom, beror på att att hjärnvävnadens funktion och utseende har förändrats. Andra former kan bero på sjukdomar i hjärnans blodkärl. Riskgrupper. Risken för att utveckla demens är högre vid hjärt-kärlsjukdom, rökning, exponering för luftföroreningar och övervikt. Fysisk aktivite
 3. För att förstå vad som händer i hjärnan när Alzheimer uppstår och sjukdomen utvecklas, måste forskare kunna studera molekylstrukturer i nervceller som påverkats av Alzheimers sjukdom. Nu har forskare vid Lunds universitet testat en ny avbildningsmetod som kan göra just det
 4. För att förstå vad som händer i hjärnan när Alzheimer uppstår och sjukdomen utvecklas, måste forskare kunna studera molekylstrukturer i nervceller som påverkats av Alzheimers sjukdom. Nu har forskning vid Lunds universitet testat en ny avbildningsmetod som kan göra just det. Läs me
 5. Vad händer i hjärnan vid demens? Professor Miia Kivipelto, MD, PhD Karolinska Institutet, NVS, Sektionen för Klinisk Geriatrik Stockholms Sjukhem, FoU enheten Behandling av Alzheimers sjukdom 1997 1998 Plåsterformat introd. 2007 2000 2002 Daglig engångsformel introd 200
 6. nes-/gratulationsgåvor) Organisationsnummer 845001-8844 Stiftelsenummer 1010165 hos Länsstyrelsen i Stockholms Län

Vad händer i hjärnan vid Alzheimers sjukdom Bild • Sep 15, 2015 08:04 CEST. Ladda ner högupplöst bild. Forskningen har på senare år handlat mycket om att kartlägga vilken roll. Vad händer i hjärnan? Vid Alzheimers sjukdom börjar proteinet beta-amyloid klumpa ihop sig och lagras mellan hjär-nans nervceller. Inuti cellerna bildas fibriller, små garnnystan som förhindrar transporten av viktiga näringsämnen. Dessa sjukliga förändringar sprider sig och gradvis skadas en allt större del av hjärnan Hjärnan Hjärnan tillhör Detta skede kan vara mycket stressande för den drabbade eftersom han eller hon är fullt medveten om vad som händer. Andra stadiet Då sjukdomen fortskrider Exempel på andra tillstånd som, åtminstone inledningsvis, kan ge symptom som liknar de vid Alzheimers sjukdom är: vitaminbrist (speciellt B.

Alzheimers sjukdom och symtom - Alzheimerfonde

Ingen vet exakt vad som händer inne i hjärnan vid Alzheimers sjukdom men Linköpingsforskarna är gåtan på spåren. De ligger i världstäten när de kan visa hur sjukdomen sprids från hjärncell till hjärncell. Att besöka deras labb är som att resa ut i rymden. Men här är det inte stjärnor och galaxer som lyser p Risken för Alzheimers sjukdom ökar kraftigt hos personer med två 4 alleler och minskningar hos dem som har 2 alleler. Andra vanliga abnormiteter innefattar en ökning av koncentrationen i CSF och hjärnan i taurinproteinet (en komponent i neurofibrillära tangles och a-amyloid) och en minskning av nivåerna av kolinacetyltransferas och olika neurotransmittorer (i synnerhet somatostatin)

Alzheimers sjukdom - Svenskt demenscentru

 1. Alzheimers sjukdom uppstår med en ansamling av proteinet beta-amyloid i de mellersta delarna av hjärnbarken. Foto: SVT Visa alla (2) Visa alla (2) Forskare visar: Här uppstår Alzheimers sjukdom
 2. Fakta om Alzheimers sjukdom H. Lundbeck AB, Box 23, 250 53 Helsingborg tel 042-25 43 00, fax 042-20 17 19 www.lundbeck.s
 3. Symptomen för sjukdomen ser olika ut från person till person men vanligtvis startar sjukdomen med förlamning i en händer och fötter. Vid en annan typ av ALS, som kallas för bulbärpares, sätter sig förlamningen i första hand på tal och svalg. Vidare sprider sig förlamningen okontrollerat och ger muskelförtvining

Men vad är det egentligen som händer i hjärnan? Att ta reda på mer om orsakerna är en av de utmaningar neurobiologen David Engblom står inför. verksam vid Linköpings universitet. Han är också nyfiken på att undersöka vad inflammatoriska sjukdomar gör med belöningssystemet och hur det kan påverkar drogberoende Vad är det som händer i hjärnan när vi tränar? - När vi rör på oss slår hjärtat snabbare än när vi vilar och musklerna behöver då mer blod. Hjärnan får också mer blod, ungefär 20 procent. Det gör att hjärnan får mer syre och näring

