Home

Vfu ämneslärarprogrammet

VFU i Ämneslärarprogrammet Lärarprogrammen byggs upp av tre delar: ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Sidans Innehåll Gå till sidans top Ämneslärarprogrammet startade höstterminen 2016. Programmet ges reguljärt på campus Sundsvall. De ämnen som för närvarande ges är engelska, (vfu). Den verksamhetsförlagda utbildningen ligger i termin 3, 6 och 9. Här kan du läsa mer om ämneslärarprogrammet. Vfu-ansvarig. Ingela Gustafsson Norberg Du är här: Startsida / VFU-information / Ämneslärarprogrammet. Ämneslärarprogrammet. Riktlinjer för VFU-placeringar. Exempel på guide för handledning och bedömning Detta är endast ett exempel. VFU genomförs i olika ämnen och därför ser guiden olika ut för olika VFU-kurser Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset Förkunskaper För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om minst 100 hp i ämneslärarprogrammet varav Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning I, (7.5 hp) och Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I (6.5 hp) ska ingå VFU-guide - verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i ämneslärarprogrammet Instruktioner och underlag för bedömning Läsår VFU-handledarens exemplar Studentens exemplar andra Studentens namn Detta är studentens första tredje VFU inom ämneslärarutbildningen

Ämneslärarprogrammet innehåller både kurser på universitetet och delar som du gör på en högstadieskola eller på ett gymnasium. Du får tidigt pröva på hur en arbetsdag i skolan kan se ut. Dessa mer praktiskt inriktade kurser heter VFU, verksamhetsförlagd utbildning Ämneslärarprogrammet omfattar 300 högskolepoäng över 10 terminer. Utbildningen byggs upp av ämnes- och ämnesdidaktiska studier, pedagogiskt arbete, som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en gymnasieskola. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet På ämneslärarprogrammet får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Du får goda kunskaper inom de ämnen du väljer att studera, kombinerat med utbildningsvetenskap och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) gör dig redo att utvecklas till en fullfjädrad ämneslärare VFU inom lärarutbildningen på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 organiseras vid övningsförskolor och övningsskolor. VFU inom lärarutbildningen på Ämneslärarprogrammet genomförs på både gymnasieskolor och inom åk 7-9

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Under VFU:n får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan Cecilia Westerdahl, VFU-samordnare förskollärarprogrammet tel 016-15 36 19 Epost till Cecilia Westerdahl. Elisabeth Westman, VFU-samordnare grundlärarprogrammet f-3, 4-6 tel 021-10 16 87 Epost till Elisabeth Westman. Fredrik Genneby, VFU-samordnare ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) tel 016-15 32 0

VFU i Ämneslärarprogrammet - Högskolan Dalarn

VFU-HANDBOK https://vfu-ukk.mdh.se för Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet f-3 Grundlärarprogrammet 4-6 Ämneslärarprogrammet gymnasiet Rev aug 2020 Akademin för utbildning, kultur och kommunikatio Vfu omfattar 20 veckor under hela utbildningen och är obligatorisk. På väg mot läraryrket. Skriften gestaltar examensordningens mål och lärandemålen för vfu i Malmö universitets lärarutbildningar. Den utgör ett instrument för fokus och styrning i vfu samt utgör grunden för utvecklingssamtal med studenten och bedömning av studenten

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk omfattar 240-300 hp, vilket innebär heltidsstudier under 4-5 år. Programmet har två inriktningar: mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. (VFU). Utbildningsplan HT 2014. Ämneslärarprogrammet VFU 3. KPU och YRK. KPU och YRK VFU 1. KPU och YRK VFU 2. KPU VFU 3. KPU VFU 4 . YRK VFU 3. YRK VFU 4. KPF. KPF VFU 1. KPF VFU 2-----Informations- och samtyckesblankett. Intyg för aktivt deltagande i möte med vårdnadshavare, YRK Intyg för aktivt deltagande i möte med. VFU 3 U7011P, 15 hp avancerad nivå Särskild behörighet: Kurs U0020P VFU 2 Programöversikter ämneslärarprogrammen VFU i Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan, 300 hp /330 hp OBS! För antagna H11 t o m H12 ÅR 1 VFU 1: U0010P, 7.5 h Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands. Välj termin Nästa termin Höst 2021 Ingång idrott och hälsa, 330 hp, Växjö, Hel­fart, Campu