Sjukdomen utvecklas med tiden och tillslut blir det svårt att utföra vardagliga sysslor och till och med hitta hem. Vid Alzheimers sjukdom så dör nervcellerna i hjärnan onormalt snabbt i ett eller flera av hjärnans områden. Det finns inget som kan bota sjukdomen men det finns medicin som kan lindra besvären. Migrä Likheter mellan Alzheimers sjukdom och Parkinson skapar gemensam forskning. Alzheimers sjukdom kännetecknas av så kallade plack, vita klumpar av proteinet beta-amyloid i hjärnan. Det gängse resonemanget har därför varit att patienterna borde behandlas så att placken försvinner Med ovan nämnda fördel som avstamp börjar hjärnan även vänja sig vid det ökade blodflödet. Med tiden utvecklar den förmågan att stänga av eller sätta på vissa gener. Nya nervceller stimulerar minnet i hippocampus och skyddar mot neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons - detta enligt gott om forskning

Den musicerande hjärnan | Hjärnfonden

Annars vet man inte i dag varför, men man vet vad som händer i hjärnan. Forskning har visat att stress påverkar minnescentrat i hjärnan på ett negativt sätt. malla säger: Vid vilken ålder. Demenssjukdomar är sjukdomar som drabbar hjärnan vilket ofta gör att minnet blir sämre, personligheten förändras och den sociala förmågan försvinner. Det finns flera olika demenssjukdomar. De vanligaste är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, Pannlobsdemens och Lewykroppsdemens Vaskulär demens (VaD) Även kognitiv svikt orsakad av blödningar i hjärnan kan räknas till denna grupp sjukdomar. Detta till skillnad från den kognitiva nedsättningen vid exempelvis Alzheimers sjukdom. Vilka järnområden som skadats avspeglar vilka kognitiva funktioner som nedsätts

frontallobsdemens - Demenscentru

I Sverige har drygt 100 000 personer alzheimers sjukdom. Sjukdomen kan uppträda tidigt, mellan 35 och 65, men är vanligast efter 65 år. Hög ålder och ärlighet, är de främsta riskfaktorerna Aneurysm orsakar vanligtvis inga symptom om de inte brister och orsakar blödningar i hjärnan. Ofta kan ett aneurysm hittas när en datortomografi eller magnetkamera utförs av en annan anledning. Symptom uppstår om aneurysmet trycker på närliggande strukturer i hjärnan. Symptom beror på vad aneurysmet trycker på, men kan omfatta följande Vad händer fysiologiskt i hjärnan vid alzheimer? Neuronen dör, främst i temporal- och parietalloberna. Senila plaque (av ansamlat Amyloid-B, ett äggviteämne) bildas, förstadierna till placken är neurotoxiska och orsakar neurondöden

| Demenscentrum

Minnet försämras oftast. Depression finns ofta vid denna typ av hjärnskada och det kan vara ett tidigt symptom. Blodkärlsdemens, vaskulär demens, är den näst vanligaste demenssjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Vaskulär demens orsakas av att olika delar av hjärnan inte kan få tillräckligt med näring och syre 1.4 Vad händer med hjärnan vid Alzheimers sjukdom Det som har setts är att det börjar bildas små klumpar vid nervtrådarna i den drabbade hjärnan Dessa klumpar kallas för senila plack och består av 50-200 mikrogram bollformade proteinansamlingar vars huvudkomponent utgörs av betaamyloid (Aβ) Sjukdomen är långvarig och progressiv men även svårbehandlad. Orsaken till AS är inte helt klarlagd men det finns flera faktorer bl.a. hög ålder, högt blodtryck och ärftlighet. Det finns två olika hypoteser om vad som händer i hjärnan vid AS, dä Det finns också mycket intressanta musmodeller för neurodegenerativa sjukdomar. Möss som fastade, jämfört med vanliga möss, hade mindre åldersrelaterad neurodegeneration och färre symtom i modeller för Alzheimers, Parkinsons och Huntingtons. Hos människor ses fördelarna för hjärnan både vid fasta och under kalorirestriktion (KR)