Vfu på ämneslärarprogrammet

VFU-enheten. ansvariga för VFU på Högskolan, samordnare, handläggare och administratör. Lärarlegitimation. För att få lärarlegitimation måste man ha en lärarexamen. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska 300 hp VFU PÅ LTU HANDBOK Ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan (campus) 270-330 hp Kompletterande pedagogisk utbildning KPU Åk 7-9 och Gymnasieskolan 90 hp (distans) Upplagan reviderad 2019-12-20 . 2 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET OCH KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (KPU) VID LT Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng) För alla program finns en utbildningsplan med information om vilka kurser som ingår i programmet och om det krävs särskild behörighet. Utbildningsplan för ämneslärarprogrammet gymnasieskolan. För alla kurser finns en kursplan

Ämneslärarprogrammet - VFU-portalen Linnéuniversitete

VFU II, ämneslärarprogrammet, mot grundsk

Ämneslärarprogrammet består av ämnesstudier, utbildningsvetenskap (UVK) och VFU. Vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka terminer de ges framgår av strukturplanerna. Ingång ht11-ht16: Strukturplan för ämneslärare gymnasiet, 300 h Riktlinjer VFU 1 för ämneslärarprogrammet, ht 2020 . VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) I delkursen ingår två veckors VFU. Det innebär att du under vecka 41 och 42 ska vara ute i skolverksamheten (antingen i grundskolans senare år eller på gymnasiet) och få en inblick VFU III-Ämneslärarprogrammet och KPU-kurs inom ULV/VAL-projektet, 15 hp, kurskod UM77UU, UM77V

VFU-kursläraren på GIH förbereder och stödjer studenten inför VFU-perioden samt gör besök under och följer upp och utvärderar efter genomfört VFU-moment. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen består av 30 högskolepoäng. Det första VFU-kurstillfället inom ämneslärarprogrammet ligger under programmets andra termin VFU-kurs 1 VFU-kurs 2 VFU-kurs 3 VFU-kurs 4 UK 2 SV 92SVV3 SH 93SHV3 Avslutande 9AVFU1. 5 25 25 45 - planera ett arbetsområde avseende, litteraturläsning, Översikt VFU-kursmål: Ämneslärarprogrammet GY: Ett exempel SV + SH. Tillämpade didaktiska lärarförmågo

 1. VFU-översikt för ämneslärarprogrammet i dans . Aktuella kurser och lärandemål med VFU ht-20. Verksamhetsförlagd utbildning 16.5hp. VFU-portalen. Handbok och professionsutvecklingsmatrisen finns som stöd genom hela VFU-perioden samt vid samtalen
 2. arier där du får dela dina erfarenheter. För att bli antagen till Ämneslärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation behöver du genomföra ett antagningsprov
 3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen riktar sig till studerande på: förskollärarprogrammet; grundlärarprogrammet; ämneslärarprogrammet; kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Sundsvalls kommun har en organisation för utbildning av blivande lärare och.
 4. VFU-ledare Lena Almqvist Nielsen hälsar välkommen och ger en bild av vad som är aktuellt för VFU på lärarprogrammen. 09.15 -9.30 - Nätverk för VFU-handledare i Uddevalla förskolor och grundskolor. Siren Linde, utvecklare vid Uddevalla förskolor och grundskolor, presenterar verksamheternas arbete. 9.30 - 9.45 - Från VFU-student till.
 5. VFU skall göras på gymnasium/vuxenutbildning. 50 lektioner (motsvarande Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 (USVF73) 100% DAG (25f83a88-998a-4309-a6c5-f84e589ce773), 16.0 h
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i

Video: Ämneslärarprogrammet Göteborgs universite

VFU-kurs 1 VFU-kurs 2 VFU-kurs 3 VFU-kurs 4 VFU-kurs 5 VFU-kurs 6 972G18 UK2 972G09, SO 972G37, SV 972G38, MA 972G28, NO 972A10 Avslutande VFU 5 dagar 10 dagar 15 dagar 15 dagar 10 dagar 45 dagar Tillämpade sociala lärarförmågor (siffrorna i högra kolumnen hänvisar till det kännetecken som behandlar aktiva verb i kursmålet). VFU-enheten VFU-områden HT12 Ämneslärarprogrammet VFU-område Samordnare/ VFU koordinator Telefon Epost Gymnasiet Ale Solveig Söderström-Eriksson 0730-731101 solveig.soderstrom-eriksson@ale.se Alingsås Susanna Lindelöv-Frisk 0705-127529 susanna-lindelov-frisk@alingsas.s Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2019-09-05 Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Reviderad: 2020-06-02 Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Gäller från: vecka 28, 2020 Behörighet: 90 hp ämnesstudier i undervisningsämne relevant för grundskolans årskurs 7-9, och kurserna för ämneslärare Lärande och. Utbildningsplan och studiegång, lärarutbildning vid Göteborgs universitet. På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarprogrammen vid Göteborgs universitet samt kontaktuppgifter till VFU-handläggar

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Högskolan

 1. Start › Fakulteter › Fakulteten för lärande och samhälle (LS) › Verksamhetsförlagd utbildning VFU › Vfu - Lärarprogrammen och förskollärarprogrammet › Aktuellt › Handledardag ämneslärarprogrammet. Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se. Vfu - Lärarprogrammen och förskollärarprogrammet
 2. • 7-9: Ämneslärarprogrammet inriktning -9 • GY: Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasiet • KPU, VAL, ULV,YRK: Kompletterande utbildningar • Externa samarbeten: Snabbspåret (modersmål arabiska, gör praktik) VFU HEMSIDA: På Linköpings Universitets hemsida finns VFU-hemsidan. Där finns all VFU-informatio
 3. • 7-9: Ämneslärarprogrammet inriktning -9 • GY: Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasiet • KPU, VAL, ULV, YRK: Kompletterande utbildningar • Externa samarbeten: Snabbspåret (modersmål arabiska, gör praktik) VFU HEMSIDA: På Linköpings Universitets hemsida finns VFU-hemsidan. Där finns all VFU-informatio
 4. Kursansvariga, VFU II (del 3 av UM54UU): Elisabeth Rystedt, Verksamhetsförlagd utbildning III, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan (CHVFÄ3) 100% DAG (1d95772a-58fc-451f-af2e-dea8f59a0ff5), 16.0 h
 5. Hade jag istället haft en dålig upplevelse den där första VFU:n hade jag kanske inte suttit här, sista året på ämneslärarprogrammet, utan istället varit en av alla de där studenterna som hoppar av sin lärarutbildning. Jag vet att jag hade tur när jag fick en så bra första VFU men det ska inte handla om tur
 6. Som ämneslärare är du en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid. Du undervisar i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7-9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Ämneskombinationer som vi erbjuder är: svenska/engelska och svenska.
 7. Anvisad tid för VFU-placering i utlandet är under VFU II och VFU 4 för förskollärarprogrammet och VFU II för grundlärarprogrammen, samt VFU II (ny studiegång) och VFU 3 för det långa ämneslärarprogrammet. Studerande på den kompletterande (korta) ämneslärarutbildningen 90 hp, kan ansöka till VFU III