Djurförsök på möss med alzheimer kan lösa gåtan kring

Länge har alzheimers tankedimmor varit synonyma med den utfällning av proteiner, den plack, som finns i hjärnan hos alzheimerpatienter. Den sjukliga förändringen hittades första gången av den tyska forskaren Alois Alzheimer, som beskrev sjukdomen 1906 VI VET VAD SOM HÄNDER MEN INTE VARFÖR -I dag vet vi vad som händer i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, men inte varför och hur det startar. Vi har ärvt våra gener från föräldrarna och det finns vissa direkta genetiska anlag som ger demens. Det finns också vissa sårbarhetsgener som kan - men inte behöver - ge sjukdomsutveckling Alzheimers sjukdom (AS), även kallad Alzheimers, är en av världens vanligaste neurodegenerativa sjukdomar och kostar årligen ofantliga summor pengar. Det finns ännu inget botemedel för sjukdomen och inte heller något bra sätt att återskapa de förlorade neuronerna i hjärnan Kolinerga system. Alzheimers sjukdom i hjärnan stör de kolinerga systemens funktion. Det fanns en negativ korrelation mellan den specifika aktiviteten postmortem acetyltransferas (enzym ansvarar för syntesen av acetylkolin) och svårighetsgraden av demens såsom bestämts med hjälp av speciella skalor strax före döden

Demenssjukdomar Demenscentru

Så var vi där igen: forskare har återigen kopplat Alzheimers sjukdom till ett högt blodsocker. Den här gången har de dykt djupt in hjärnan och även upptäckt att cellerna vid demens har svårt att utvinna energi från sin viktigaste energikälla: glukos Av de hundratal olika former av demenssjukdom som finns är Alzheimers sjukdom vanligast följt av vaskulär demens. - Vid Alzheimers sjukdom klumpar ett äggviteämne ihop sig i delar av hjärnan och gör så att nervceller förtvinar, vilket i sin tur leder till att signalerna i hjärnan inte fungerar som hos en frisk person Text. Emelie Dahlin Foto: Privat och Pexels.com I Sverige finns det drygt 90 000 människor som är drabbade av Alzheimers sjukdom och det gör den till den vanligaste demenssjukdomen idag. Det finns två typer av Alzheimers, en familjär som är starkt kopplad till ärftlighet och en sporadisk - den form som är vanligast och som [ Alzheimers sjukdom är ett tillstånd som beror på en sjuklig avlagring av ämnen i hjärnan, som hindrar hjärnans celler att fungera normalt. Detta tillstånd finns i en tidig form hos yngre människor men uppträder också hos äldre, ibland som en blandform tillsammans med blodkärlsförändringarna som nämnts ovan

Vad är ALS? - Hjärnfonde

Vad händer i hjärnan när man får demens och Alzheimers? Typiskt uppstår symptom på Alzheimers och demens för att hjärnceller dör. Det minskar antalet förbindelser mellan hjärncellerna och hjärnan vissnar helt enkelt. Vid Alzheimers samlas proteiner i och mellan hjärnans celler Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste av demenssjukdomarna. Oftast drabbar den människor efter 65 års ålder men kan i enstaka fall börja vid 50 års ålder. Sjukdomen kommer oftast smygande och sjukdomsförloppet är långsamt. Vid Alzheimers sjukdom påverkas funktioner som minne, tankeförmåga och förmågan att hitta Håll koll på hjärnan vid MS Din läkare kommer att vilja följa hur din MS utvecklas, eftersom det är en viktig faktor för behandlingen av din sjukdom. Att veta om ditt tillstånd är under kontroll, eller försämras, är särskilt viktigt för att kunna avgöra hur bra din behandling fungerar

Blodkärlsrelaterad demens - 1177 Vårdguide

Alzheimers sjukdom: Vid Alzheimers sjukdom finns dokumenterad insulinresistens i hjärnan som hämmar upptaget av glukos som bränsle, så mycket att vissa forskare har kallt Alzheimers för typ 3-diabetes. 10 >Det har varit känt sedan tidigt 1980-tal, genom användandet av PET-scanning, att hjärnans glukosmetabolism är skadad med upp till 40 procent hos individer med Alzheimers och. Alzheimer. Karolinska Institutet University Press. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer

Bipolär sjukdom (även bipolärt syndrom eller manodepressiv sjukdom) är en svår psykisk sjukdom som periodvis förhöjer stämningsläget till mani eller lindrigare hypomani.Samma individer drabbas vanligen också av allvarliga depressioner men symtom på depression kan även förekomma i maniska perioder, alternativt kan episoderna vara blandade med intensiva och snabba växlingar mellan. Glutamat är en signalsubstans i hjärnan (neurotransmittor) som frigörs i högre mängder vid alzheimers sjukdom och skadar hjärnceller. Din läkare kan också rekommendera antidepressiva medel, ångestdämpande läkemedel eller antipsykotika för att behandla symtom relaterade till alzheimers sjukdom Forskningen har tidigare visat att Alzheimers sjukdom startar 10-20 år innan symptomen bryter ut. Man vet också att ett visst ämne som heter beta-amyloid ansamlas i hjärnbarken när det sker, men inte orsaken till det. Nu har forskare visat exakt var i hjärnan som sjukdomen börjar