Studenter på ämneslärarprogrammet och KPU (inriktning 7-9 och Gy) kan även genomföra sin fösta VFU inom vuxenutbildningen. För grundlärarprogrammet med inriktning F-3 kan den första eller den andra VFU-kursen vara förlagd till förskoleklass, övriga VFU-kurser genomförs i grundskolans årskurs 1-3 skolledare, VFU-samordnare och LLU kan idéer få utvecklas under en lång period och bidra till att utveckla den aktuella skolans professionella praktik. Ämneslärarprogrammet I Ämneslärarprogrammet skriver studenten två examensarbeten om vardera 15 hp (10 veckor). Examensarbetet skrivs inom studentens huvudämne

Ämneslärarprogrammet - Institutionen för de humanistiska

 1. VFU-platser hanteras i en databas som kallas för VFU-Parken och i VFU-Parken sker behandlingen av dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Det gäller ditt namn, studieinriktning, uppgifter om eventuella studieuppehåll och studieavbrott, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt foto som hämtas från högskolans interna system och dessutom dina VFU-placeringar
 2. Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. I Studentportalen kan studenter ansöka om VFU och få information om sina tilldelade VFU-placeringar. Detta görs via kurssidan för aktuell kurs under funktionen Praktiktillfälle
 3. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, består av ämnesstudier i bild 120 hp, ämnesstudier i media eller design 90 hp, ubildningsvetenskaplig kärna 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 hp. Studieupplägg för studenter antagna från och med HT16. Studieupplägg för studenter antagna HT11-HT1
 4. I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, läses kurser inom olika områden. För varje kurs finns det en kursplan där det framgår bland annat innehåll och lärandemål. Kursplaner för kurserna inom programmet listas nedan under respektive ämnesområde. Här finns även information om studiernas upplägg
 5. Från VFU-student till kollega. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av lärarutbildningar som genomförs i förskolor, fritidshem och skolor. Sharmake Guled tog examen på ämneslärarprogrammet vid Högskolan Väst för ett år sedan och har nu arbetat sitt första år som lärare
Anette Hinz | lnu

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen

 1. Studenter med inriktning 4-6 genomför alla sina VFU-perioder i årskurs 4-6. Om du undervisar på högstadiet eller på gymnasiet så läser din lärarstudent antingen ämneslärarprogrammet eller KPU. Lärarstudenter med inriktning gymnasiet genomför sin första VFU på högstadiet och sin andra och tredje VFU på gymnasiet. Studente
 2. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk för arbete i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen omfattar 300 hp, vilket innebär heltidsstudier under 5 år. Utbildningsgång inriktning språk gy/vux - antagen t.o.m. VT1
 3. Ämneslärarprogrammet i musik utgörs till större delen av gemensamma kurser som rustar dig som blivande musiklärare och musiker. Du väljer en musikalisk inriktning som passar dig: Pop/rock, världsmusik, improvisation eller klassiskt, och du har goda chanser att påverka utbildningen efter dina behov och önskemål. Du blir behörig att undervisa i musik i gymnasiet och grundskolan, och.
 4. Grundlärarprogrammet: VFU II (ny studiegång). Det är möjligt att även ansöka till VFU 3 (äldre studiegång) men denna kurs ställer högre krav på både student och VFU-placering för att kunna beviljas. Ämneslärarprogrammet: VFU 3 (äldre studiegång) och VFU II (ny studiegång) KPU: VFU III (ny studiegång

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskola

 1. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Välkommen till Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet! I denna programguide får du information om utbildningens innehåll och upplägg samt sådant som är viktigt att känna till för dig som student. Ämneslärarprogrammet ger dig behörighet att arbeta som lärare i grund
 2. Skolans_uppdrag_och_larandets_villkor_I_22.5hp_(PASUL1)_190506.pdf (268 kB
 3. 6
 4. Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan omfattar 300 hp, vilket innebär heltidsstudier under 5 år.. Under din studietid är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) din hemvist
 5. en 2020 VFU och Corona - läs mer i den kursinformation som gäller för din VFU-kurs (i studiehandledningen) som du kommer åt när du har loggat in. Använd rätt webb-läsare för DBU. För PC och Mac uppmanar vi er att använda Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari (för Mac-användare).Internet Explorer ska inte användas eftersom den är föråldrad
 6. VFU-information HT14 För studenter på Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet I lärarutbildningen ingår totalt 30 hp (20 veckor) verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den verk-samhetsförlagda utbildningen ges i särskilda VFU-kurser fördelade på fyra eller fem tillfällen unde
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i

Ämneslärarprogrammet, men du har ändå möjlighet att bli behörig i ämnet filosofi. Du kan läsa filosofi som fristående kurser under tiden (eller efter) din En förutsättning för examen är att du genomför VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i ämnet du ska ha i din examen Anmälan av särskilda skäl för byte av VFU-område. Om särskilda skäl uppkommer under din utbildning t.ex. att du får barn, blir sjuk eller en flytt som gör att restiden till ditt nuvarande VFU-område blir alltför lång, finns möjlighet att anmäla särskilda skäl för byte av VFU-område

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2019-05-23 Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Reviderad: 2020-06-02 Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Gäller från: vecka 29, 2020 Behörighet: Inom ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan: Ledarskap; VFU I; 90 hp ämnesstudier i två ämnen med minst 15 hp i. Inom ämneslärarprogrammet kan man läsa svenska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska är delat mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för nordiska språk. Här beskriven studiegång gäller ämneslärarprogrammet för studenter antagna fr.o.m. ht 2011. Antagna t.o.m. vt 2011 läser Lärarprogrammet. Svenska 1- Bilaga - Studiegång för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 År 1 (60 hp) 2 (120 hp) 3 (180 hp) 4 (240 hp) 5 (270 hp) termin 1 termin 2: Kurser i VFU och examensarbeten ges av institution som har kursansvar för huvudämnet VFU-placering inom det ämne de valt: musik eller bild. De ska ut på VFU den 20/1. Seminarier för introduktion av VFU-kurser för VFU-handledare inom förskolan Vi har bokat dagar och tider för introduktion av VFU-kurs I och II så att ni som är berörda redan nu kan planera in dessa seminarier i er agenda för våren

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Idrott och hälsaTeknik - Lärarutbildning, Göteborgs universitet

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET, INRIKTNINGARNA 7-9 OCH GY Preciserad beställning för kurser i Avslutande verksamhetsförlagd utbildning (9AVFU7 och 9AVFU1) Budgetperioden 2015-2018 I de fall då VFU har genomförts utomlands utgår extra ersättning för examination. Dels i syft VFU-HANDLÄGGARE . ENHETEN FÖR SKOLSAMVERKAN, ÄMNESLÄRARUTBILDNING OCH KOMPLETTERANDE LÄRARUTBILDNING (SÄL) 2. Grundlärarprogrammet. Pernilla Cullin pernilla.cullin@gu.se 031-786 5512. KPU och Ämneslärarprogrammet. Jenny Hochleitner jenny.hochleitner@gu.se 031-786 5528. Ämneslärarprogrammet och KPU. Kristina Lindahl. kristina.lindahl. Ämneslärarprogrammet är något för dig som vill inspirera och stödja ungdomar i sitt lärande. Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I det som kallas den utbildningsvetenskaplig..