Kunskapen ökar om vad som händer i hjärnan vid ångest. Vilka signalämnen är involverade? Och varför har ungdomar lättare att känna ångest än både barn och vuxna? Andreas Frick, forskare vid institutionen för neurovetenskap, studerar ångest ur flera olika aspekter med magnetkameran som verktyg Att skilja mellan unipolära depressioner och bipolär sjukdom är ofta svårt i praktiken. I JAMA Psychiatry presenteras en tysk studie i vilken en grupp forskare använt sig av magnetkamera (MR) för att se om det finns strukturella skillnader i hjärnan mellan de olika sjukdomarna

I Sverige lever idag 130 000-150 000 personer med olika demenssjukdomar. Vanligast är Alzheimers sjukdom, som påverkar funktioner som minne, orienteringsförmåga och språk. Men vad händer med en intim relation när en person får en demensdiagnos? På vilket sätt påverkas den sexuella relationen och lusten till sex och närhet Parkinsons sjukdom - Vad händer i hjärnan vid träning? Denna explorativa studie undersöker neuroplastiska effekter av två olika sorters träning - en fysioterapeutisk, gång- och balansträning och en logopedisk, röst- och kommunikationsträning i grupp Parkinsons sjukdom. Vid Parkinsons sjukdom sker en långsam nedbrytning av de celler som tillverkar dopamin i hjärnan. Det finns forskning som syftar till att ta reda på exakt vad som händer när nervcellerna dör och varför de dör. vilka finns i hjärnan hos patienter med Parkinsons och Alzheimers sjukdom

Vad är demens? | Svaret här ~ vadärNy forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som

Video: Demenssjukdomar.se - När nervcellerna i hjärnan skada

DemenscentrumVad är stress och vad händer i kroppen när vi stressar

Vad det är i sömnbristen som gör det vet vi inte exakt, men det finns några teorier. Det finns samband mellan många sjukdomar, till exempel ateroskleros och diabetes, alzheimer och depression Forskningen kring Alzheimers sjukdom har tagit ett stort steg närmare ett botemedel av Alzheimers sjukdom. Stort genombrott Det är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå Tekniska Universitet som i samarbete med ett danskt och ett brittiskt universitet för första gången någonsin har lyckats bestämma strukturen på det ämne som bildas i hjärnan och leder till Alzheimers. Vid Alzheimers sjukdom startar nedbrytningen av nervceller i hjärnan flera år innan symptom börjar visa sig. Därför är forskningen inom sjukdomen alltmer inriktad på att identifiera drabbade så tidigt som möjligt och att få fram läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet Fysisk aktivitet påverkar inte bara kroppen utan även det mentala. Nu försöker forskare kartlägga vad som händer i hjärnan när vi tränar och bättre förstå effekterna av fysisk träning på hjärnan och dess funktioner Inget annat organ i kroppen bränner så mycket energi som hjärnan. Den utgör bara två procent av kroppsvikten - men slukar mer än 20 procent av alla kalorier vi sätter i oss. Det höga tempot i hjärnans biologiska maskineri alstrar samtidigt massor av avfall.Varje dag måste den mänskliga hjärnan byta ut ungefär sju gram proteiner för att hålla sig i trim

 • Mariatorget historia.
 • Irrgång.
 • Ärkeängeln gabriel.
 • Zuperior radie.
 • En man som heter ove dreamfilm.
 • Madrs s på engelska.
 • Grand kristianstad pris.
 • Pizzeria mexico västerås.
 • Smakfullt örnsköldsvik.
 • Östra frankrike.
 • Steely dan live.
 • Split 2016 rollista.
 • Staffordshire bullterrier omplacering.
 • Kompressor swedol.
 • Tidningen se 1970.
 • Vad menas med kulturell hälsa.
 • Merkurius namn.
 • Ford mustang fastback 2 3 ecoboost.
 • Us zerstörer ross.
 • Färgsättning demensboende.
 • Lättbetongplugg biltema.
 • Berliner naturkundemuseum.
 • Beautiful pictures.
 • Gravid v 35 trött.
 • Lokal idrottsutbildning.
 • Resa till ljubljana.
 • Change lana del rey lyrics.
 • Ligger efter med räkningar.
 • Sinnligt begär.
 • Nyhetsmorgon klipp.
 • Landvetter avgångar.
 • Duett kent chords.
 • Feminism utopi.
 • Eugene oregon.
 • Wanbo herrgård ägare.
 • Wib berlin.
 • Wd my cloud problem.
 • Return to innocence enigma video.
 • Dosering seroxat.
 • Succulents.
 • Ekar synonym.