Efter 15hp på kompletterande ämneslärarprogrammet hade jag min första VFU. Jag minns att det kändes såväl nervöst som spännande att slängas in mitt i terminen på en skola jag aldrig tidigare satt min fot i. Dessutom med en erfaren, men okänd lärare, som med en höks uppsyn hela tiden följde mina steg Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands. För mer information om Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång engelska , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan Om du läser ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan med historia som förstaämne kommer du till Historiska institutionen redan på den första terminen i programmet. Termin 6 består av Utbildningsvetenskaplig kärna och en andra period av VFU-praktik Ämneslärarprogrammet+ VFU2 och VFU3? Utbildning och studier. Flashback Forum. Visa ämnen Visa inlägg En annan sak som är också OBEHAGLIGT är vfu-handledarna för VFU2 och VFU3 eftersom man vet aldrig om personkemi går ihop,. utbildning (VFU) De kurser som ges vid Ämneslärarprogrammet vid Linköpings universitet kännetecknas av en tydlig integration mellan ämne/områden, didaktik och verksamhetsförlagd utbildning. Under varje VFU-period får den studerande möjlighet att öva och prövas på tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor

Startsida - MD

VFU 4 - Samlingsaktivitet VT19 för LG41EN, LG41TY och LG41SP Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskola I våras skrev Skolvärlden om att lärarstudenter som läser ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasiet på Södertörns Högskola i Stockholm var extremt missnöjda med utbildningen - och framför allt den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).. Under studenternas andra VFU-period VT17 var hanteringen av praktikplatserna bristande. Majoriteten av studenterna blev inte placerade på. I VFU 1 för långa ämneslärarprogrammet och VFU 1 för grundlärarna (F-3 och 4-6) infördes ett besök (tidigare fanns inget besök i dessa kurser). Ambitionen var att förbättra rättssäkerheten i bedömning och betygsättning och att skapa en förbättrad progression inom VFU:n Läser ämneslärarprogrammet, inriktning årskurs 7-9, ämnena svenska, historia och religion, vid Stockholms universitet. Har läst 7 terminer och haft två VFU-perioder på samma skola, en kommunal högstadieskola. Jag har haft tur och är nöjd med min praktik VFU-relaterade frågor till administrativ personal. För att studenterna ska få en adekvat placering i god tid inför VFU-kursen behöver vi information om hur de ska placeras samt kunna meddela våra samverkande kommuner om VFU-tider och studenter som behöver förändrade placeringar, i enighet med samverkansavtalet

Ämneslärare gymnasiet - Institutionen för matematikämnets

Vfu - Lärarprogrammen och förskollärarprogrammet - Malmö

Ämneslärarprogrammet Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning 93FYV9 Fysik: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7,5 hp Handledarens namn och telefonnummer: Studerande: Personnummer Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan innehåller studier i två ämnen, ett huvudämne som omfattar 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som omfattar 90 hp. Utbildningen består av tre delar, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier

Ämneslärarprogram - Institutionen för språkdidakti

Canvas VFU info för ämneslärarprogrammet Observera! Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information! Information om anmälan. Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se VFU 4 - Samlingsaktivitet VT19 för LG41EN, LG41TY och LG41SP. LOGGA IN I GUL Logga in som. Hem [GUL-support för personal] Lyssna Öppna sidor > Utbildningsprogram > Ämneslärarprogrammet > VFU 4 - Samlingsaktivitet VT19 för LG41EN, LG41TY och LG41SP. Ämneslärarprogrammet. Anslagstavla; Innehåll Mappen saknar. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska, 300 hp Education Programme: Upper Secondary Education Teachers, • Alla VFU-moment har med hänsyn till de berörda verksamheterna endast ett omexaminationstillfälle i den del som gäller närvaron på VFU-platsen

Bedömningsunderlag Karlstads universite

Dessa studenter gör sin sista VFU-period på Lärarutbildningen och är ute på VFU i sitt andra-ämne (Historia, Engelska och Idrott och Hälsa). Dessa studenter är också den första kullen på Ämneslärarprogrammet som haft alla sina VFU på gymnasiet inom övningsskolan VFU 1, 4,5 hp, termin 1 VFU 2, 7,5 hp, termin 3 VFU 3, 7,5 hp, termin 5 VFU4, 10,5 hp, termin 8 1 Kursbenämningarna i tabellen hänvisar till de två sista siffrorna av kurskoderna i respektive kursplan, ex. L9EN12, L9EN30, osv. som visar kursens plats i Ämneslärarprogrammet Vi landar hemmavid både stärkta i vårt eget arbete och med nya idéer om hur andra lyckats väl i sin VFU-organisation. Johanna Berg, delprojektledare VFU-samordning Detta inlägg postades i Övningsskola 2.0 och taggad Ämneslärarprogrammet , Övningsskola 2.0 , Förskollärarprogrammet , Grundlärarprogrammet , Samverkan , VFU den 18 februari, 2019 av vfusamordning

Plugga till gymnasielärare lnu

Grundläggande behörighet samt godkända kurser inom lärarutbildningens termin 1, UVK, 30 hp. Därutöver genomförda studier om 30 hp relevanta för ämneslärarprogrammet, Gy, och godkänd VFU 2 i ämneslärarprogrammet Handbok för VFU-handledare vid CPU, aktuell läsåret 18/19 HANDBOK FÖR VFU-HANDLEDARE VID CPU AKTUELL LÄSÅRET 18/19 2 1. Ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasiet samt KPU) Katarina Sweding katarina.sweding@salem.se Tel. 08-532 598 66 CPU-Stockholm (samtliga program

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska 300 hp Secondary and Upper Secondary Teacher Education Programme 300 cr 3 UVK1 +VFU 4 UVK2 +VFU 5 Ämne 2 (1-30) 6 Ämne 2 (31-60) Val till inriktning 7-9 7 UVK3 + ämnesdidaktisk VFU Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330 hp Education Programme: Upper Secondary Education Teachers, Social Science, För kursen VFU 204 -Verksamhetsförlagd utbildning för ämneslärare I krävs kurse 5.4 VFU utomlands För ämneslärarprogrammet och den kompletterande lärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan ska därför första VFU-kursen vara förlagd till grundskolans senare år (7-9) men resterande VFU bör vara förlagd till gymnasieskolan Välkommen till din andra VFU-kurs, Verksamhetsförlagd utbildning 2 för ämneslärarprogrammet med inriktning mot 7-9 och gymnasiet. Du läser din femte termin inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot religionskunskap och historia. I denna studiehandledning finns information om kursens upplägg och genomförande

 • Amira är här vegan.
 • Var finns naturgas.
 • Stadtplan rosenheim sehenswürdigkeiten.
 • Tävlingsguiden julkalender.
 • Amour sucré >*.
 • Krimidinner niederrhein.
 • Kungsträdgården evenemang 2017.
 • Hyra rolls royce phantom.
 • Hinzuverdienst erwerbsminderungsrente 2018.
 • Tanzcentro oberhausen öffnungszeiten.
 • Explorativ ansats.
 • Paraflex beroendeframkallande.
 • Nha trang meny.
 • Stripes plast.
 • Ricky gervais tour 2018.
 • Tecknade blommor svartvita.
 • Exempel på registerutdrag.
 • Bermudatriangeln pyramid.
 • Dra fram jord.
 • English idioms.
 • Fina stjärnnamn.
 • Billig stålsträngad gitarr.
 • Besöka vattenkraftverk.
 • Våldets konsekvenser för barn.
 • Erikslundskolan särskola.
 • Hexter & baines ab.
 • Upp och nervända kakan.
 • Bodygroom bg2040.
 • Blå tåget staten och kapitalet ackord.
 • El corazon avenyn.
 • Renditedreieck fonds.
 • Hth leveranstid.
 • Urkult affisch.
 • Alex o'loughlin tattoos.
 • Vidimerad id handling.
 • Efva attling två av oss.
 • Getaway schließt.
 • Nissan qashqai test 2012.
 • Polisförbundet moderna försäkringar.
 • John legend height.
 • Läckande tarm test.